Updates

Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen

Waarom beleggers verder zouden moeten kijken dan schommelingen op korte termijn

advertorial

Veel beleggers letten bij het inschatten van beleggingsrisico’s vooral op de marktvolatiliteit (koersschommelingen) – en dan met name op de negatieve. Gerust zijn over volatiliteit is zeker van groot belang, daar zijn we het mee eens. Hanteert u een korte beleggingshorizon – de tijdsduur waarbinnen uw geld moet renderen – dan zou een grote kans op volatiliteit uw financiële doelen kunnen dwarsbomen. Zelfs als u op lange termijn belegt, is het van belang dat u bij volatiliteit het hoofd koel houdt: sterke volatiliteit kan minder gedisciplineerde beleggers er namelijk toe bewegen om op de verkeerde momenten te handelen. Risico uitsluitend als volatiliteit definiëren beperkt volgens Fisher Investments Nederland het blikveld echter te zeer, waardoor andere soorten beleggingsrisico juist zwaarder kunnen uitvallen.

Risico neemt vele vormen aan en die verdienen allemaal aandacht. Naar onze mening kunnen marktschommelingen op korte termijn beter in het juiste perspectief geplaatst worden wanneer we de definitie van risico uitbreiden met het risico dat beleggers niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen of hun financiële doelen niet kunnen verwezenlijken. Voor veel mensen houdt dat risico in dat ze mogelijk niet kunnen rondkomen met hun pensioen en dat hun vermogen voortijdig opraakt. Dat is wellicht het grootste risico van allemaal.

Beleggers kunnen dit zeker nog verfijnen: het risico dat hun vermogen wordt belegd in effecten die niet genoeg renderen. Zo groeit uw portefeuille wellicht niet genoeg om uw toekomstige uitgaven te dekken als u al uw spaargeld in laagrentende staatsobligaties belegt. Dit zou de kans vergroten dat uw spaargeld te vroeg opraakt, zodat u in de problemen komt. Beleggen in veilige activa, door de financiële media zo genoemd omdat ze niet erg volatiel zijn, kan zo bezien op langere termijn een groter beleggingsrisico vormen, mogelijk met nog verstrekkender gevolgen.

Het op deze manier naar risico kijken helpt u naar onze mening om u beter te concentreren op wat u met uw beleggingen wilt bereiken. Als u weet waar u met uw beleggingen naartoe wilt, kunt u daar nuttige inzichten uit putten voor uw omgang met volatiliteit. Zo hebt u misschien kasstroomvereisten en moet u uit uw portefeuille middelen kunnen opnemen die uw uitgaven dekken. Als u kunt inschatten wanneer deze uitgaven ongeveer nodig zullen zijn (op korte of lange termijn), krijgt u misschien een globaal idee van hoelang uw vermogen moet meegaan om in uw behoeften te voorzien. Daaruit kunt u dan opmaken waarin u moet beleggen en welke rendementen welk risico waard zijn. Ook uw risicotolerantie – de mate waarin u kunt leven met schommelingen in uw portefeuille – kunt u meenemen in uw beleggingskeuzes.

Als u de einddoelen en uw risicotolerantie voor ogen houdt, kunt u volgens ons de volatiliteit in het juiste perspectief plaatsen – als deel van de prijs die u moet betalen om uw persoonlijke beleggingsdoelen te bereiken. Op korte termijn kunnen koersen onvoorspelbaar schommelen, maar de schommelingen zijn doorgaans kleiner bij vastrentende effecten en groter bij aandelen. We willen hier echter een belangrijke kanttekening bij plaatsen: de grotere volatiliteit van aandelen op korte termijn gaat doorgaans gepaard met hoger rendement op lange termijn. Het cumulatieve jaarrendement – het rendement dat elk jaar nodig is om vanaf de beginwaarde op de eindwaarde uit te komen – bedraagt bij aandelen namelijk 8,2%, tegen 4,8% bij vastrentende effecten.[i]

Als u groei op langere termijn nodig hebt, moet u dus enige volatiliteit verwachten en niet proberen die volledig te ontlopen of uit te bannen. Met een tijdshorizon die lang genoeg is en de nodige beleggingsdiscipline kan het hogere rendement van aandelen op langere termijn – zelfs bij hoge volatiliteit – het risico verkleinen dat u uw beleggingsdoelen niet haalt.

Nu leert de ervaring ons dat niet alle beursdalingen gelijk zijn. Ons onderzoek wijst uit dat negatieve volatiliteit veelvuldig voorkomt in bullmarkten – periodes van doorgaans stijgende aandelenkoersen – en dan dagen, weken of zelfs maanden kan aanhouden. Maar deze kortetermijnvolatiliteit verschilt van een bearmarkt – een langdurige, door fundamentals veroorzaakte daling van meer dan 20%. Bearmarkten duren in onze ervaring doorgaans lang, al was het vorig jaar wel anders.[ii] In tegenstelling tot kortetermijnschommelingen, denken wij dat het mogelijk is – ook al is dat heel moeilijk – om een bearmarkt te herkennen voordat de ergste dalingen inzetten. Daardoor verschilt een bearmarkt van gewone negatieve volatiliteit, die beleggers in onze optiek niet duidelijk en lang van tevoren kunnen zien aankomen en vermijden. Als u op termijn de typische aandelengroei nodig hebt, is het volgens ons het verstandigst om kortstondige schommelingen te doorstaan.

De volatiliteit trotseren is waarschijnlijk niet prettig of gemakkelijk, maar volgens ons wel van cruciaal belang voor beleggingssucces op lange termijn. Als het langetermijnrendement van aandelen de groei oplevert die u nodig hebt voor latere geldopnames, kunt u beter onderweg wat kortetermijnvolatiliteit ondergaan dan deze te vermijden en uw doelen niet te bereiken, vinden wij. Als u volatiliteit kunt onderscheiden van beleggingsrisico in ruimere zin, bent u goed toegerust om u niet te laten verleiden tot overhaast ingrijpen waar u ineens veel door zou kunnen verliezen.

Volatiliteit hoort nu eenmaal bij de markt; wij zien dat als inherent aan beleggen. We moeten het niet mijden, maar begrijpen. Als u er juist mee omgaat, is het een extra manier om uw algehele beleggingsrisico te beperken.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: FactSet en Intercontinental Exchange, Inc., per 6/8/2021. MSCI World Index met netto-dividenden en ICE BofA Euro Broad Market Index, 31/12/1995 – 31/7/2021.

[ii] Bron: FactSet, per 6/8/2021. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World-index met nettodividenden, 19/2/2020 – 23/3/2020.