Updates

Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
kopen

Dit kunnen beleggers volgens Fisher Investments Nederland opmaken uit de sterk schommelende olieprijzen

advertorial

De sinds april snel aantrekkende olieprijzen, de gewijzigde productieplannen van de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), een mogelijke terugkeer van Iran als belangrijke leverancier – er viel recent heel wat nieuws over de oliesector te melden. Dat verrast ons niet echt. Gebeurtenissen waardoor de olieprijzen kunnen stijgen of dalen, krijgen gewoonlijk veel aandacht van financiële waarnemers. Wanneer de prijzen stijgen, zoals het afgelopen jaar, waarschuwen veel analisten dat hogere energieprijzen nadelig zijn voor consumenten en bedrijven.[i] Fisher Investments Nederland vindt dat de omgekeerde wereld. Uit ons onderzoek blijkt dat de economie eerder de olieprijzen bepaalt dan andersom.De olieprijzen kunnen gevolgen hebben voor de bredere economie. Door economische veranderingen en enorme efficiëntiewinsten is deze invloed de afgelopen decennia echter fors afgenomen. De Europese economie is vandaag de dag veel minder energie-intensief dan tijdens de energiecrisis in de jaren 1970, toen wereldwijde tekorten en torenhoge olieprijzen in heel Europa een economische ravage veroorzaakten. Toen de OPEC in 1973 een olie-embargo afkondigde, maakten de zware industrie en de bouw – twee energie-intensieve sectoren – 41% van de Europese economie uit. 50% bestond uit diensten, de rest was landbouw.[ii] In 2019, het laatste volledige jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, was het belang van de zware industrie en de bouw gekrompen tot 25% van het bbp, terwijl diensten al goed waren voor 73%.[iii]

Volgens ons bepaalt de olieprijs niet de vooruitzichten voor de economie, maar vice versa. De olieprijs hangt af van vraag en aanbod, en de vraag schommelt mee met de conjunctuur. Kijk maar naar 2020. De prijs voor Brentolie lag eind 2019 op USD 66,00 per vat, maar kelderde in de vier volgende maanden tot minder dan USD 10,00 per vat.[iv] Hoe kwam dat? Het voor de hand liggende antwoord lijkt ons dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, wereldwijd een zware economische krimp ontketenden. Aangezien bedrijven dicht bleven en auto’s stilstonden, viel de vraag naar olie sterk terug. De dalende olieprijzen waren niet de oorzaak van de economische krimp, ze waren er een symptoom van.

Toen de VS en Europa zich opmaakten voor heropening waardoor de vraag opnieuw zou toenemen, veerden de olieprijzen op. Daardoor en door de productieverlagingen van de OPEC en andere grote producenten die met het kartel een akkoord sloten, waaronder Rusland, klom Brentolie eind 2020 naar USD 51,80 per vat en bereikte de prijs eind maart 2021 weer het niveau van vóór de pandemie.[v]

Hoe moeten beleggers dan naar olie kijken? Volgens Fisher Investments Nederland kunnen ze zich beter richten op fundamentele factoren en niet op krantenkoppen. Olie verkeert vaak in woelige geopolitieke wateren en van tijd tot tijd zorgen regionale conflicten, natuurrampen en ongevallen voor doemberichten over tekorten en hoge prijzen. Een goed voorbeeld daarvan was het ongeluk met de Ever Given in het Suezkanaal in maart, waardoor de olietoevoer naar Europa tijdelijk stokte.

Voor langetermijnbeleggers zijn schommelingen die zijn ingegeven door het sentiment op korte termijn echter niet meer dan ruis. Dat is althans de mening van Fisher Investments Nederland. Ons onderzoek leert dat op lange termijn vraag en aanbod de prijs bepalen. Aanbod is er vandaag meer dan genoeg – de OPEC en haar partners draaien de productiebeperkingen terug waarmee zij het overaanbod wilden tegengaan en sectorkenners voorspellen dat vanaf de tweede helft van 2021 de productie in de VS weer zal toenemen.[vi] Aan de vraagzijde blijkt uit de cijfers van de sector dat het olieverbruik al flink hoger ligt dan tijdens het dieptepunt in 2020. Aangezien er nog lockdownmaatregelen en beperkingen van kracht blijven, verwacht de Amerikaanse Energy Information Administration echter dat pas in 2022 het niveau van vóór de pandemie wordt gehaald.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat ramingen niet uitkomen. Een snellere of tragere herstart dan verwacht kan de vraag opdrijven of beperken en de olieproductie schommelt soms door onvoorspelbare politieke factoren. Een nuttige vraag die aandelenbeleggers zich volgens Fisher Investments Nederland echter kunnen stellen, is de volgende: zie ik iets in verband met de factoren die vraag en aanbod op de wereldwijde oliemarkt bepalen dat anderen over het hoofd zien, iets dat nog niet in de olieprijs verrekend is? Zo ja, is het dan waarschijnlijk dat dit gevolgen zal hebben voor de wereldeconomie in de komende drie tot dertig maanden, de periode die de aandelenmarkten naar onze mening vooruitkijken? Als dat niet het geval is, hebt u er volgens ons geen baat bij om uw beleggingsbeslissingen te laten beïnvloeden door de olieprijzen.

Schommelingen in de olieprijzen zullen waarschijnlijk altijd wel de media halen. Onthoud echter dat het vandaag de dag volgens ons veel meer de economie is die de olieprijzen bepaalt dan andersom. Beleggers doen er volgens ons goed aan de invloed van olie op de aandelenmarkten in het juiste perspectief te plaatsen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: FactSet, per 15/04/2021. Gebaseerd op de prijzen voor Brentolie op de contantmarkt, die stegen van USD 14,85 per vat op 31/03/2020 naar USD 63,52 per vat op 31/03/2021. Weergegeven in Amerikaanse dollar, zoals wereldwijd gangbaar is.

[ii] Bron: Afdeling Statistiek van de Verenigde Naties, Sectie Nationale Rekeningen, per 14/04/2021. Zware industrie omvat mijnbouw, verwerkende industrie en nutsbedrijven. Diensten omvatten groothandel, detailhandel, horeca, transport, opslag en communicatie en andere categorieën van activiteiten.

[iii] Ibid.

[iv] Bron: FactSet, per 14/04/2021. Gebaseerd op de prijs van Brentolie op de contantmarkt in Amerikaanse dollar, 31/12/2019 – 21/04/2020. Weergegeven in Amerikaanse dollar, zoals wereldwijd gangbaar is.

[v] Bron: FactSet, per 14/04/2021. Prijs van Brentolie op de contantmarkt in Amerikaanse dollar, 31/03/2020 – 21/04/2020. Weergegeven in Amerikaanse dollar, zoals wereldwijd gangbaar is.

[vi] Bron: Energy Information Administration, per 14/04/2021. Energievooruitzichten op korte termijn, 06/04/2021.