Updates

Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden

Beleggen in passieve producten maakt u nog geen passieve belegger

advertorial

Zogenaamde passieve beleggingsproducten zoals ETF’s – exchange traded funds of trackers, die specifieke segmenten van de (aandelen)markt volgen – zijn de afgelopen tijd in Europa steeds meer in trek. Deze trend wordt door vele financiële commentatoren geduid als een teken dat passief beleggen steeds belangrijker wordt. Een passieve belegger handelt niet in afzonderlijke aandelen, maar koopt fondsen aan die een afspiegeling vormen van de voltallige aandelenmarkt en houdt ze aan tot het eind van zijn beleggingshorizon. Fisher Investments Nederland vindt dat passieve producten niet per se gelijk te stellen zijn aan passief beleggen. Veel beleggers blijken passieve producten feitelijk actief in te zetten, en daardoor lopen ze dezelfde risico’s waar actieve beleggers vaak mee te maken krijgen.

Volgens voorstanders van passief beleggen zijn de markten uiterst efficiënt – wat betekent dat ze openbare informatie vrijwel onmiddellijk in de koersen verwerken. Dat gegeven maakt het in hun ogen bijzonder moeilijk om met enige regelmaat beter dan de markt te presteren en daardoor is actief beleggen – strategieën inzetten om een outperformance te realiseren – op zijn zachtst gezegd problematisch. Beleggers die afzonderlijke aandelen selecteren of op een andere manier actief beleggen, zouden regelmatig verkeerde beslissingen nemen, wat zwaar drukt op hun langetermijnrendement.[i] Of ze zijn van mening dat veel beleggers exorbitante vergoedingen betalen aan actieve beheerders waardoor beleggers mogelijk toch achter de feiten aan lopen, zelfs als de beheerder een outperformance levert. Volgens voorstanders van passief beleggen kunnen we beter indexfondsen aankopen met lage kosten die een afspiegeling vormen van de volledige aandelenmarkt. Door voor onbepaalde tijd een kleine doorsnede van de gehele markt aan te houden en niet in afzonderlijke aandelen te handelen, zouden beleggers het gevaar van slechte – en kostbare – beslissingen elimineren, althans in theorie.

Maar we zien een aantal zogenaamd passieve ETF’s steeds populairder worden die veel geconcentreerder zijn dan brede marktindexen – dat maakt de keuze voor een ETF feitelijk een actieve beslissing. Veel ETF’s beperken zich tot aandelen uit een specifiek marktsegment.[ii] Sommige bevatten alleen aandelen van largecaps – bedrijven met een marktkapitalisatie (de waarde van alle uitstaande aandelen) van meer dan zo’n EUR 8,4 miljard.[iii] Andere richten zich op kleinere bedrijven. Sommige ETF’s concentreren zich alleen op waardeaandelen – aandelen die ten opzichte van onderliggende cijfers zoals verkoop of omzet relatief goedkoop van de hand worden gedaan. Bij andere ligt de focus juist op groeiaandelen – bedrijven die in hoog tempo groeien en ten opzichte van onderliggende cijfers juist tegen een relatief hoog bedrag worden verhandeld. Sommige ETF’s richten zich op een specifieke regio, een bepaald land, een individuele sector of een combinatie daarvan, terwijl andere hun pijlen op specifieke thema’s richten, zoals trends in high-techproducten, of op aandelen waarvan de samensteller van het fonds hoopt dat ze minder volatiel zijn dan gemiddeld. In dat geval zet de samensteller simpelweg een index in elkaar die het nieuwe fonds op de voet kan volgen.

Beleggers met dit soort ETF’s in portefeuille hebben geen passieve dwarsdoorsnede van de gehele aandelenmarkt, maar hebben actief besloten om bepaalde categorieën ten gunste van andere uit te sluiten, of om specifieke segmenten extra te benadrukken. Daarmee lopen ze het gevaar dat hun portefeuille door onhandige beslissingen achter gaat lopen op de bredere markt – en dat is precies wat mensen willen voorkomen wanneer ze ervoor kiezen passief te beleggen.

Bovendien blijken veel schijnbaar passieve beleggers niet bij hetzelfde fonds te blijven – ze handelen regelmatig. Een deel van de aantrekkingskracht van ETF’s berust erop dat ze op de beurs verhandeld kunnen worden, net als aandelen in individuele bedrijven.[iv] Dat wekt de suggestie dat ETF’s niet bedoeld zijn om langdurig aan te houden, en maakt het verleidelijk om ze actiever in te zetten.

We hebben de kapitaalinstroom bij ETF’s onder de loep genomen – het verschil tussen hoeveel vermogen er collectief in ETF’s is ingebracht en hoeveel er in dezelfde periode aan ETF’s is onttrokken – en ontdekten dat beleggers inderdaad actief in ETF’s handelen, soms op onhandige momenten. In de VS zijn gedetailleerdere cijfers over ETF’s te vinden, dus laten we daarmee rekenen. In januari 2019 werd er netto EUR 17,4 miljard aan Amerikaanse aandelen-ETF’s onttrokken: het hoogste bedrag sinds 2006, toen de cijfers voor het eerst naar buiten werden gebracht.[v] Maar het herstel op de aandelenmarkten na de scherpe dalingen van eind 2018 was toen al ingezet. Uit de kapitaalinstroom valt natuurlijk niet op te maken wat beleggers doen nadat ze verkopen – ze kunnen dat geld in andere aandelenfondsen of in afzonderlijke aandelen beleggen. Maar iedereen die in januari heeft verkocht en dat geld niet opnieuw in aandelen heeft geïnvesteerd, heeft de goede tijden van 2019, toen Amerikaanse aandelen een stijging van 31,2% doormaakten, gedeeltelijk of helemaal gemist.[vi] Op de Europese markten is hetzelfde gebeurd: daar onttrokken beleggers uit angst voor het coronavirus in maart 2020 bijna EUR 13 miljard aan aandelen-ETF’s – diezelfde maand begonnen de aandelenkoersen aan het herstel van hun daling van afgelopen winter.[vii]

Die voorbeelden wijzen erop dat ETF-beleggers hoogstwaarschijnlijk regelmatig handelen, waardoor ze net zo goed ten prooi kunnen vallen aan dezelfde valkuilen waardoor veel beleggers hoog kopen en laag verkopen. In theorie houdt een passieve belegger de hele markt voor onbepaalde tijd aan en dat zou ze voor deze fouten moeten behoeden. Maar ETF-beleggers die actief in fondsen handelen beleggen naar onze mening helemaal niet passief – ze zijn slechts actief aan het beleggen zonder te kiezen welke afzonderlijke aandelen ze willen hebben. We zien geen bewijs dat beleggers de keuze voor een geschikt fonds beter maken dan voor afzonderlijke aandelen.

Beleggingsproducten die verkocht worden als passieve producten zijn niet per se slechte keuzes, vindt Fisher Investments Nederland. We denken wel dat beleggers er goed aan doen om zich er bewust van te zijn dat ETF’s niet inherent passief zijn. Het zijn gewoon producten. Beleggers die er actief in beleggen, profiteren niet van de voordelen die passief beleggen zou bieden.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] “Stock Market Strategies: Are You an Active or Passive Investor?,” Scott A. Wolla, Federal Reserve Bank of St. Louis, april 2016.

[ii] “The 20 Best ETFs to Buy for a Prosperous 2020,” Kyle Woodley, Kiplinger, 30/12/2019.

[iii] “Small Cap Stocks vs. Large Cap Stocks: What’s the Difference?,” Sean Ross, Investopedia, 20/03/2020. Cijfer omgerekend naar euro’s tegen de wisselkoers op 15/09/2020 (bron: FactSet).

[iv] “What Is an ETF?,” Andrea Riquier, MarketWatch, 21/12/2019.

[v] Bron: FactSet, per 15/09/2020. Gebaseerd op de netto-emissie van exchange-traded funds van ICI, totaal aandelen, maandelijks, januari 2006 – juli 2020. Cijfer omgerekend van dollar naar euro tegen de wisselkoers op 14/09/2020.

[vi] Bron: FactSet, per 15/09/2020. Rendement van de S&P 500 Price Index in euro, 31/12/2018 – 31/12/2019.

[vii] “Monday Morning Memo: Review of the European ETF Market, March 2020,” Detlef Glow, Refinitiv, 20/04/2020.