Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden

Fisher Investments Nederland geeft kijk op de markten: slecht nieuws is niet per definitie slecht voor aandelen

advertorial

Volgens de populaire argumenten die Fisher Investments Nederland in diverse financiële publicaties heeft geanalyseerd, beweren veel mensen dat aandelen goed nieuws – of althans het ontbreken van slecht nieuws- nodig hebben om te kunnen stijgen. Uit ons onderzoek blijkt dat slecht nieuws niet inherent slecht is voor aandelen.

Op basis van de historische marktanalyses van Fisher Investments Nederland denken wij niet dat aandelen nieuws benaderen in termen van objectief goed of slecht. Wij hebben eerder vastgesteld dat de markten efficiënt zijn in het verwerken van algemeen bekende informatie, wat betekent dat ze breed besproken nieuws, meningen en voorspellingen vrijwel onmiddellijk verwerken. Vervolgens wegen ze die verwachtingen af tegen de realiteit, met specifieke aandacht voor economische groei en bedrijfswinsten. Uit ons onderzoek blijkt dat aandelenkoersen het meest bewegen naar de kloof tussen de verwachtingen en werkelijkheid. In deze context kan zelfs slecht nieuws aandelen positief verrassen als negatieve berichten minder slecht zijn dan wat men over het algemeen verwacht of als het losstaat van de economie en de bedrijfsresultaten.

De wereldwijde bullmarkt van 2009 – 2020 (een lange periode van over het algemeen stijgende aandelenmarkten) is een goed voorbeeld volgens Fisher Investments Nederland.[i] Hoewel de bullmarkt op 9 maart 2009 begon, was die datum geen voorbode van een reeks positieve ontwikkelingen. De eurozone bleef tot aan juni van dat jaar (net als de VS) in een recessie (een langdurige economische neergang).[ii] De werkloosheid in de eurozone steeg met vervolgens nog eens 12 maanden alvorens zich te stabiliseren, en het aantal faillissementen in de VS steeg sterk.[iii] En toch noteerden wereldwijde aandelen +52,3% vanaf het dieptepunt van de bearmarkt tot eind 2009.[iv]

In onze ogen hebben de markten niks misgelopen. Wij denken eerder dat ze een slecht economisch klimaat hebben ingeprijsd tijdens de voorafgaande bearmarkt (een langdurig, door fundamenten aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer). Op basis van onze waarnemingen uit die periode, voorspelden veel alom gevolgde economen een veel langere neergang en immense, blijvende bedrijfsverliezen. Aangezien de werkelijkheid beter bleek te zijn dan zij hadden voorspeld, denkt Fisher Investments Nederland dat die positieve verrassing de aandelenmarkten een impuls gaven. Om dit te verduidelijken, moeten we kijken naar de bedrijfswinsten van Amerikaanse S&P 500-bedrijven, aangezien ze een groot deel van de ontwikkelde wereldaandelenmarkt weerspiegelen.[v] In het tweede en derde kwartaal van 2009 was de winst op jaarbasis gekrompen (respectievelijk -26,9% en -15,8% ten opzichte van het jaar daarvoor).[vi] Toch waren die resultaten beter dan de consensusvoorspellingen van analisten in Q2 en Q3 (respectievelijk -29,6% en -22,6%).[vii] Dubbelcijferige dalingen in de winst verhinderden niet dat aandelen in 2009 stegen.

Soms kunnen negatieve ontwikkelingen een onmiddellijke impact hebben, maar Fisher Investments Nederland denkt dat aandelen verliezen snel opvangen en zich kunnen herstellen ondanks aanhoudend slecht nieuws. Kijk maar naar het extreme voorbeeld van de wereldwijde bearmarkt die volgde op de coronalockdowns die in 2020 door overheden waren ingesteld. Op 19 februari bereikten wereldwijde aandelen een record waarna ze scherp daalden en op 23 maart een dieptepunt bereikten.[viii] Wij denken dat aandelen de economische impact van de plotselinge stopzetting van de wereldeconomie – die de wereldwijde activiteit tot stilstand bracht – hebben ingeprijsd en vooruit zijn blijven blikken, zelfs toen er nog meer slecht nieuws kwam. Aandelen gingen over naar een nieuwe bullmarkt naarmate de pandemie voortduurde en opeenvolgende coronavarianten veel druk legden op de nationale gezondheidsstelsels van veel landen. De coronamaatregelen brachten veel bedrijven in problemen en economische gegevens werden sterk negatief.[ix] Maar deze negatieve ontwikkelingen verhinderden niet dat de wereldmarkten van 23 maart tot het einde van het jaar met 49,5% stegen.[x]

Een ander recent voorbeeld: de schuldencrisis in de eurozone van meer dan tien jaar geleden. De markten van de eurozone bevonden zich in februari tot en met september 2011 in een bearmarkt.[xi] Dat was ten tijde van de staatsschuldcrisis in de eurozone, en in die tijd stelden veel financiële publicaties die wij volgen dat het euroblok op het punt stond uiteen te vallen – met Griekenland als eerst. Na het dieptepunt op 22 september, gemeten in euro’s, waren aandelen uit de eurozone ondanks aanhoudend slecht nieuws toch in een bullmarkt terechtgekomen.[xii] Griekenland ontving in februari 2012 en augustus 2015 noodsteun, en het aanhoudende drama rond de Griekse politiek wakkerde de vrees aan voor een Grexit – de uitstap van Griekenland uit de eurozone.[xiii] Het land is twee keer in gebreke gebleven tegenover particuliere schuldeisers, in 2012 en nogmaals tegenover het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in juni 2015.[xiv] Het land was bijna uit het euroblok gestapt nadat zijn kiezers een reddingsoperatie hadden verworpen die de ultralinkse regering onder leiding van Syriza die maand was overeengekomen met de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF. Aandelen in de eurozone werden door dit alles echter niet op een zijspoor gebracht. Volgens Fisher Investments Nederland wisten de aandelenmarkten dat het Griekse euro-drama weliswaar slecht was voor Griekenland, maar dat het de economie van de eurozone in bredere zin niet zou doen ontsporen en dat de bestaande financiële vangnetten waarschijnlijk zouden voorkomen dat de financiële spanning over zou slaan naar andere economieën in de eurozone.

Volgens de analyses van Fisher Investments Nederland van de marktgeschiedenis, betekent slecht nieuws an sich niet dat aandelen in de problemen komen – de context is wat telt. Wij denken dat deze geschiedenis een aantal nuttige lessen bevat voor beleggers. Zo denken we dat het goed is om geen vooraf bepaalde uitkomst, of dat nu positief of negatief is, van een bepaalde gebeurtenis te extrapoleren. Volgens ons is het belangrijk om het bredere economische en politieke klimaat te analyseren waarbij we ook het heersende sentiment meewegen. Wij denken dat beleggers er ook baat bij hebben om te na te gaan of een nieuwsontwikkeling wijdverbreid wordt besproken en dus waarschijnlijk door de markten wordt ingeprijsd. Ga tevens na of het slechte nieuws in kwestie een maatschappelijk probleem betreft, en of dat het rechtstreeks verband houdt met de economie en toekomstige bedrijfswinsten.

Dit betekent niet dat aandelen negatieve ontwikkelingen negeren. Er zullen momenten zijn, zoals volgens ons blijkt uit de recente gebeurtenissen in 2022, waarop slecht nieuws negatief is voor aandelen.[xv] Maar dat is niet altijd het geval. Hoe moeilijk het ook is, denken we dat beleggers er goed aan doen om het complexe en genuanceerde karakter van de markt in ogenschouw te nemen. Naar de mening van Fisher Investments Nederland zal een dergelijke aanpak beleggers op langere termijn waarschijnlijk ten goede komen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland: 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: FactSet per 16-12-2022. Gebaseerd op het rendement in euro van de MSCI World Index met netto-dividenden, 09-03-2009 tot en met 31-12-2009.

[ii] “Chronology of Euro Area Business Cycles,” Staff, Euro Area Business Cycle Network, geraadpleegd op 16/12/2022, en het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) per 16-12-2022.

[iii] Bron: FactSet per 16-12-2022. Werkloosheidspercentage in de eurozone, maandelijks, maart 2009 tot en met maart 2010, en “Bankruptcies Spike 33%,” Hibah Yousuf, CNNMoney, 25-11-2009.

[iv] Ibid. Het rendement van de MSCI World Index, nettodividenden inbegrepen, in USD, 09-03-2009 tot en met 31-12-2009.

[v] “Why Is the S&P 500 Relevant Globally?” Jodie Gunzberg en Tim Edwards, S&P Global, 20-06-2018.

[vi] Bron: FactSet per 16-12-2022. S&P 500 Earnings Scorecard voor Q2 2009 en Q3 2009.

[vii] Ibid.

[viii] Ibid. Gebaseerd op het rendement in euro van de MSCI World Index met netto-dividenden, 19-02-2020 tot en met 23-03-2020.

[ix] “Business activity collapses across Europe as coronavirus lockdowns spread,” Jonathan Cable, Reuters, 03-04-2020. Geraadpleegd via Nasdaq.com.

[x] Bron: FactSet per 16-12-2022. Het rendement van de MSCI World Index, nettodividenden inbegrepen, in USD, 23-03-2020 tot en met 31-12-2020.

[xi] Ibid. Het rendement van de MSCI EMU Index, nettodividenden inbegrepen, in EUR, 18-02-2011 tot en met 22-09-2011.

[xii] Ibid. Het rendement van de MSCI EMU Index, nettodividenden inbegrepen, in EUR, 22-09-2011 tot en met 22-09-2015.

[xiii] “Greece’s Debt Crisis, 1974 – 2018,” de Raad voor buitenlandse betrekkingen. Geraadpleegd op 19-12-2022.

[xiv] Ibid.

[xv] Bron: FactSet, per 19-12-2022. Het rendement van de MSCI World Index, nettodividenden inbegrepen, in EUR, 31-12-2021 tot en met 19-12-2022.