Updates

Aandelen Nederland

Randstad

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

JDE Peet's

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen

De Italiaanse verkiezingen: de onderschatte impact van de afnemende onzekerheid

advertorial
Vorig jaar om deze tijd stonden we aan vooravond van de verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk en heerste er grote politieke onzekerheid. De angst bestond dat eurosceptische en populistische partijen de overhand zouden krijgen.  Zo kort na het Brexit-referendum in 2016 en de Amerikaanse presidentsverkiezingen was dat voor velen een schokkend vooruitzicht. Maar toen de verkiezingen in de eurozone eenmaal achter de rug waren, stonden de eurosceptici met lege handen en ebde de onzekerheid weg – dat gaf aandelen de wind in de rug, ook in 2018. Dat zal dit voorjaar wellicht nog versterkt worden als Italië naar de stembus gaat. Net als bij de eerdere verkiezingen in de eurozone vrezen velen dat anti-establishmentpartijen – vooral de Vijfsterrenbeweging (M5S) – de macht zullen grijpen. Die angst lijkt ons echter overdreven. We verwachten dat de verkiezingen in maart, net als die van vorig jaar, duidelijkheid zullen scheppen en de aandelenmarkten een boost zullen geven.Deskundigen hebben altijd gewaarschuwd dat de instabiele politieke situatie in Italië de muntunie in gevaar brengt. De populariteit van de M5S en andere anti-establishmentpartijen is sinds de eurocrisis toegenomen. Hun eerdere dreigementen om uit de euro te stappen, hebben veel beleggers de stuipen op het lijf gejaagd, vooral gezien het bizarre kiesstelsel en de chronische instabiliteit van het land (negen premiers sinds 2000). Om een aantal hervormingen te kunnen doorvoeren, probeerde de toenmalige premier Matteo Renzi eind 2016 per referendum de grondwet te wijzigen om de omvang en de macht van de senaat in te perken. Zijn plannen werden afgeschoten en de regering van Renzi moest het veld ruimen.

Na het aftreden van Renzi benoemde president Sergio Mattarella de huidige premier Paolo Gentiloni tot hoofd van een technocratische regering met als doel de kieswet te hervormen. Velen zagen deze ongekozen regering als het laatste bolwerk tegen een regering met de M5S.

Deze angst duurde voort in 2017, toen het schrikbeeld van de in mei 2018 geplande Italiaanse verkiezingen de bezorgdheid onder marktwaarnemers aanwakkerde. In december ontbond Mattarella het parlement en schreef hij algemene verkiezingen uit voor 4 maart.

Er zijn echter veel redenen om de komst van een anti-euro regering in Italië te betwijfelen. Ten eerste wist de regering-Gentiloni de kieswet te hervormen. Voorheen kreeg een partij die 40% van de stemmen behaalde automatisch de meerderheid toegekend. Dat is niet langer zo. Volgens de peilingen zijn de kiezers sterk verdeeld over de M5S, de centrumlinkse Democratische Partij, de centrumrechtse partij Forza Italia en een aantal splinterpartijen. Geen enkele partij haalt waarschijnlijk een absolute meerderheid. Voor de vorming van een regering is het nodig een coalitie te vormen, iets wat de M5S altijd heeft geweigerd. Bovendien wijzen de peilingen van IPR en Tecne van begin januari erop dat een centrumrechtse coalitie onder leiding van Forza Italia aan kop gaat.

Daar komt nog bij dat, hoewel mensen vrezen dat de M5S in de regering van een belangrijk land van de eurozone terechtkomt, de doelstellingen van deze partij, afgezien van de “anti-establishment”-houding, niet echt duidelijk zijn. Het afgelopen jaar heeft de partij vooral gebruikt om de anti-euro- of anti-EU-houding af te zwakken, waarbij kandidaat-premier Luigi Di Maio beweerde dat het verhaal van een referendum over de euro vooral verkiezingsretoriek was om hervormingen af te dwingen. Ook is het opmerkelijk dat, ondanks de nek-aan-nekrace in de peilingen, het aantal stemmen van M5S tijdens de lokale verkiezingen in juni tegenviel. Hun kandidaten in Genua, Palermo en andere plaatsen wisten niet door te dringen tot de tweede verkiezingsronde. We beweren niet dat dit een precedent schept voor de landelijke verkiezingen in maart. Toch kunnen we ons afvragen of de vooruitzichten van de M5S zullen verbeteren, vooral omdat de M5S-burgemeester van Rome, twee jaar geleden met veel tamtam gekozen, blijft stuntelen en tegen dezelfde problemen aanloopt als haar voorgangers. Campagne voeren tegen een regering is gemakkelijk; regeren is lastig.

Kortom, het risico dat Italië zich tegen de euro keert, wordt naar onze mening te hoog ingeschat. De komende Italiaanse verkiezingen scheppen ruimte voor een verdere afname van de politieke onzekerheid in de eurozone – een steun in de rug voor de aandelenmarkten. Hoewel de onzekerheid tijdelijk kan oplopen als de verkiezingen tot een impasse in het parlement leiden, zal het besef dat de status quo gehandhaafd blijft – een zwakke regering met weinig wetgevende macht – op lange termijn een positieve weerslag hebben op Italiaanse aandelen.

Dit document behandelt de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe en Fisher Investments, en moet niet worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als indicatie voor hun performance of van dat van hun klanten. Er kan niet worden gegarandeerd dat zij aan deze visie zullen vasthouden; deze kan te allen tijde wijzigen als gevolg van nieuwe informatie, analyses of heroverwegingen. Daarnaast kunnen geen garanties gegeven worden voor de nauwkeurigheid van de hierin opgenomen prognoses. Niet alle in het verleden gedane prognoses waren en niet alle toekomstige prognoses zullen zo nauwkeurig zijn als de hier weergegeven prognoses. Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited.  Fisher Investments Europe Limited is toegelaten door en staat onder  toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (FCA-registratienummer 191609) en is ingeschreven als vennootschap in Engeland onder nummer 3850593. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited, staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de FCA en middels een melding bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.  Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk. De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, optredend onder de handelsnaam Fisher Investments, is gevestigd in de Verenigde Staten en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en treedt op als subcontractant overeenkomstig een uitbestedingsovereenkomst.

Beleggen in aandelen brengt risico’s met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het rendement kan door internationale valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.