Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

De kloof tussen bevlieging en werkelijkheid: lees hier de ervaringen van Fisher Investments Nederland met groene energie

advertorial

Hoewel groene energie de afgelopen jaren veel populariteit genoot, hebben aandelen binnen de duurzame sector het niet goed gedaan.[i] De reden daarvoor, zo leert de ervaring van Fisher Investments Nederland: de winsten van groene energie vielen lager uit dan gehoopt – dromen werden geen werkelijkheid. Wat ons betreft bewijst dit hoe belangrijk het is om bij concrete beleggingsthema’s verder te kijken dan de krantenkoppen.

In figuur 1 zien we hoe groene energie-aandelen de hoogte in schoten in de aanloop naar – en de eerste maanden na – de verkiezing van Joe Biden als Amerikaanse president. In die tijd keken veel commentatoren reikhalzend uit naar een Green New Deal – een omvattende energietransitie die naar verwachting gepaard zou gaan met enorme investeringen in Amerikaanse infrastructuur en de uitfasering van fossiele brandstoffen – evenals verschillende nieuwe EU-initiatieven gericht op netto-nul broeikasgasemissies.

Figuur 1: schoon staat niet altijd gelijk aan groen

Bron: FactSet, per 05-02-2024. Rendement van de S&P Global Clean Energy Index met nettodividenden, 31-01-2019 t/m 31-01-2024.

Fisher Investments Nederland merkte dat veel commentatoren meegingen in de theorie dat overheidssteun – en royale subsidies – een economische verschuiving teweeg zou brengen die even ingrijpend zou zijn als de industriële revolutie. De artikelen die we hebben gelezen beweerden dat zonne- en windenergie en accu’s dankzij de dalende kosten concurrerend werden met energiebronnen op basis van koolstof, die spoedig plaats zouden maken voor groene energie. In figuur 1 zien we dat dit optimisme medio 2020 kortstondig in de aandelenkoersen terug te zien was. Maar na die opleving kwamen groene energie-aandelen in de afgelopen drie jaar in een neerwaartse spiraal terecht.

Hoe vallen die teleurstellende resultaten te verklaren? Wij hebben niets tegen groene energie. Uit ons onderzoek blijkt echter dat marktbewegingen veelal ingegeven worden door de kloof tussen wens en werkelijkheid. Fisher Investments Nederland is dan ook van mening dat de verwachtingen voor groene energie te hooggespannen zijn. Soms is groene energie inderdaad goedkoper dan fossiele brandstoffen, maar de opwekking van wind- en zonne-energie blijft afhankelijk van de omstandigheden. En energieopslagsystemen (accu’s, pompopslag van waterkracht of andersoortige systemen) die een betrouwbaar stroomnet waarborgen staan nog in de kinderschoenen, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.[ii] De ontwikkeling en exploitatie van groene energieprojecten staat of valt dan ook met subsidies.[iii] Hierdoor zijn ze afhankelijk van politieke steun – die vaak onzeker is, zo blijkt uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland.

In het ‘Build Back Better’-plan van de regering-Biden uit 2020 werden verregaande stimuleringsmaatregelen voor groene energie aangekondigd. Maar in het vervolg werden talloze onderdelen van het plan geschrapt en andere aanzienlijk afgezwakt.[iv] Het onderdeel dat in 2021 uiteindelijk werd geratificeerd in de vorm van de Infrastructure Investment and Jobs Act was slechts een derde van het oorspronkelijke voorstel van USD 2 biljoen – en de ruwweg USD 550 miljard aan nieuwe investeringen werd uitgesmeerd over vijf jaar.[v] Geplande investeringen kunnen door aankomende Congresleden ongedaan worden gemaakt. Financiering is dus niet gegarandeerd.

Of neem de inspanningen van de Britse overheid om offshore windparken te bouwen. in september schreef de regering een aanbesteding uit voor de opwekking van 5 gigawatt aan elektriciteit door offshore windparken in de komende vijftien jaar, tegen een vergoeding van GBP 44 per megawattuur.[vi] Maar er kwam geen enkele inschrijving: windparkbouwers/-exploitanten vonden die prijs namelijk allesbehalve rendabel.[vii] Hoewel de overheid inmiddels bereid is een prijs van GBP 73 per megawattuur te hanteren en in maart een nieuwe aanbesteding zal uitschrijven, zijn de oplopende kosten van windenergie tekenend voor de uitdagingen waar de groene energiebranche mee te maken heeft.[viii]

In de Verenigde Staten vinden we nog een voorbeeld: ‘s werelds grootste offshore-windparkontwikkelaar kondigde afgelopen november een afschrijving van USD 4 miljard aan voor geannuleerde projecten langs de Amerikaanse westkust als gevolg van vertragingen in toeleveringsketens en een hogere rente.[ix] Er zijn niet gek veel bedrijven die dergelijke projecten willen financieren, en veel daarvan zijn erg gevoelig voor ontwikkelingen op de kredietmarkten, zo leert de ervaring van Fisher Investments Nederland. De afgelopen jaren kampt de sector met een samenloop van ongunstige omstandigheden: De rente loopt razendsnel op en de toekomst van groene energie wordt te rooskleurig voorgesteld.

Dit wil niet zeggen dat er op de lange termijn geen perspectief is voor groene energie. Het is mogelijk dat de wereldeconomie in 2050 volledig koolstofvrij is. Door komende technologische ontwikkelingen kan groene energie ook financieel beter haalbaar worden. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de aandelenmarkten maar zo’n drie tot dertig maanden vooruitkijken. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de energietransitie binnen die periode helemaal afgerond kan worden.

Behalve onzekerheid over de prijzen die overheden begroten en budgetoverschrijdingen, kan het jaren duren voordat de vereiste vergunningen zijn verstrekt – zeker als er meerdere instanties en rechtsgebieden bij zijn betrokken. Fisher Investments Nederland heeft de volgende vuistregel ontdekt: hoe groter (en ingrijpender) het project is, des te langer het duurt. En dan hebben we het nog niet eens over lokale – en krachtige – weerstand, die jarenlange gerechtelijke procedures en talloze milieuanalyses tot gevolg kan hebben. Veel zonne- en windenergieprojecten stuiten de laatste tijd op het Not In My Backyard-sentiment (NIMBY), waardoor veel plannen teruggedraaid moeten worden.[x] Bovendien zijn de hoeveelheden koper en andere metalen die nodig zijn voor deze elektrificatie zó groot dat jarenlange intensieve mijnbouw vereist is om aan de vraag ernaar te voldoen.[xi]

En misschien nog wel fundamenteler: overheidsplannen voor groene energie zijn niet geheim – ze halen regelmatig de krantenkoppen, en de potentiële impact ervan wordt uitvoerig in de media besproken. En uit onze analyses blijkt keer op keer dat algemeen bekende informatie vrijwel onmiddellijk in de koersen wordt verwerkt. Beleggers kunnen geen voordeel halen uit dit soort informatie. Beleggen op basis van voorpaginanieuws is in onze ogen niets meer dan kuddegedrag. Om u van de kudde los te maken, moet u zich volgens Fisher Investments Nederland afvragen: wat weet u dat anderen niet weten over factoren die in de komende drie tot dertig maanden waarschijnlijk een rol gaan spelen?

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: FactSet, per 14-02-2024. Gebaseerd op het rendement van de S&P Global Clean Energy Index, 31-12-2023 t/m 31-12-2023.

[ii] ‘Energy Storage for Electricity Generation’, redactie, US Energy Information Administration, 28-08-2023.

[iii] ‘Federal Financial Interventions and Subsidies in Energy in Fiscal Years 2016–2022’, redactie, US Energy Information Administration, 01-08-2023.

[iv] ‘Build Back Better Act’, redactie, Ballotpedia, geraadpleegd op 05-02-2024.

[v] ‘Infrastructure Investment and Jobs Act of 2021’, redactie, Ballotpedia, geraadpleegd op 05-02-2024.

[vi] ‘”Biggest Clean Energy Disaster in Years”: UK Auction Secures No Offshore Windfarms’, Jillian Ambrose, The Guardian, 08-09-2023.

[vii] Ibid.

UK to Offer Wind Developers Significantly Higher Electricity Prices’, Irina Slav, [viii]OilPrice.com, 16-11-2023.

‘Orsted Cancels Two New Jersey Offshore Wind Projects, Takes $4 Billion Writedown’, [ix] Catherine Clifford, CNBC, 01-11-2023.

[x] ‘US Counties Are Blocking the Future of Renewable Energy: These Maps, Graphics Show How’, Elizabeth Weise, Stephen J. Beard, Suhail Bhat, Ramon Padilla, Carlie Procell en Karina Zaiets, USA Today, 04-02-2024.

[xi] ‘Copper Is Critical to Energy Transition. The World Is Falling Way Behind on Producing Enough’, Bob Woods, CNBC, 27-09-2023.