Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

Vertrouwdheid leidt niet tot een lager risico

advertorial
Onze ervaring is dat veel beleggers wereldwijd de neiging hebben om enorme posities aan te houden in bedrijven die ze kennen. Het kan een plaatselijk bedrijf zijn dat ze wel eens op het avondnieuws zien, of hun werkgever, of zomaar een bedrijf uit hun eigen land. Bekendheid lijkt bij veel mensen een gevoel van veiligheid te geven; ze kennen bedrijf XYZ, dus dat lijkt minder risicovol. Niettemin zijn wij van mening dat dit in potentie tot grote problemen kan leiden, vooral voor mensen die aandelen bezitten die door hun werkgever zijn uitgegeven. U kunt een bedrijf nog zo goed kennen, het betekent niet dat de aandelen ervan minder risicovol zijn dan die van andere bedrijven. Bovendien is het volgens ons ook zo dat bekendheid met een bedrijf kan leiden tot een emotionele band, waardoor u deze risico’s mogelijk niet ziet.

Voor de duidelijkheid: we zeggen hier niet dat u aandelen zou moeten kopen waarmee u niet bekend bent. Dat zou absurd zijn! Zelf onderzoek verrichten naar een bedrijf, zijn bedrijfsmodel, gelijksoortige bedrijven in zijn bedrijfstak, de belangrijkste aanjagers (politiek en economisch) die van invloed zijn op zijn bedrijfsvoering, en de bijbehorende risico’s, is een verstandige eerste stap.

Maar u beperken tot bedrijven waar u een hechte band mee heeft, is naar onze mening niet verstandig. De markt bestaat uit elf sectoren, die allemaal worden beïnvloed door net iets andere aanjagers en inputs. Sommige zijn groot, andere klein. Hoewel het voor een goede spreiding niet per se noodzakelijk is om in al deze sectoren bedrijven te bezitten, kan het verstandig zijn om uw beleggingen te spreiden over de meeste van die elf sectoren. Bovendien is het in grotere sectoren verstandig om meer dan een bedrijf in portefeuille te hebben. Zo maken bijvoorbeeld financiële bedrijven 17% uit van de MSCI World Index (een aandelenindex die de performance van aandelen uit 23 ontwikkelde landen meet).[i] Wanneer u zou proberen dit in uw eigen portefeuille te benaderen, zou het bezit van aandelen in slechts een bedrijf tot een hoog bedrijfsspecifiek risico leiden. Spreiding van posities over meerdere bedrijven elimineert niet al het risico, maar we denken dat het het risico dat de portefeuille hard wordt geraakt door een bedrijfsspecifieke gebeurtenis verlaagt.

In veel landen kan het bezit van een portefeuille met uitsluitend plaatselijke bedrijven uw capaciteit om te spreiden beperken. Laten we als bijvoorbeeld de MSCI Denmark Investible Market Index (IMI) nemen. Dit is een aandelenindex die 98% van de in Denemarken genoteerde bedrijven omvat, maar is opgebouwd uit slechts 44 bedrijven.[ii] Verder bestaat bijna de helft van de index uit bedrijven uit de gezondheidszorgsector.[iii] Bovendien is een zeer groot bedrijf, Novo Nordisk, alleen al goed voor circa 30% van de index![iv] De MSCI Norway IMI omvat 61 bedrijven, maar een derde van de index bestaat uit bedrijven uit de energiesector.[v] Beleggen in allebei vergroot de mogelijkheden om te spreiden, maar dit zou nog steeds verbleken in vergelijking met een wereldwijde benadering, ook al neemt de mate van bekendheid dan af.

Een ander veelvoorkomend probleem dat met vertrouwdheid te maken heeft: ten gevolge van de aanname dat zij het bedrijf “kennen” omdat ze er werken, hebben mensen vaak grote hoeveelheden aandelen van hun werkgever in bezit. Soms kennen ze het seniormanagement persoonlijk! Hoewel u uw werkgever wellicht erg goed kent, dient u zich wel het volgende te beseffen: het bezitten van een hoge weging van aandelen van uw werkgever betekent een concentratie van risico. Uw inkomen (salaris, uitkeringen) en uw vermogen (beleggingsportefeuille) zijn gerelateerd aan een en hetzelfde bedrijf. En er kunnen sluimerende risico’s zijn die u niet kunt zien.

In de Verenigde Staten is het in 2001 door fraude veroorzaakte faillissement van energiebedrijf Enron hier het beste voorbeeld van. Veel werknemers van Enron, die niet op de hoogte waren van enig frauduleus gedrag, hadden enorme posities in Enron in hun pensioenvoorziening. Toen de fraude aan het licht kwam, reageerden de markten onmiddellijk. Op 16 oktober 2001 werd een aandeel Enron tegen USD 33,84 verhandeld.[vi] Op die dag maakte Enron bekend dat zij een enorm verlies hadden geleden over het derde kwartaal van 2001 en dat ten gevolge van onregelmatigheden de winstcijfers van de vier voorgaande jaren met terugwerkende kracht moesten worden aangepast. Twee weken later was de koers van het aandeel gedaald tot USD 11,16.[vii] Tegen het einde van het jaar daalde de koers tot onder de USD 1 en was Enron failliet.[viii] Veel werknemers hadden geen tijd om te verkopen en te spreiden. Laat staan om een nieuwe baan te vinden. Toen het stof was neergedaald, waren er vele werkloos en waren hun pensioenbeleggingen enorm in waarde gedaald.

Hoewel het risico op een dergelijk scenario in Europa minder waarschijnlijk lijkt omdat “toegezegd-pensioenregelingen” (het bedrijf betaalt na de pensionering een vastgesteld deel van het salaris van de gepensioneerde werknemer) in Europa veel gebruikelijker zijn dan in de VS, zijn “toegezegde-bijdrageregelingen”, waarbij de werknemer (en soms de werkgever) stortingen doen op een pensioenbelegging die op naam staat van de werknemer, sterk in opkomst. KLM Royal Dutch Airlines bijvoorbeeld is onlangs overgegaan van een toegezegd-pensioenregeling op een toegezegde-bijdrageregeling.[ix] Naarmate deze regelingen meer worden toegepast, kunnen werknemers in de verleiding komen om bedrijfsaandelen in hun pensioenplan op te nemen. Dat zou een instorting zoals die van het Britse bedrijf Carillion nog veel pijnlijker kunnen maken. Hiermee willen we absoluut niet zeggen dat we de toegezegde-bijdrageregelingen een slecht idee vinden; we denken dat deze over de hele lijn vrij gunstig uitpakken voor pensioenbeleggers. Maar net als bij andere rekeningen, vinden we het belangrijk om voor spreiding te blijven zorgen.

Verder is het zo dat door aandelen te kopen waar u bekend mee bent, er wellicht een emotionele band met een belegging kan ontstaan, met als mogelijk gevolg dat u de risico’s niet meer helder voor ogen hebt. Wanneer u bijvoorbeeld aandelen hebt in een bedrijf bij u in de buurt, de voormalige werkgever van uw ouders of van uw eigen werkgever, bent u wellicht veel positiever over het bedrijf dan gerechtvaardigd is. Het kan moeilijk zijn om aandelen te verkopen waaraan u gehecht bent geraakt, hetgeen uw portefeuille wellicht niet ten goede zal komen.

Het is volgens ons dus belangrijk om niet toe te geven aan de neiging om een hoge weging van aandelen in een plaatselijk bedrijf, een bedrijf dat u kent of uw werkgever op te nemen in uw portefeuille. Vanuit het oogpunt van uw portefeuille, kan vertrouwdheid tot geringschatting leiden.

 

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

 

[i] Bron: FactSet, per 31/7/2018. Sectorweging financiële bedrijven in de MSCI World Index op basis van marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is een maatstaf voor de omvang van een bedrijf die berekend wordt door de aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

[ii] Bron: FactSet, per 31/7/2018. Aantal bedrijven opgenomen in de MSCI Denmark IMI

[iii] Ibid. De weging van de gezondheidszorg in de MSCI Denmark IMI bedroeg op 31/7/2018 46,2%.

[iv] Ibid. De weging van Novo Nordisk in de MSCI Denmark IMI bedroeg op 31/7/2018 29,5%.

[v] Ibid. Aantal bedrijven opgenomen in de MSCI Norway IMI en de weging van de energiesector (33,2%) op 31/7/2018.

[vi] Ibid. Aandelenkoers Enron 16/10/2001.

[vii] Ibid. Aandelenkoers Enron 30/10/2001

[viii] Ibid. Aandelenkoers Enron 31/12/2001.

[ix] “Defined Contribution Managers Brace for Flood of Business From Europe,” Paulina Pielichata, Pensions & Investments, 5 februari 2018.