Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen

Verminder uw financiële stress met een noodfonds

advertorial

Het leven zit vol onvoorspelbare wendingen. Of u nu vermogend bent of uw vermogen nog in de kinderschoenen staat, sommige van die wendingen kunnen u veel geld kosten. U kunt zich voorbereiden op onverwachte financiële noodsituaties door een spaarbuffer te creëren met een noodfonds. Zo’n noodfonds is een manier om gemoedsrust te krijgen en de impact van een financiële noodsituatie te verminderen. U kunt er de kosten van het noodgeval mee dekken of uw budget aanvullen wanneer uw inkomsten opdrogen of u uw baan verliest.

Waarom is een noodfonds belangrijk?

Fisher Investments Nederland adviseert normaal gesproken over beleggingen op lange termijn, maar soms adviseren we ook over pensioenplanning. En een noodfonds is een belangrijk onderdeel van uw pensioenplanning. Ongeacht uw inkomensniveau kan een noodsituatie andere elementen van uw financiële situatie (schuld, spaargeld of beleggingen) snel nadelig beïnvloeden. Het is belangrijk om een buffer te voorzien, zodat u snel de normale gang van zaken kunt herstellen en weer het pad naar uw financiële langetermijndoelstellingen kunt betreden. Hoewel we zeker niet aanraden om het grootste deel van uw spaargeld in contanten aan te houden, kan een buffer van contanten er mede voor zorgen dat uw beleggingen onaangeroerd blijven en kunnen blijven groeien.

Met een noodfonds hoeft u mogelijk geen andere activa, zoals uw pensioenspaarrekening, aan te spreken of dure creditcardschulden aan te gaan.

Hoe duur zijn die andere bronnen? Stel dat u 20 jaar van uw pensioen verwijderd bent en dat u € 5.000 van uw pensioenreserves opneemt voor een nooduitgave. In die twee decennia voor uw pensionering had uw € 5.000 kunnen oplopen tot € 13.200 met een jaarlijkse groei van slechts 5%. Bovendien moet u wegens de vervroegde opname belastingen en een boete betalen aan de fiscus. Als u diezelfde € 5.000 opneemt met een creditcard met een gemiddelde jaarlijkse rente van 19% en elke maand ten minste € 200 terugbetaalt, dan betaalt u over de komende 8 jaar in totaal € 9.985 (€ 5.000 plus € 4.985 aan rente).

Belangrijk is dat u met een noodfonds financiële ademruimte krijgt en zich minder zorgen hoeft te maken. Een financiële noodsituatie geeft ongetwijfeld stress maar wanneer u weet dat u het geld hebt om die situatie het hoofd te bieden, zullen uw financiële zorgen misschien toch wat minder groot zijn.

En als u al een noodfonds hebt en dat onlangs hebt moeten aanspreken, vergeet dan niet om het weer aan te vullen, zodat u klaar bent voor de volgende onverwachte gebeurtenis in uw leven.

Lees hier hoe u een noodfonds kunt opbouwen

Veel financiële experts raden aan om drie tot zes keer uw maandelijkse uitgaven in uw noodfonds te stoppen. U kunt streven naar het minimum als u alleen bent, en naar het maximum als meerdere personen afhankelijk van u zijn. Als u met pensioen bent en geen regelmatig inkomen meer heeft, heeft u misschien behoefte om zelfs meer opzij te zetten, misschien wel twaalf keer uw maandelijkse uitgaven. Maar eerst moet u weten hoeveel dat is. Begin dus met het berekenen van uw maandelijkse uitgaven. Focus op de verplichte uitgaven, dingen die u elke maand moet betalen, zoals huisvesting, rekeningen, voedsel, enz. Ga vervolgens na welke uitgaven u kunt schrappen wanneer u het financieel moeilijker krijgt. Sommigen werken zelfs een “terugvalbudget” uit, waarbij ze bepalen welke diensten ze zullen opzeggen in geval van een financiële tegenvaller.

Wanneer u een idee hebt van de vereiste omvang van uw noodfonds, is het tijd om te sparen. Zoek uit welk percentage van uw regelmatige nettoloon u opzij kunt leggen. 5% tot 10% zou ideaal zijn, maar eigenlijk is alles wat uw budget toelaat prima. U kunt uw noodfonds een extra impuls geven met eventuele financiële meevallers zoals bonussen, belastingteruggaven of verkoop van spullen.

Uw noodfonds moet veilig en gemakkelijk bereikbaar zijn. Op een hoogrentende spaarrekening of een geldmarktrekening hebt u nagenoeg onmiddellijk toegang tot uw geld. Maak het sparen gemakkelijker voor uzelf door zoveel mogelijk te automatiseren. Sommigen stellen een doorlopende opdracht in op hun betaalrekening, zodat automatisch 10% wordt overgemaakt naar de spaarrekening als hun loon wordt gestort. Daardoor bent u zich minder bewust van uw spaarinspanning en is de kans kleiner dat u in de verleiding komt om dat geld uit te geven, omdat u het nooit echt onder ogen krijgt.

Overweeg ook een rekening te gebruiken bij een andere instelling dan die van uw primaire betaalrekening. Zo kunt u misschien gemakkelijker aan de verleiding weerstaan om snel wat geld over te maken naar uw betaalrekening en het te besteden aan niet-noodzakelijke dingen.

Het opbouwen van een noodfonds neemt wat tijd in beslag, misschien zelfs wel een paar jaar. Maar u hoeft zich geen zorgen te maken. U hoeft het hele bedrag niet in één keer te sparen. Begin met kleinere, tussentijdse doelen om gefocust en gemotiveerd te blijven. Streef naar € 1.000, en daarna naar € 2.000. Zelfs als uw uiteindelijke doel niet haalbaar blijkt, kan uw noodfonds nog steeds helpen voorkomen dat u zich in de schulden steekt. En als u eindelijk het doel van uw noodfonds bereikt hebt, behoud dan die spaarreflex. Overweeg die 10% te gebruiken voor andere financiële doeleinden, zoals het afbetalen van schulden of pensioensparen.

Wat mag als een noodsituatie worden beschouwd?

Wanneer u een noodfonds bent beginnen op te bouwen, moet u zich afvragen wat een noodsituatie eigenlijk is.

Inkomensverlies is zeker een financiële noodsituatie, of dat nu komt doordat u bijvoorbeeld onverwacht met vervroegd pensioen gaat, uw baan verliest, tijdelijk werkloos wordt of verlof neemt om voor een familielid te zorgen. Het verlies van uw baan is duidelijk een situatie waarin uw noodfonds kan worden aangesproken. Maar zo’n noodfonds is niet alleen daarvoor bedoeld. Voor andere uitgaven zijn er drie elementen die duiden op een financiële noodsituatie:

  1. onverwacht – het is een uitgave die u niet kon zien aankomen;
  2. dringend – het is een uitgave die niet kan wachten;
  3. onvermijdelijk – het is een situatie waarin u geen andere keuze hebt.

Als de situatie aan alle drie de criteria voldoet, dan kunt u uw noodfonds gebruiken. Het kan om wat dan ook gaan. We denken bijvoorbeeld aan onverwachte medische kosten, een verkeersongeval, een noodsituatie met huisdieren of een lastminutereis naar de begrafenis van een familielid. Een kapotte oven midden in de winter zou in aanmerking komen, maar de aankoop van een fitnesstoestel met een flinke korting niet.

En vergeet niet: als u uw noodfonds moet aanspreken, begin dan opnieuw te sparen. Vul het fonds weer volledig aan, zodat het klaar is wanneer u het de volgende keer nodig hebt.

Fisher Investments Nederland adviseert zijn klanten over hoe ze op lange termijn kunnen beleggen. De kans is groot dat u over een periode van tien of twintig jaar of nog langer met een of andere noodsituatie te maken krijgt. Met een noodfonds kunt u de impact op uw bredere financiële situatie beperken en naar uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn blijven toewerken.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.