Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

Groei of waarde: welke beleggingsstijl is beter voor uw portefeuille?

advertorial

Uw portefeuille afstemmen op groei- en waardeaandelen is een veelgebruikte beleggingsaanpak, maar weinig beleggers begrijpen wat de fundamentele verschillen zijn tussen deze twee categorieën. Fisher Investments Nederland is van mening dat een goed gediversifieerde portefeuille samengesteld moet zijn uit beide typen. Desalniettemin kan weten wanneer de focus gelegd moet worden op groei- of waardeaandelen de prestaties van uw portefeuille na verloop van tijd omhoog tillen. Om u te helpen bepalen welk type het beste aansluit op uw persoonlijke portefeuille, hebben wij hieronder de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

Wat zijn de basiskenmerken van waardeaandelen?

Het gebruik van waarderingsmaatstaven is een manier om onderscheid te maken tussen groei- en waardeaandelen. De waarderingsmaatstaven die het meest door beleggers gehanteerd worden zijn onder meer de koers-winstverhouding (K/W), de koers/omzetverhouding (K/O) en de koers-boekwaardeverhouding (P/BV). In het algemeen hebben waardeaandelen vaak lagere waarderingen dan aandelen van groeigerichte ondernemingen. Zoals de naam al doet vermoeden, vinden beleggers dat “waarde” aandelen tegen een lagere prijs verhandeld worden dan hun werkelijke waarde. Vanuit een operationeel oogpunt hebben waardegerichte bedrijven vaker de neiging minder te investeren in langetermijnplannen en een groter deel van hun winsten uit te keren aan aandeelhouders via dividend en aandelenterugkoop. Daarnaast zijn ze meer gevoelig voor economische schommelingen en sterk afhankelijk van leningen.

Het beste moment om waardeaandelen te bezitten is wanneer de economie in een groeiversnelling raakt – en met name in de vroege stadia van marktcycli. Omgekeerd kunnen waardeaandelen geconfronteerd raken met tegenwind als de economische groei vertraagt of krimpt. Tijdens een bearmarkt (een daling van de aandelenmarkt van 20% of meer) worden waardeaandelen op onevenredige wijze geschaad, omdat banken hun kredietvoorwaarden aanscherpen en beleggers vrezen dat zij niet in staat zullen zijn hun schulden af te lossen tijdens een periode van dalende verkoopcijfers. Op den duur raakt het beleggerssentiment extreem pessimistisch, ook al zijn de meeste waardegeoriënteerde bedrijven capabel genoeg de economische obstakels te overwinnen dankzij bezuinigingsmaatregelen. Dit creëert een kloof tussen de realiteit en verwachtingen – wat overigens volgens Fisher Investments Nederland een belangrijke aanjager is van aandelenkoersen – en maakt daarmee de weg vrij voor waardeaandelen om beter te presteren aan het begin van een nieuwe bullmarkt.

Wat zijn de basiskenmerken van groeiaandelen?

Bedrijven die tot deze categorie behoren laten doorgaans groeicijfers zien die de brede economie overstijgen – vandaar dat ze “groei” aandelen worden genoemd. Op veel manieren zijn de kenmerken van groeibedrijven het tegenovergestelde van die van waardebedrijven. Ze verhandelen hun aandelen doorgaans tegen hogere waarderingen, herinvesteren hun winsten eerder in toekomstplannen dan dat zij deze uitkeren als dividend, hebben lagere schulden en daarnaast zijn ze minder gevoelig voor de economische conjunctuur. Een ander onderscheidend belangrijk kenmerk van dit type bedrijven is het grotere rentabiliteitspotentieel. Dit kan ten grondslag liggen aan specifieke aanjagers op sectorniveau – als de sector in een hoog tempo groeit, kan het meerdere bedrijven een helpende hand bieden zonder dat hij verzadigd raakt.

Historisch gezien doen groeiaandelen het beter dan waardeaandelen in de latere stadia van de economische cylus (wanneer de economie vertraagt of verzadigd raakt). Beleggers belonen winstgevende bedrijven die meer bestand zijn tegen verslechterende economische omstandigheden. Groeiaandelen kunnen voor langere periodes een outperformance leveren voordat een bearmarkt aanvangt, daarnaast zijn ze ook aantrekkelijk tijdens een economische baisse vanwege hun lage schuldenniveaus.

Samenstelling per regio en sector

Groei- en waardeaandelen neigen ertoe zich te concentreren in verschillende sectoren en geografische regio’s. Zo zijn groeiaandelen bijvoorbeeld sterk geconcentreerd in de informatietechnologie, communicatiediensten en duurzame consumentengoederen. Daarentegen zijn bedrijven in de industriële en energiesector, de maakindustrie en financiële instellingen meer waardegeoriënteerd. Echter, een aandeel uit een groeisector is niet per definitie ook een groeiaandeel. Op die algemene regel zijn heel wat uitzonderingen. Nokia is bijvoorbeeld een waardegerichte onderneming, maar is actief in de IT-sector.

Dit is ook van toepassing op de geografische ligging: de grootste IT-bedrijven in de wereld zijn gehuisvest in de VS. Als gevolg daarvan hebben groeiaandelen een sterke invloed op de performance van Amerikaanse aandelen. Het VK heeft daarentegen een hoge blootstelling aan financiële instellingen, energiebedrijven en de gezondheidszorg, waarvan de prestaties sterk verbonden zijn aan waardebeleggingen. Tegelijkertijd zijn er voldoende waardeaandelen in de VS en groeiaandelen in het VK. Om volledig te kunnen bepalen of een bedrijf tot de groei- of waardecategorie behoort, is het van belang om de individuele eigenschappen van een bedrijf in overweging te nemen. Hierbij kijken we onder andere naar het marktaandeel, waarderingsmaatstaven, rentabiliteit, salesprognoses, dividendbeleid en andere marktparticipanten.

Welke beleggingsstijl is beter: groei of waarde?

Fisher Investments Nederland is niet van mening dat groei of waarde fundamenteel beter is dan de ander. Er zijn bepaalde periodes waarin het beter is om meer van de ene categorie te bezitten dan van de andere, toch blijft het zaak een evenwichtige aandelenblootstelling in de portefeuille te handhaven. Geen enkele stijl is op zichzelf superieur. Als u weet in welk stadium de marktcyclus zich bevindt, kan dat u helpen om te bepalen wanneer u de nadruk moet leggen op groei of op waarde. De timing ervan is echter vrij moeilijk vast te stellen en kan door een hele reeks factoren worden beïnvloed.

Er zijn momenten waarop de historische trends niet altijd opgaan. Groei- en waardecategorieën kunnen beïnvloed worden door factoren die specifiek verbonden zijn aan elke marktcyclus. Na de wereldwijde financiële crisis van 2008 kregen aandelen van financiële instellingen – die we beschouwen als waardeaandelen – al aan het begin van de nieuwe marktcyclus te maken met tegenwind, omdat beleggers terugdeinsden voor bedrijven die kampten met toegenomen controle en weerstand van toezichthouders. Een meer recent voorbeeld is de bearmarkt van 2020 die veroorzaakt werd door de lockdowns en de aanhoudende coronacrisis. Volgens de geschiedenis zou er een periode van outperformance van waardeaandelen naar voren moeten treden toen de markt zich begon te herstellen. Maar in plaats daarvan deden groeiaandelen het juist beter daar IT-bedrijven profiteerden van een wereld die behoefte had aan geavanceerde digitale oplossingen. Om overconcentratie in groei of waarde te vermijden, gelooft Fisher Investments Nederland dat u er goed aan doet om een portefeuille samen te stellen die goed gediversifieerd is, en waarin beide categorieën vertegenwoordigd zijn.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.