Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen

ESG-beleggen: een inleiding

advertorial

We ontmoeten steeds vaker beleggers die zich niet alleen door het vooruitzicht op goed rendement laten leiden, maar ook door hun persoonlijke normen en waarden. De afgelopen jaren wordt de impact van beleggingen op milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur steeds vaker meegewogen. De opkomst van dit zogenaamde ESG-beleggen – naar het Engelse environmental, social en governance – is een van de grootste ontwikkelingen in de beleggingssector van de laatste jaren.

Maar ESG is allesbehalve een uniforme stroming: er zijn bijna net zoveel interpretaties van als dat er beleggers en bedrijven zijn. Soms is ESG-beleggen gewoon een manier om ervoor te zorgen dat beleggingen niet in strijd zijn met iemands normen en waarden, en speelt het risico-rendementsprofiel van een portefeuille slechts een bijrol. En soms worden ESG-factoren juist gebruikt om onderschatte risico’s en kansen te ontdekken, om het evenwicht tussen risico en rendement beter te kunnen beheren. Als u een ESG-benadering overweegt, is het belangrijk dat u zich van deze verschillen bewust bent. Het kan u helpen de juiste benadering te kiezen.

Om te beginnen is het van belang te begrijpen wat de terminologie inhoudt – en wat juist niet. Milieuoverwegingen zijn onder meer de uitstoot van CO2, vervuiling en in hoeverre het desbetreffende bedrijf eerder ongevallen heeft veroorzaakt die mogelijk een negatieve impact op het milieu hebben gehad. Maatschappelijke kwesties hebben meer betrekking op factoren zoals dierproeven voor medicijnen of cosmetica, gokken, alcohol of tabak. In tegenstelling tot de andere criteria is het bij governance misschien niet direct duidelijk waar het om gaat. Maar het komt erop neer dat er wordt gekeken of een onderneming capabele bestuurders heeft en of er een systeem van voorschriften en andere maatregelen is om te garanderen dat de algemene normen en wetgeving, zoals internationale sancties, worden nageleefd. (Dit wordt overigens ook gedeeltelijk gedekt door traditionele effectenanalyses.) Daarnaast zijn voor het governance-aspect kwesties zoals het verloop binnen het management en de concentratie van het aandeelhouderschap relevant, omdat deze van invloed kunnen zijn op het gedrag van de onderneming. Analisten van verschillende onderzoeksbureaus en vermogensbeheerders beoordelen bedrijven op een of meerdere aspecten (E, S en/of G).

Maar, u voelt de bui waarschijnlijk al hangen, dit zijn geen onverbiddelijke regels – sterker nog, het zijn onscherpe richtlijnen die door elk bedrijf anders worden geïnterpreteerd. Sommigen geloven dat een milieubewuste portefeuille absoluut niet aan fossiele brandstoffen blootgesteld mag zijn en sluiten beleggingen in die sector dan ook onvoorwaardelijk uit. Wij zien vaak dat bedrijven dergelijke uitsluitingen toepassen onder het mom van risicobeheer en spreiding. Zulke maatregelen gaan vaak juist te kort door de bocht en resulteren in portefeuilles waarmee beleggers zich wel goed voelen, maar mogelijk geen optimale resultaten behalen. Anderen hanteren geen strikt uitsluitingsbeleid, maar zoeken in alle sectoren – inclusief fossiele-brandstofwinning en mijnbouw – naar bedrijven met een hoge ESG-rating. Ons advies aan beleggers die overwegen ESG-factoren mee te laten wegen: vraag uw financieel deskundige of hij zijn beslissingen baseert op een analyse van risico’s en kansen of op vooropgezette persoonlijke voorkeuren.

Daarnaast is het van belang om u af te vragen of beheerders een “top-down”- of “bottom-up”-analyse (of een combinatie van de twee) gebruiken. Bedrijven met een top-downbenadering nemen over het algemeen eerst de operationele omgeving van een bedrijf onder de loep – wet- en regelgeving en overheidsbeleid – voordat ze zich op bedrijfsspecifieke zaken richten. Bij beheerders met een bottom-up-benadering staat het bedrijfsniveau centraal. Ze bestuderen van specifieke ondernemingen de milieu-impact, de relatie met de samenleving en de concentratie van het aandelenbezit. Sommige beheerders gebruiken een combinatie van de twee, met het doel het beste van beide werelden in hun ESG-strategie te verwerken. (N.B.: dit is de manier waarop Fisher Investments Nederland ESG-portefeuilles beheert.) Zowel top-down als bottom-up heeft zo zijn voordelen. Met de eerste benadering kan het aantal effecten dat voor de portefeuille in aanmerking komt al teruggebracht worden door ondernemingen te identificeren die waarschijnlijk aan de algemene ESG-normen voldoen. De tweede aanpak kan de risico’s duidelijker in kaart brengen – als een bedrijf niet aan milieustandaarden voldoet en als de overheid met nieuwe regelgeving komt, raakt dat zo’n bedrijf harder dan groenere bedrijven.

Zelfs beheerders die trachten een vergelijkbare benadering en beoordelingssysteem te hanteren, kunnen door meningsverschillen andere wegen bewandelen. Beheerders voor wie milieu belangrijk is, zijn ook niet over een kam te scheren. Veel mensen zien elektrische voertuigen als milieuvriendelijk, doordat ze weinig of zelfs niets uitstoten. Maar die worden aangedreven door lithiumbatterijen, een product van de mijnbouw dat gevaarlijk is om zomaar weg te gooien. Waar lijdt het milieu meer onder: koolstofemissie of mijnbouw? Denk ook aan ons eerdere voorbeeld: fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen uit portefeuilles weren leidt niet alleen tot beperkte mogelijkheden voor spreiding, maar kan ook de vraag oproepen of het alleen geldt voor winning, of ook voor energieopwekking en -consumptie? Is het een onverbiddelijk verbod op blootstelling aan fossiele brandstoffen in iedere vorm? Of komt een nutsbedrijf dat 40% van zijn energie uit fossiele brandstoffen opwekt wél in aanmerking? Is het een drempel gebaseerd op het aandeel van fossiele brandstoffen in de productie, de omzet of een andere maatstaf? Richtlijnen voor maatschappelijke kwesties werpen soortgelijke vragen op.

Tot slot hebben we de indruk dat ESG-factoren vaak eerder voor marketingdoeleinden worden gebruikt dan voor de analyse van effecten of voor het beheer van de portefeuille. U zult lastige vragen moeten stellen over hoe uw (toekomstige) beheerder van plan is om uw persoonlijke normen in waarden in het beleggingsproces mee te laten wegen om erachter te komen of het meer dan schone schijn is.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK (“Fisher Investments UK”), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments (“Fisher Investments”). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.