Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen

Waarom beleggen ook zinvol is in perioden waarin dit onaantrekkelijk lijkt

advertorial

Vertraging van de wereldwijde groei. Handelsoorlogen en de klimaatcrisis. Terrorisme en inkomensongelijkheid. Stijgende kosten in de gezondheidszorg en oplopende overheidstekorten. Door die problemen zou men de indruk kunnen krijgen dat het een afschuwelijke periode is voor beleggers.

Wij zijn echter van mening dat er niets nieuws is aan de huidige toestand in de wereld, in tegenstelling tot de negatieve geluiden in veel publicaties en commentaren van deskundigen. Zelfs als alles voor de wind gaat, staan krantenkoppen in het teken van angst en potentiële risico’s. Maar in veruit de meeste gevallen zetten de markten en de economie hun groei onverstoord door. De huidige situatie is naar onze mening niet anders. Veel beleggers zijn ten onrechte gefocust op negatieve factoren die niet sterk genoeg zijn om de wereldwijde economische expansie en de bullmarkt te ondermijnen.

We ontkennen niet dat er in de wereld grote problemen zijn en zijn geweest. We beweren evenmin dat beleggers klakkeloos moeten beleggen, zonder rekening te houden met politieke en economische risico’s. Economieën en markten worden wel degelijk – in uiteenlopende mate – beïnvloed door belangrijke gebeurtenissen, zoals de huidige angst omtrent de brexit, de zwakke industriële productie in Europa en de rest van de wereld, klimaatverandering en terroristische aanslagen. Maar zoals we hieronder zullen zien hebben de markten in het verleden met talrijke problemen moeten afrekenen – en dat leidde meestal niet tot een bearmarkt.

De huidige bullmarkt is een goed voorbeeld van een markt die ondanks allerlei tegenslagen toch blijft groeien. In 2017 waren er schreeuwende krantenkoppen over de atoomtesten van Noord-Korea. Ook begonnen toen de brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU en waren beleggers bang dat het opkomende populisme in Europa veel onrust zou veroorzaken. De VS werden getroffen door orkanen en bosbranden. De kersverse Amerikaanse president werd door velen als een destabiliserende factor beschouwd. Maar de bullmarkt hield gewoon aan. Wereldwijde aandelen stegen met 8,10% en de Europese aandelenmarkten klommen 10,88% hoger.[i]

De op een na beste bullmarkt dateert uit 2005, het jaar van de bomaanslagen in Londen (op 7 juli), de oorlog in Irak en Afghanistan, de angst omtrent de vogelgriep en piekende olieprijzen. Toch stegen de wereldwijde en Europese aandelenmarkten met respectievelijk 26,78% en 26,68%.[ii] De beste bullmarkt van de jaren 90 deed zich voor in 1999. Ook dat was geen zorgeloos jaar. Veel mensen vreesden dat computersystemen ontwricht zouden worden door de millennium-bug en dat de handel hierdoor zou instorten.[iii] Het was oorlog op de Balkan en in de Kashmir-regio, tussen de atoommachten India en Pakistan. De Amerikaanse president was verwikkeld in een afzettingsprocedure. Desondanks schoten wereldwijde aandelen omhoog met 46,84%.[iv] Europese aandelen stegen met 36,16%.[v]

Waarom beschouwen veel mensen nieuwe problemen als uniek en onoverbrugbaar, terwijl het verleden laat zien dat markten meestal goed gedijen in zware tijden? We denken dat dit gedeeltelijk wordt verklaard door de neiging van mensen om meer aandacht te schenken aan de actualiteit dan aan gebeurtenissen uit het verleden, waardoor de huidige problemen ernstiger lijken. Ook is het zo dat problemen uit het verleden zijn opgelost. Vandaag de dag veroorzaakt de Cuba-crisis geen paniek meer omdat iedereen weet dat de kwestie in 1962 op vreedzame wijze werd opgelost. Maar van de huidige problemen kennen we de afloop niet. Van nature worden we angstiger van onopgeloste problemen. Maar het probleemoplossend vermogen van de mensheid in het verleden doet vermoeden dat we ook in staat zijn om de huidige problemen aan te pakken.

We hebben ook het vermoeden dat veel beleggers als gevolg van het internet overdreven veel aandacht schenken aan negatieve zaken. Negatieve verhalen worden vaker aangeklikt, waardoor er veel onheil op het internet circuleert. Omdat we allemaal een smartphone hebben, dragen we die negativiteit de hele dag met ons mee.

Uit ervaring weten we dat veel beleggers niet alleen de veerkracht van de markten onderschatten, maar ook een ander cruciaal punt over het hoofd zien: markten zijn bijzonder efficiënt. Zodra een bericht uitgebreid in het nieuws komt, wordt het snel ingeprijsd in de aandelenkoersen, zo weten we uit ervaring. Dat zien we ook in de praktijk. Als bekend wordt dat twee bedrijven gaan fuseren, heeft dit vrijwel onmiddellijk gevolgen voor de koers van de betreffende aandelen. Wanneer de winstcijfers van een bedrijf hoger uitvallen dan analisten hadden verwacht, duurt het niet lang voordat de koers daarop reageert. Meer in het algemeen worden de markten op vergelijkbare wijze en vrijwel zonder enige vertraging beïnvloed door de beslissingen van centrale banken en belangrijke economische cijfers. We denken dan ook dat angsten die bij iedereen bekend zijn al in de aandelenkoersen zijn verwerkt en dat verzwakt de kracht van toekomstige verrassingen.

Volgens ons geldt dat ook voor de angsten van vandaag. Sinds 2016 lopen de markten te piekeren over de mogelijke gevolgen van de brexit. Al jaren maakt men zich zorgen over de vertraging van de Chinese economie – en al veel langer over de klimaatverandering. Wij zijn van mening dat beleggers tijdens de huidige wereldwijde bullmarkt voortdurend te veel aandacht hebben geschonken aan alom bekende, angstaanjagende krantenkoppen en dat ze te weinig oog hebben gehad voor het totale plaatje. In grote lijnen beschouwen we het afgelopen decennium als een periode van structurele maatschappelijke vooruitgang. Diverse doorbraken op technologisch en medisch gebied hebben een positieve impact gehad op onze levenskwaliteit, de handel en de groei – en tot op zekere hoogte geldt dat zelfs voor de armsten in deze wereld. Volgens de meest recente cijfers is het percentage van de wereldbevolking dat moet rondkomen met minder dan 1,90 dollar per dag gedaald van 42,1% in 1981 tot 10,0% in 2015.[vi]

Beleggers vinden altijd wel een reden om zich zorgen te maken over de aandelenmarkten – soms terecht, soms niet. Volgens ons is het moment om voorzichtig te worden niet wanneer mensen zich zorgen maken over negatieve krantenkoppen, maar juist wanneer ze zich afsluiten voor al die zorgen, waardoor er een situatie ontstaat waarin de markten ontwricht zouden kunnen worden door negatieve verrassingen. Dat laatste is volgens ons zeker niet van toepassing op het huidige klimaat. De zorgen van vandaag zijn alom bekend en komen in alle financiële media die wij kennen uitgebreid aan de orde. Beleggers die verder kijken dan de negatieve krantenkoppen en begrijpen dat de aandelenmarkten veerkrachtig zijn, zouden volgens ons moeten blijven profiteren van deze bullmarkt.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK (“Fisher Investments UK”), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments (“Fisher Investments”). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: FactSet, per 12/12/2019. Rendement in euro van de MSCI World en de MSCI Europe met nettodividenden, 30/12/2016–29/12/2017.

[ii] Bron: FactSet, per 12/12/2019. Rendement in euro van de MSCI World en de MSCI Europe met nettodividenden, 31/12/2004–30/12/2005.

[iii] “Remember Y2K? Here’s How We Prepped for the Non-Disaster,” Lily Rothman, Time, 31/12/2014. https://time.com/3645828/y2k-look-back/

[iv] FactSet, per 12/12/2019. Rendement in euro van de MSCI World met nettodividenden, 31/12/1998–31/12/1999.

[v] FactSet, per 12/12/2019. Rendement in euro van de MSCI Europe met nettodividenden, 31/12/1998–31/12/1999.

[vi] Bron: De Wereldbank, per 11/12/2019. Armoederatio per hoofd van de bevolking op 1,90 dollar per dag (2011, percentage van de bevolking). https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY