Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

De opsplitsing van de wereld door de bril van een belegger

advertorial

Fisher Investments Nederland is van mening dat wereldwijd beleggen waardevolle kansen biedt om uw portefeuille te diversifiëren. Maar bij wereldwijd beleggen denken we ook dat het belangrijk is om te weten welke categorieën de beleggerswereld onderscheidt en hoe de verschillende landen worden ingedeeld. Er zijn drie hoofdcategorieën die u tegen kunt komen: ontwikkelde, opkomende en grensmarkten. In dit artikel proberen we deze verschillende categorieën te verduidelijken door uit te leggen wat de termen betekenen en, net zo belangrijk, wat ze niet betekenen.

Fisher Investments Nederland is niet de enige die deze drie categorieën hanteert. Veel vermogensbeheerders en financiële dienstverleners die we tegenkomen, maken er gebruik van. De termen zelf – met name ‘ontwikkeld’ en ‘opkomend’ – worden gebruikt en zijn gedefinieerd door supranationale economische organisaties als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds. Maar die termen zijn niet dezelfde als de termen die meestal in de beleggingswereld worden gebruikt. De meeste bedrijven, waaronder Fisher Investments Nederland, gebruiken de termen ontwikkeld, opkomend en grensmarkt zoals gedefinieerd door index-aanbieders als MSCI, FTSE en Standard and Poor’s. Deze aanbieders stellen categorieën van landen samen waarvan zowel het ontwikkelingsstadium als de toegankelijkheid van hun markt voor wereldwijde beleggers met elkaar overeenkomen. Als een land vooruitgang boekt wordt het hoger ingedeeld en als het achteruitgaat lager.

Figuur 1: Kaart van de ontwikkelde, opkomende en grensmarkten in de wereld

Bron: FactSet, per 27/2/2019. Ontwikkelde, opkomende en grensmarkten zoals gedefinieerd door de index-aanbieder MSCI.

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan dat veel landen niet zijn ingedeeld. Dat betekent niet dat ze geen aandelenmarkt hebben – sommige hebben dat wel en andere niet. Maar in dat geval heeft ofwel de index-aanbieder geconstateerd dat er onder wereldwijde beleggers te weinig belangstelling is voor het introduceren van een index, ofwel zijn de markten niet toegankelijk voor wereldwijde beleggers. Als een land liberaler wordt, komt het vaak meer in de belangstelling, hetgeen ook wordt opgemerkt door de belangrijkste index-aanbieders.

Wat de categorieën betreft, denken we dat de afzonderlijke definities vrij rekbaar zijn. We kunnen echter wel enkele algemene kenmerken vermelden en met voorbeelden illustreren. Om te beginnen hebben ontwikkelde landen in de regel een sterke democratie en een algemeen erkend en verankerd rechtsstelsel (dit in tegenstelling tot een dictatoriale staat of een autoritair bewind). Dergelijke landen hebben in het algemeen een hoger inkomen (per hoofd van de bevolking) of zijn rijker, en privébezittingen worden er, zoals in alle kapitalistische landen, beschermd. Hoewel we niet beweren dat de financiële markten van ontwikkelde landen niet aan politieke risico’s zijn blootgesteld, zijn er vaak wel meer checks and balances om deze te beperken.

Zoals u kunt zien op onze kaart, worden de VS, Canada, Japan, veel West-Europese landen, Australië en Nieuw-Zeeland door MSCI als ontwikkelde landen aangemerkt. Ze hebben in de regel een open markt waar beleggers eenvoudig activa kunnen kopen of verkopen – er zijn weinig kapitaalcontroles of regels om het beleggen of terugtrekken van fondsen te verhinderen. Dat is volgens ons een cruciaal punt voor de definitie van deze termen in de beleggerswereld, omdat het in hoge mate bepaalt of een belegger in dat land vrijuit effecten kan kopen of verkopen.

De meeste index-aanbieders die wij volgen, omschrijven opkomende markten in het algemeen als landen met zwakkere eigendomsrechten en minder gevestigde politieke systemen dan ontwikkelde landen. Ze zijn in de regel lager ingedeeld op de schaal van inkomen per hoofd van de bevolking en staan minder open voor buitenlandse beleggingen, wat tot uiting komt in kapitaalcontroles en handels- en beleggingsbarrières. China is een goed voorbeeld van een opkomende markt. Het land voert hervormingen door en heeft zijn markten de afgelopen jaren een stuk toegankelijker gemaakt voor beleggers. Maar het voert nog steeds kapitaalcontroles uit en de particuliere eigendomsrechten zijn er beperkt. Bovendien kunnen niet alle aandelen van het land onbelemmerd worden verhandeld door buitenlanders. In het algemeen moet men voldoen aan bepaalde criteria die door de overheid worden vastgesteld en is men gebonden aan wettelijke beperkingen.

Hoewel opkomende markten door deze factoren misschien minder aantrekkelijk lijken voor beleggers, denken we dat deze landen, mits ze hervormingen doorvoeren, aanzienlijke voordelen kunnen bieden in de vorm van snelle economische groei en ontwikkeling. Zo bieden ze bedrijven op actieve wijze de mogelijkheid om hun omzet en winst in rap tempo te laten groeien.

Grensmarkten zijn in de regel verarmde landen met weinig tot geen eigendomsrechten en weinig gevestigde politieke instellingen. Veel van die landen hebben te kampen met een slechte infrastructuur en een instabiele munt, en moeten het stellen zonder onafhankelijke centrale bank en zonder onafhankelijk rechtsstelsel. Grensmarkten hebben meestal een sterke behoefte aan hervormingen, zowel op politiek als economisch gebied. Een voorbeeld van een grensmarkt is Nigeria. Dit Afrikaanse land heeft gigantische hoeveelheden olie in de grond zitten en is de grootste olieproducent van Afrika.[i] Maar het land heeft te kampen met politieke instabiliteit, waaronder het aanhoudende gevecht tegen de terreurgroep Boko Haram. Bovendien is de energiesector van het land op veel punten afhankelijk van de expertise op het gebied van oliewinning van westerse oliemaatschappijen. Ten slotte is Nigeria pas sinds kort een democratisch land en gaan de verkiezingen, zoals die van eind februari 2019, vaak gepaard met beschuldigingen van corruptie, fraude en geweld.[ii] Net als bij opkomende markten zien veel beleggers in deze landen enorme groeimogelijkheden, als beloning voor het hoge politieke risico.

MSCI en andere index-aanbieders herzien van tijd tot tijd hun indeling, wellicht op basis van nieuwe wetgeving of andere zaken. Na overleg met marktpartijen kunnen ze hun indeling na verloop van tijd veranderen naar aanleiding van een positieve of negatieve ontwikkeling ten aanzien van de toegankelijkheid van de economie voor beleggers. In 2013 verlaagde MSCI bijvoorbeeld de status van Griekenland van ontwikkeld naar opkomend land, waarbij de index-aanbieder verwees naar een gebrek aan effectenleningen, regels ter beperking van short-selling (een beleggingstactiek om te profiteren van dalende aandelenkoersen) en de als gevolg van de diepe economische crisis van het land afgenomen omvang van de markt.[iii]

Hoewel opkomende en grensmarkten beleggers soms uitzonderlijke winsten kunnen bieden, is dat niet zeker. Zelfs in perioden waarin het goed gaat met de wereldeconomie en de aandelenmarkten in het algemeen – zoals de periode van 2011 tot 2016, toen de wereldeconomie voortdurend groeide – kunnen ontwikkelde markten beter presteren dan opkomende en grensmarkten.[iv] Bovendien zijn er wezenlijke verschillen tussen landen uit dezelfde categorie. Brazilië, dat rijk is aan grondstoffen, vertoont waarschijnlijk weinig overeenkomsten met Taiwan, dat sterk op de technologiesector is gericht. Toch zijn het allebei opkomende landen. We denken niet dat het verstandig is om aan te nemen dat alle landen uit een bepaalde categorie gelijktijdig zullen reageren op bepaalde factoren. Maar we denken wel dat kennis van de algemene ontwikkelingscategorieën u kan helpen om de diverse landen te beoordelen en om een aantal specifieke risico’s – meestal op het gebied van politiek en de toegankelijkheid van de economie – te begrijpen die van toepassing zijn op de meeste landen van een bepaalde groep.

Als u wereldwijd belegt, hoeft u volgens ons niet per se te beleggen in aandelen uit opkomende en grensmarkten. Hoewel zich daar naar onze mening kansen kunnen voordoen, kunt u voldoende diversificatie verkrijgen binnen de ontwikkelde markten. Maar door kennis op te doen over de diverse categorieën waarin wereldwijd belegd kan worden, kunt u betere keuzes maken.

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: US Energy Information Administration, per 27/2/2019. https://www.eia.gov/beta/international/?fips=NI

[ii] “Nigerian President Prepares for Daunting Second Term After Volatile Vote,” Joe Parkinson, The Wall Street Journal, 27/2/2019.

[iii] “MSCI Announces the Results of the 2013 Annual Market Classification Review,” MSCI, 11 juni 2013, https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/2013_Mkt_Class_PR.pdf.

[iv] Op basis van het cumulatieve rendement van de MSCI World, de MSCI Emerging Markets en de MSCI Frontier Markets, inclusief nettodividenden, 31/12/2010 – 31/12/2016.