Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen

De impact van de bedrijfswinsten op de aandelenmarkten volgens Fisher Investments Nederland

advertorial

Wie een aandeel koopt, verwerft het recht op een deel van de toekomstige winsten van dat bedrijf. Dat is de basisgedachte die aan aandelenbezit ten grondslag ligt, maar hoe kunnen beleggers nu de bedrijfswinsten gebruiken als leidraad bij hun portefeuillebeslissingen? Fisher Investments Nederland is van mening dat de juiste kijk op bedrijfswinsten cruciaal is om op lange termijn beleggingssucces te boeken.Commentatoren die wij volgen, zeggen dat de kwartaalresultaten van bedrijven essentieel zijn voor beleggers omdat deze aanwijzingen en signalen bevatten voor portefeuillebeslissingen. Zij wijzen erop dat als de bedrijfswinst hoger is dan analisten hadden verwacht, de koers zal stijgen en andersom. Het klopt in onze ervaring wel dat aandelen vaak op korte termijn op winstinformatie reageren en dat die reactie de nodige aandacht krijgt. Wij geloven echter niet dat reacties op winsten uit het verleden blijvende koersbewegingen genereren. Wij beschouwen ze grotendeels als een bron van kortstondige, door sentiment ingegeven volatiliteit, niet als bepalend voor de toekomstige prestaties van een aandeel op lange termijn.

De bedrijfswinsten zeggen iets over het recente verleden, maar uit ons onderzoek blijkt dat aandelen een toekomstgerichte belegging zijn – de toekomstige winsten zijn belangrijker dan wat al achter de rug is. De winsten uit het voorgaande kwartaal zijn al lang in de koersen verrekend, maar de markten – die zo goed zijn in het verwerken van informatie in een koers – beoordelen volgens ons doorlopend verschillende winstscenario’s en prognoses, ook die uit de financiële pers. In de kanalen die wij volgen behoren winstprognoses tot de meest gemonitorde informatiebronnen.

Winstprognoses zijn weliswaar geen volmaakte indicator van hoe het een bedrijf in de toekomst zal vergaan, maar ze zijn wel medebepalend voor de winstverwachtingen van kopers en verkopers – dat is nuttige informatie, volgens Fisher Investments Nederland. Verwachtingen alleen vertellen ons echter weinig over de richting die een aandeel op langere termijn zal uitgaan. Daarom moeten beleggers volgens ons beter leren inschatten hoe groot de kans is dat die verwachtingen in de toekomst ook werkelijkheid worden. De ervaring leert ons dat de koersen het meest bewegen door het verschil tussen verwachtingen en de realiteit. Is de werkelijkheid onmiskenbaar beter dan de markt verwacht had, dan koersen aandelen meestal hoger. Stelt ze teleur, dan staan de koersen doorgaans onder druk.

Beleggers doen er naar onze mening goed aan om niet te lang stil te staan bij de resultaten uit het verleden, maar vooruit te blikken naar de tijdspanne die volgens ons onderzoek bepalend is voor aandelen: grosso modo de komende drie tot dertig maanden. Het waarschijnlijkste scenario voor de drie eerstvolgende maanden zit volgens ons al grotendeels in de koersen verdisconteerd, al kan het sentiment nog wel voor verandering zorgen. Onze ervaring is echter ook dat de invloed van het sentiment van heel korte duur kan zijn. Stel dat de winsten tegenvallen en de koers daalt. Is het dan een goed idee om na dat nieuws te verkopen? Niet noodzakelijk. Mogelijk drukt het sentiment gewoon de verwachtingen. Blijkt de werkelijkheid later beter dan verwacht, dan was een verkoop wellicht prematuur. Op die manier kunnen we uit de reactie op de bedrijfswinsten iets afleiden over het sentiment, dat we vervolgens kunnen toetsen aan de werkelijkheid.

Aan het andere uiteinde van het spectrum is een redelijke inschatting maken van de bedrijfswinsten over meer dan dertig maanden volgens ons onmogelijk – er zijn gewoon te veel onbekende variabelen. Toch zien wij vaak dat analisten winstprognoses voor de verre toekomst maken als argument om aandelen te kopen of verkopen. De nauwkeurigheid van die voorspellingen van de winstgroei op lange termijn is echter extreem laag.[i] Wij hebben ondervonden dat de werkelijkheid het maken van prognoses ver vooruit vaak bemoeilijkt. De te verwachten fundamentele vraag- en aanbodfactoren in de komende drie tot dertig maanden zijn volgens Fisher Investments Nederland veel relevanter dan speculatieve mogelijkheden in een verre toekomst.

Bij beleggingsbeslissingen helpt het volgens ons dan ook om vanuit het standpunt van de markt te denken. Op die manier kunnen beleggers veel irrelevante ruis uitsluiten. Bedrijfsresultaten kunnen tonen welke trends de koersontwikkeling van een aandeel beïnvloeden. Komen die overeen met wat u voor ogen had toen u het aandeel kocht? In hoeverre komen ze in de koers tot uiting? Van belang voor de markten is volgens ons welke winstvooruitzichten al in de koers van een aandeel verdisconteerd zijn, en één enkel winstcijfer zegt daar naar onze mening weinig over. Belangrijker is de vraag of het aandeel de verwachtingen zal kunnen waarmaken. Die vraag beantwoorden helpt u volgens Fisher Investments Nederland op weg om een betere belegger te worden.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] “The Accuracy, Bias and Efficiency of Analysts’ Long Run Earnings Growth Forecasts,” Richard D. F. Harris, Journal of Business Finance & Accounting, juni/juli 1999.