Colofon en contact

Postadres: Postbus 152, 1000 AD Amsterdam
Email: beleggersbelangen@reedbusiness.nl
Website: www.beleggersbelangen.nl / www.reedbusiness.nl
Telefoon: 020-515 92 22
Adverteren: Elsevier Media

Uitgever/Hoofdredacteur

Johan Brinkman, johan.brinkman@reedbusiness.nl

Adjunct hoofdredacteur

Stephen Hendriks, stephen.hendriks@reedbusiness.nl

Eindredactie

Marnix Quee; Jacqueline Hoefnagels, Take Ligteringen, Gerhard Verduijn

Online publisher

Anneloes Viskil

Redactie

Jaap Barendregt, jaap.barendregt@reedbusiness.nl
Menno van Hoven, menno.van.hoven@reedbusiness.nl
Hildo Laman, hildo.laman@reedbusiness.nl
Freek Tewes, freek.tewes@reedbusiness.nl
Karel Mercx, karel.mercx@reedbusiness.nl

Medewerkers

Erwin Blok, Wubbe Bos, Hendrik Jan Davids, Ellen Engelhart, Harry Geels, Erik Jansen, Maarten Snijders, Ivan Snurer, Harriët Verbeek, Froukje Wattel
Financieel journalisten: Jeroen Boogaard, Michiel Pekelharing, Peter Schutte, Christian Slagter

Managing Director

Erwin van Luit

Marketing Manager

Arnold Verschoor

Productie en distributie

Natalie Leenstra-Drost, Loes Mes

Klantenservice

Postbus 808, 7000 AV Doetinchem
Telefoon: 0314-358358 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).
Fax: 0314-349048
e-mail: klantenservice@reedbusiness.nl

Abonnementen

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Opgave via de abonnementenpagina of Klantenservice. Abonnementen lopen automatisch door, tenzij 30 dagen voor de vervaldatum wordt opgezegd bij Klantenservice. Dat kan schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Voor informatie over uw lopende abonnement kun u eveneens contact opnemen met Klantenservice

Koersgrafieken: Tijd Beursmedia (minimaal 15 minuten vertraagd), Bloomberg