Updates

Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met beleggers die zwichten voor kortzichtige risicoaversie

advertorial

Onze ervaring is dat niemand graag verliest, maar hoe sterk is het verlangen om dat gevoel te vermijden? De inmiddels overleden psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky bestudeerden deze vraag in 1979. Uit hun onderzoek, waarmee ze de Nobelprijs wonnen, bleek dat mensen de pijn van verlies veel sterker voelen dan de voldoening van winst. Zij noemden dit verschijnsel kortzichtige risicoaversie of de Prospect Theory. Dit zijn vandaag de dag nog steeds gangbare termen in de wereld van behavioural finance en psychologisch onderzoek.[i] En niet zonder reden: Fisher Investments Nederland weet uit ervaring dat het voor beleggers van cruciaal belang is om dit concept te begrijpen, omdat het duidelijk maakt waarom mensen emotionele beleggingsbeslissingen nemen. Dat is een belangrijke stap om dergelijke beslissingen te vermijden.Het baanbrekende onderzoek van Kahneman en Tversky, ‘Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk’, bevat een analyse van menselijk gedrag in spelsituaties (of kansspelen), waaronder weddenschappen, gokspelen en loterijen.[ii] Ze vroegen de Israëlische deelnemers onder andere om te kiezen tussen:

  • A) 100% kans om 3.000 dollar te verliezen of
  • B) 80% kans om 4.000 dollar te verliezen en 20% kans om niets te verliezen.

Vervolgens kregen ze de keuze tussen:

  • A) 100% kans om 3.000 dollar te krijgen of
  • B) 80% kans om 4.000 dollar te krijgen en 20% kans om niets te krijgen.

Kahneman en Tversky voerden dit onderzoek uit in een tijd waarin het gemiddelde Israëlische jaarsalaris het equivalent van 3.000 dollar bedroeg. De deelnemers beschouwden het bedrag dat ze konden winnen of verliezen dus als een heel jaarsalaris, of zelfs meer.[iii]

In het eerste scenario koos 92% van de respondenten voor optie B: een kleine kans om niets te verliezen, ondanks de veel grotere kans om een groter bedrag te verliezen dan het zekere verlies van optie A. In het tweede scenario gaven de meeste deelnemers de voorkeur aan de gegarandeerde winst van 3.000 dollar boven het relatief kleine risico om niets te winnen, ook al was een winst van 4.000 dollar de meest waarschijnlijke uitkomst. Uit ervaring weet Fisher Investments Nederland dat we daar een paar belangrijke conclusies uit kunnen trekken: Ten eerste beoordeelden de deelnemers 3.000 dollar winst anders dan 3.000 dollar verlies, ook al was de inzet even hoog en hadden de bedragen in kwestie aanzienlijke gevolgen voor hun financiële situatie. Ten tweede hadden de deelnemers zo’n hekel aan verlies lijden dat ze bereid waren meer geld op het spel te zetten in ruil voor een kleine kans om helemaal geen verlies te lijden.

Wij denken dat deze conclusies van reëel belang zijn voor beleggers. Uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland met het gedrag van beleggers blijkt dat sommige mensen ervoor kiezen de markt te verlaten in perioden van negatieve volatiliteit. Net als bij de deelnemers aan het onderzoek staat de wens om nog meer pijnlijk verlies te vermijden centraal. Hoewel dit hun op korte termijn een gevoel van opluchting of troost kan bieden, verzilveren ze hun verliezen door hun aandelen na een marktdaling te verkopen en lopen ze het risico het herstel mis te lopen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat het mislopen van deze perioden van stijgende koersen een cumulatief effect kan hebben en nadelig kan zijn voor het langetermijnrendement van beleggers.

Voor een recent voorbeeld gaan we terug naar 2023, toen wereldwijde aandelen tussen half september en eind oktober 2023 met 7,5% waren gedaald.[iv] Uit een analyse van Fisher Investments Nederland van de financiële media uit die tijd bleek dat het beleggerssentiment werd gedrukt door zorgen om de stijgende rente op staatsobligaties en de geopolitieke conflicten in het Midden-Oosten.[v] Deze zorgen hebben sommige beleggers er mogelijk toe aangezet hun aandelen te verkopen, omdat ze zich op korte termijn wilden bevrijden van het vooruitzicht op nog meer koersdalingen.

Maar de ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat zo’n beslissing kostbare gevolgen kan hebben, aangezien de koersen zich snel herstelden en met 11,4% stegen vanaf het dieptepunt in oktober tot eind 2023 en met 24,0% tot 31 maart 2024.[vi] Dat misgelopen rendement staat bekend als opportuniteitskosten en kan, als daar nog belastingen en transactiekosten bijkomen, nadelig uitpakken voor beleggers die een typisch aandelenrendement nodig hebben om hun langetermijndoelen te bereiken.

We denken dat beleggers die begrijpen wat kortzichtige risicoaversie is, minder geneigd zijn om door emotionele reacties de fout in te gaan. In plaats van te reageren op het marktrendement in het verleden, adviseren wij een toekomstgerichte langetermijnvisie te hanteren. Naar onze mening hebben beleggers er baat bij om altijd hun specifieke doelen (en het rendement dat daarvoor misschien moet worden behaald) voor ogen houden.

Om dat te bereiken, moet u zich niet van de wijs laten brengen. Uit de ervaring van Fisher Investments Nederland met het gedrag van beleggers blijkt dat het nuttig kan zijn om uzelf een aantal fundamentele vragen te stellen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ga eerst bij uzelf te rade: Waarom doe ik dit? Is dit een emotionele beslissing of past het in het langetermijnplan voor mijn beleggingen? Kijk vervolgens naar de toekomst: En als ik het nou eens mis heb? Wat zou er kunnen gebeuren als de toekomst anders uitpakt? Als u de tijd neemt om deze vragen te stellen, kunt u de impuls om emotioneel te reageren de baas blijven.

Voor alle duidelijkheid: wij willen hiermee niet zeggen dat een belegger alleen maar aandelen hoeft te kopen en daarna nooit meer iets moet veranderen in zijn portefeuille. Uit de ervaring van Fisher Investments Nederland blijkt dat het soms zinvol is om aandelen te verkopen (bijvoorbeeld als de reden voor het aanhouden van een bepaald aandeel is veranderd). Maar kortetermijnvolatiliteit is wat ons betreft geen geldige reden. Ondanks alle negatieve perioden leveren wereldwijde aandelen op lange termijn een gemiddeld rendement op jaarbasis op van 8,6%.[vii] Gedisciplineerd blijven tijdens de ups en downs van de markt is de prijs die u moet betalen om dat rendement te behalen. Ook als u belegd blijft tijdens al die schommelingen, kunt u profiteren van het langetermijnrendement van aandelen, zo blijkt uit de analyses van Fisher Investments Nederland over de marktgeschiedenis. En dat rendement hebt u nodig om uw financiële doelen te bereiken.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland: 

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, Daniel Kahneman en Amos Tversky, Econometrica, 47(2): 263-291. Maart 1979

[ii]Ibid.

[iii]Ibid.

[iv]Bron: FactSet, per 7-5-2024. Gebaseerd op het rendement in euro van de MSCI World Index met netto-dividenden, 14-9-2023 tot en met 31-3-2024.

[v]Bron: FactSet, per 7-5-2024. Stelling gebaseerd op de Amerikaanse en Britse 10-jaarsrente, 31-8-2023 tot en met 18-10-2023.

[vi] Zie toelichting iv.

[vii]Bron: FactSet, per 29-4-2024. Geannualiseerd rendement van de MSCI World Index, met netto-dividenden, in USD, 31-12-1969 t/m 31-12-2022. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en de euro kunnen tot hogere of lagere beleggingsrendementen leiden. Een rendement op jaarbasis is het jaarlijkse samengestelde groeipercentage dat het cumulatieve rendement over een bepaalde periode zou opleveren.