Updates

Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden

Fisher Investments Nederland geeft zijn perspectief op goud als vermeend afdekkingsinstrument in de beleggingsportefeuille

advertorial
Goud is op jaarbasis gestegen, terwijl aandelen wereldwijd zijn gedaald.[i] Maar maakt dat goudbeleggingen een goede manier om portefeuilles te diversifiëren? Fisher Investments Nederland analyseert diverse beleggingsstrategieën om te beoordelen welke beleggingsopties onder verschillende marktomstandigheden gunstig kunnen zijn voor portefeuilles. Commentatoren die wij volgen vertellen dat inflatoire omgevingen en financiële stress goud aantrekkelijk maken als afdekkingsinstrument. Wanneer andere beleggingscategorieën een klap krijgen, lijkt goud een beter alternatief. Maar uit ons onderzoek blijkt dat goud geen betrouwbare bescherming biedt.

Commentatoren die wij volgen, suggereren dat oorlog en inflatie (prijsstijgingen in de hele economie) goud een betere optie maken. De jaarlijkse outperformance van goud schijnt dat argument te onderbouwen. Maar als we alleen kijken naar het aan kop gaan van dit waardevolle edelmetaal dit jaar, lopen we het risico enkele factoren over het hoofd te zien. Factoren die volgens de analyses van Fisher Investments Nederland het overwegen waard zijn. Zo brengt de blootstelling aan goud in de beleggingsportefeuille een valutarisico met zich mee. Omdat de wereldmarkten goud verhandelen in Amerikaanse dollars, vloeit de kracht van de goudprijs voor Europese beleggers grotendeels uit de valutaconversie. Valuta-effecten verbergen namelijk de relatieve zwakte van goud: goud is tot en met augustus met 5,0% gedaald in Amerikaanse dollars, vergeleken met een stijging van 7,5% in euro.[ii] Tot nu toe hebben Europese beleggers de vruchten kunnen plukken van dit valuta-effect, maar dat zal niet altijd het geval zijn volgens de analyses van Fisher Investments Nederland van de marktgeschiedenis.

Uit de marktanalyses van Fisher Investments Nederland blijkt dat goud historisch gezien nooit een betrouwbare inflatieafdekking of bescherming tegen negatieve schommelingen is geweest. In de afgelopen 26 jaar was de effectiviteit van goud als bescherming tegen inflatie nogal wisselvallig.[iii] Sinds 1996 is het geharmoniseerde indexcijfer van de consumentenprijzen (een maatstaf van prijzen voor een pakket goederen en diensten in de brede economie) tot en met augustus 2022 gedurende 237 maanden gestegen.[iv] Goud is binnen dat tijdsbestek slechts in 121 maanden gestegen, wat neerkomt op een positieve beweging van 51,3% van de tijd.[v] Statistisch gezien heeft goud een correlatie van 0,02 met inflatie.[vi] De correlatiecoëfficiënt is een statistische maatstaf van de directionele relatie tussen twee variabelen. Een correlatie van 1,00 verwijst naar een identieke beweging, een correlatie van -1,00 naar een tegengestelde beweging. Een nulcorrelatie betekent, of in de buurt daarvan, dat er geen verband is tussen twee variabelen. Intussen stijgt goud niet automatisch tijdens bearmarkten (meestal langdurige en fundamenteel gedreven dalingen van meer dan 20%). In de laatste zeven bearmarkten van de MSCI World Index steeg goud in slechts drie ervan.[vii] Volgens ons worden de dekkingsmogelijkheden van goud dus enorm overschat.

De marktanalyses van Fisher Investments Nederland laten zien waarom goud op lange termijn tekortschiet. Het jaarlijkse rendement van 6,1% (het jaarlijkse percentage dat nodig is om tot de eindwaarde te komen, gemeten vanaf de inlegdatum) steekt niet gunstig af bij de rendementsgroei van 7,6% op wereldwijde aandelen sinds 1973 – het jaar waarin we afscheid namen van de goudstandaard.[viii] Bovendien vertoont goud een sterke mate van volatiliteit. De standaardafwijking van goud – de mate van schommelingen rond het gemiddelde jaarlijkse rendement – is 23,6% tegenover 19,2% voor aandelen.[ix] Dit betekent dat over een periode van 12 maanden ongeveer 68% van de waarnemingen van het goudrendement binnen plus of min 19,2 procentpunt van het jaarlijkse gemiddelde lag – 4,4 procentpunt meer dan bij aandelen. Dus niet alleen zijn de goudopbrengsten historisch gezien lager, ze fluctueren ook meer. Voor beleggers die streven naar langetermijngroei voor hun oudedagsvoorziening, lijkt goud als belegging volgens ons niet zeer wenselijk omdat goudbeleggingen de kans op het bereiken van hun financiële doelen kunnen verkleinen.

Naast de slechte relatieve prestaties van goud in het verleden, blijkt uit onderzoek dat het edelmetaal gevoelig is voor pieken en dalen die jaren – soms decennia – kunnen duren. In de jaren zeventig schoot goud omhoog gedurende de hoge inflatie in die periode, waardoor het zijn reputatie heeft kunnen vestigen, alvorens een stagnatie in de volgende twee decennia te ondergaan. Hierbij zijn we uitgegaan van de Amerikaanse dollar aangezien deze valuta wordt gehanteerd wordt als de wereldwijde prijsstandaard voor grondstoffen.[x] Vanaf 2001 zat goud in de lift, om uiteindelijk de voorgaande piek van 21 januari 1980 te overstijgen op 21 januari 2008 – 28 jaar later. Tot aan 2011 bleef het edelmetaal nieuwe records bereiken om vervolgens tot en met juni 2020 onder dat niveau te blijven.[xi] De goudprijs is sindsdien op en neer gegaan, maar momenteel ligt de koers lager dan het breakoutpunt van medio 2020 (en de piek van 2011).[xii] In de praktijk lijkt het ons buitengewoon moeilijk om de opwaartse trend van goud te timen, tenzij een belegger een expert is met een buitengewone vooruitziende blik. Volgens de ervaring van Fisher Investments Nederland hebben beleggers met goud ongeveer evenveel kans op winst als op verlies.

Bedenk ook waarom goud naast zijn onvoorspelbare schommelingen de neiging heeft op lange termijn achter te blijven: het edelmetaal is gewoon een grondstof, zijn prijs beweegt op basis van vraag en aanbod. Terwijl het aanbod van goud beperkt is, hebben we geconstateerd dat de vraag sterk kan variëren en meer afhangt van het sentiment – de stemming van kopers – dan van de commerciële toepassingen ervan. Dat maakt goud gevoelig voor grotere prijsschommelingen en het ondermijnt de aantrekkingskracht als waardevast middel. Aandelen daarentegen geven beleggers een aandeel in de bedrijfswinsten, die wij door de tijd heen hebben zien toenemen en over het geheel genomen voor de brede aandelenmarkten wereldwijd. Omdat goud geen inherente winst- of prijskracht heeft, bieden aandelen volgens ons op langere termijn een betere bescherming tegen inflatie.

De analyses van Fisher Investments Nederland van de historische prestaties en fluctuaties in het rendement op goud vertellen ons dat het edelmetaal geen gouden randje heeft.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

 

[i] Bron: FactSet, per 15-09-2022. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met nettodividend en het rendement op goud in euro per troy ounce, 31-12-2021 tot en met 31-08-2022.

[ii] Bron: FactSet, per 15-09-2022. Goud, Amerikaanse dollars en euro per troy ounce, 31-12-2021 tot en met 31-08-2022.

[iii] Bron: FactSet, per 15-09-2022. Stelling gebaseerd op de maand-op-maand verandering in de geharmoniseerde prijsindex (HICP) en goudprijs (in euro per troy ounce), januari 1996 tot en met augustus 2022.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Bron: FactSet, per 15-09-2022. Correlatie tussen de maandelijkse procentuele verandering in de HICP en de maandelijkse procentuele verandering in goud (euro’s per troy ounce), januari 1996 tot en met augustus 2022.

[vii] Bron: FactSet, per 15-09-2022. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met nettodividend en het rendement op goud in euro per troy ounce, 31-12-1972 tot en met 31-08-2022.

[viii] Bron: FactSet, per 15-09-2022. Het rendement van de MSCI World Index met nettodividend en het rendement op goud in euro per troy ounce, 31-12-1972 tot en met 31-08-2022.

[ix] Ibid.

[x] Bron: FactSet, per 15-09-2022. Goud en Amerikaanse dollars per troy ounce, 31-12-1969 tot en met 31-08-2022.

[xi] Ibid.

[xii] Ibid.