Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen

Seizoensgebonden beurswijsheden in perspectief gezet

advertorial

Fisher Investments Nederland weet dat veel beleggers wel eens van de volgende marktmythes gehoord hebben “Verkoop in mei en ga ervandoor” en “Zoals januari gaat, gaat de rest van het jaar”. Maar heeft u zich ooit afgevraagd of deze beursmythes enige vorm van substantie bevatten? Sommige seizoensgebonden beursprincipes doen al enige tijd de ronde, en ondanks dat er bewijzen bestaan die deze mythes duidelijk weerleggen, raken veel beleggers nog steeds verstrikt in de mystieke roes van deze beleggingsprincipes.    

Fisher Investments Nederland heeft een aantal van deze seizoensgebonden beursmythes uitvoerig bestudeerd en is van mening dat ze geen enkele verdienste opleveren. Als u uw beleggingsbeslissingen laat afhangen van de kalender kan dat uw langetermijndoelen in gevaar brengen.

“Verkoop in mei” – een achterhaalde mythe die u veel geld kan kosten

Een van de meest bekende seizoensgebonden marktmythes is “Verkoop in mei” – deze wijsheid is afgeleid van de oorspronkelijke uitdrukking “Verkoop in mei, ga weg en kom pas terug met St. Leger Day”. In feite worden beleggers hiermee geadviseerd om vanaf mei tot

effectenbeurs tot aan de paardenraces van september op St. Leger Day op een laag pitje werden gezet. Maar is deze wijsheid in het hedendaagse tijdperk nog steeds van toepassing waarin handel en liquiditeit het gehele jaar door relatief stabiel zijn?

en met oktober uit de aandelenmarkt te stappen. Deze mythe is ontstaan in de 19e eeuw, toen brokers de neiging hadden om lange zomervakanties te nemen, waardoor de handel en de liquiditeit op de Londense

De rendementen in de zomermaanden zijn voor het overgrote deel van de tijd positief. Volgens de MSCI World index zijn de prestaties van aandelen sinds de jaren 70 tussen 30 april en 31 oktober 68,6% van de tijd positief geweest met een gemiddeld rendement van +2,1%. [i] Met name juni heeft met een rendement van +1,1% een van de hoogste gemiddelde maandelijkse rendementen ten opzichte van de overige maanden (figuur 1).[ii]

Figuur 1. Gemiddeld maandelijks rendement van de MSCI World (1970 tot en met 2021)

Er is weinig bewijs dat de mythe “Verkoop in mei” ooit positief heeft uitgepakt. Zo blijkt uit nieuwe gegevens dat deze beurswijsheid eerder gebruikt wordt als een timing-strategie – die per definitie verbonden is aan risico’s – en nauwelijks waarde oplevert. Het mislopen van positieve rendementen kan in een hoog tempo verergeren en resulteren in teleurstellende rendementen die uw financiële doelen in gevaar brengen.

“Zoals januari gaat” – Zijn de prestaties van een specifieke maand leidend voor de resultaten in de rest van het jaar?

Een ander klassiek voorbeeld van een seizoensgebonden beleggingsmythe is “Zoals januari gaat”. Volgens deze populaire mythe is het zo dat als de eerste dagen van januari tegenvallen, de gehele maand ook slecht zal verlopen – inclusief de rest van het jaar! Deze mythe suggereert dat slechts een klein deel van marktrendementen een voorspellend karakter heeft en de resultaten in het resterende deel van het jaar voorspelt. Zowel data als Fisher Investments Nederland weerleggen de substantiële waarde ervan.

Hoewel deze mythe vooral populair is onder beleggers die sterk leunen op bearish marktvooruitzichten, wijzen de gegevens op een heel andere uitkomst. Sinds 1969 (over een periode van 52 jaar) is de markt in de maand januari 39 maal gestegen (75% van alle jaren), waarbij de marktprestaties in het volledige kalenderjaar 32 keer positief zijn geweest.[iii] Tijdens ongeveer de helft van de tijd (52%) waren de rendementen zowel in januari als over het gehele jaar positief terwijl de resultaten in de andere helft van de jaren uiteenlopend waren.[iv] In de 13 maal dat er in januari negatieve resultaten werden behaald, boekte de markt vaker negatieve jaarrendementen dan positieve. Hierbij moet wel gezegd worden dat het om een kleine marge gaat (8 negatieve jaarrendementen ten opzichte van 5 positieve jaarrendementen) en dat dit niet overtuigend aantoont dat we kunnen spreken van een causaal verband.[v]

Fisher Investments Nederland is van mening dat langetermijnbeleggers beter af zijn als zij de maandprestaties van januari laten voor wat ze zijn – simpelweg een maand uit een twaalfmaandelijkse periode, niet meer en niet minder. In tegenstelling tot mensen, denken markten niet in kalenderjaren.

De kerstrally – een aangenaam toeval

De laatste seizoensgebonden beleggingsmythe die vaak onder beleggers wordt besproken is de vrolijk klinkende “Kerstrally”. Deze mythe suggereert dat de markt in de laatste weken van december tot aan de eerste dagen van het nieuwe jaar doorgaans in een rally vervalt. De term “Kerstrally” is in 1972 bedacht en richt zich specifiek op de gerealiseerde rendementen in de laatste vijf handelsdagen tot aan de eerste twee dagen van januari.

Zoals met vele oude beleggingsmythes, zijn de argumenten voor deze rally nogal bedenkelijk. Deze zijn onder andere de kerstvreugde, toenemende uitgaven tijdens de feestdagen en een lichter handelsvolume – allemaal factoren die het schijnbaar makkelijker maken om de markt omhoog te tillen, maar geen ervan is echter bewezen. Het kan gebeuren dat de markten aan het einde van het jaar een opleving meemaken, maar het is belangrijk om te onthouden dat historisch gezien aandelen vaker stijgen dan dalen! [vi]

Terwijl december met +0,94% een solide gemiddeld rendement boekt, worden in de maanden februari, maart, juni, oktober en november (volgens de gegevens van MSCI World Index) over het algemeen hogere gemiddelde rendementen gerealiseerd.[vii] Toch zijn er geen mythische wijsheden aan deze maanden verbonden.

In plaats van het herhaaldelijk in- en uitstappen van de markt op basis van oude seizoensgebonden marktmythes, is Fisher Investments Nederland van mening dat beleggers zich moeten focussen op hun financiële doelen. Dat vereist tijd in de markt in plaats van het timen van marktschommelingen. Door belegd te blijven, kunt u profiteren van de cumulatieve voordelen die doorgaans gerealiseerd worden door een langetermijngroei. Als u afwijkt van uw langetermijnplan voor uw beleggingen, loopt u het risico dat u zichzelf belemmert in het bereiken van uw doelen. Dus als u de volgende keer een seizoensgebonden beleggingsmythe tegenkomt in de krantenkoppen, neem dan een stap terug en evalueer deze op een logische wijze.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: FactSet, per 29-04-2022. Totaalrendement van de MSCI World-index, 31-12-1968 tot en met 31-12-2021. Gemiddeld rendement tussen 30 april en 31 oktober van elk jaar. Alle rendementen zijn berekend op basis van USD.

[ii] Bron: FactSet, per 29-04-2022. Totaalrendement van de MSCI World-index, 31-12-1969 tot en met 31-12-2021. Alle rendementen zijn berekend op basis van USD.

[iii] Bron: FactSet, per 4-26-2022. Totaalrendement van de MSCI World-index, 31-12-1969 tot en met 31-12-2021.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Bron: FactSet, per 29-04-2022. Totaalrendement van de MSCI World-index, 31-12-1969 tot en met 31-12-2021. Alle rendementen zijn berekend op basis van USD.

[vii] Ibid.