Updates

Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Dossier 29 mrt 2023 11:51

Dividendbeleggen | Alle tips, artikelen en know-how

0 0 Leestijd ongeveer

Op deze pagina vind je alles over dividendbeleggen, al onze aandelentips en educatieve artikelen. Zo vind je hieronder informatie over de toegevoegde waarde van dividend bij beleggen en tevens drie essentiële stappen voor het volgen van onze succesvolle dividendportefeuille. 

Wel of niet dividendbeleggen | In de beleggingsleer is het dividend sigaar uit eigen doos, maar beleggen in dividendaandelen zo gek nog niet. Het rendement van een belegging in aandelen bestaat uit twee componenten: de koersontwikkeling en eventuele dividenden. Sommige bedrijven betalen echter helemaal geen dividend. Vaak zijn dit jonge bedrijven. Een start-up zal nooit dividend uitkeren en hoort dit ook niet te doen. De focus ligt daar op (autonome) groei. Als ze al winst maken, dan wordt die geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten of in het veroveren van marktaandeel en niet in het uitkeren van winst in de vorm van dividend.

Volgens de beleggersboeken maakt het niet uit of bedrijven wel of geen dividend betalen. Het dividendbeleid is irrelevant omdat aandeelhouders bij verkoop van hun stukken hun deel van de restwaarde van de onderneming krijgen. Die waarde wordt bepaald door de verwachte kasstroom. Als al het overige gelijk blijft, geldt dat de waardestijging van aandelen die geen winst uitkeren net zo groot is als die van bedrijven die wel dividend betalen. In de praktijk zie je dan ook dat direct na de dividenduitkering de beurswaarde daalt met een bedrag ongeveer gelijk aan het uitgekeerde bedrag omdat het kapitaal aan de onderneming onttrokken is – wat op zijn beurt een negatieve impact heeft op de vermogensstructuur.

Hoe belangrijk is dividend bij beleggen?


De meningen over dividend versus koerswinst lopen behoorlijk uiteen, maar in de praktijk kunnen beleggers beter mikken op het dividend. Onderzoek leert immers dat winstgroei positief correleert met de payout-ratio. Ergo: hoe lager het uitkeringspercentage van het dividend, hoe lager de toekomstige bedrijfswinsten zullen zijn. Bedrijven die winst inhouden, komen in de verleiding om met dat geld activiteiten te ontplooien die niet altijd in het belang van de aandeelhouders zijn. Zij wagen zich aan laagrenderende projecten, die slechts tot doel hebben de omvang van de onderneming te vergroten. Of zij verspillen de middelen aan duur betaalde overnames, in plaats van zich te concentreren op het veiligstellen van toekomstige winstgroei.

Dividendbeleggen resultaat

Maar hoe belangrijk is het dividend bij beleggen? Op jaarbasis stelt het weinig voor. Dividend levert door de jaren heen wel een substantiële bijdrage aan het totaalrendement van aandelenbeleggingen. Als je voor de lange termijn belegt, dan is dividendgroei belangrijker dan dividendrendement. Een ander argument om niet te jagen op aandelen met een hoog dividendrendement is dat het in de praktijk vaak leidt tot een gebrekkige spreiding. Meestal worden producenten van verbruiksgoederen en levensmiddelen overwogen en komt de technologiesector er bekaaid vanaf.

Bedrijven die jaar op jaar evenveel of meer dividend uitkeren, hebben de reputatie erg betrouwbaar te zijn. Ze zouden niet snel het mes in hun dividenden zetten omdat beleggers anders weglopen. In normale tijden zijn concessies op het dividend een dwingende reden om die aandelen meteen te verkopen. Zoals ook het geval is voor onze dividendportefeuille.

Nu dividendbeleggen met onze portefeuille


Ook voor dividendbeleggers geldt dat los van de algehele markttrend er voor individuele aandelen altijd wel weer nieuwe instapmomenten zijn, vaak na kwartaalcijfers, analistenacties en onverwachte tussentijdse nieuwsberichten. Het is voor elke type belegger zaak daarvan te profiteren.

Voor dergelijke aankopen is lef nodig, maar wie goed zijn huiswerk heeft gedaan kan met een veel beter gevoel een aandeel kopen op het moment dat iedereen verkoopt. Dat ‘buy the dips-principe’ is van groot belang bij de stapsgewijze opbouw van elke portefeuille en dus ook voor dividendbeleggers.

1. Bouw uw dividendportefeuille stapsgewijs op

Zeker na de forse koersstijgingen is het essentieel om uw portefeuille zeer geleidelijk op te bouwen. Stel u wilt onze dividendportefeuille (deels) nabouwen, spreid de aanschaf van de (nu in totaal 41 aandelen) bij voorkeur uit over een periode van minimaal twee jaar (langer mag dus zeker) en versnel uw aankopen wanneer de beurzen dalen, ofwel buy the dips. Elk jaar zijn er wel enkele serieuze correcties. Dat is natuurlijk het juiste moment om de aandelen die u nog niet in portefeuille heeft op te pakken.

Hoe harder de koersen dalen, hoe sneller u uw portefeuille kunt opbouwen. Datzelfde geldt voor tussentijdse koersdalingen voor individuele aandelen om bedrijfsspecifieke redenen. Ook de grote uitblinkers, zoals Microsoft, kregen sinds 2011 verschillende keren een forse dreun om nadien weer te herstellen en zelfs weer verder te groeien.

2. Spreid tussen sectoren en regio’s

Ook dividendbeleggen begint met een goede spreiding. Denk daarbij aan afwisseling tussen regio’s, valuta en sectoren. Binnen de dividendportefeuille wegen Amerikaanse aandelen mee voor 55%, aangevuld met eurozone-, Scandinavische, Britse en Zwitserse aandelen. Op sectorniveau zijn nu bijvoorbeeld de consumentenaandelen, healthcare en industrials overwogen. Zorg er bij de opbouw van uw portefeuille voor dat u de aankopen uitsmeert over de verschillende sectoren en valuta’s.

Begin bijvoorbeeld met per sector één aandeel en zorg voor de juiste balans tussen Amerikaanse en Europese aandelen. Kies daarbij voor zowel stijgers als dalers en koop zeker niet eerst alle grote achterblijvers. De kracht van de dividendportefeuille zit ‘m juist in de brede spreiding, waarbij koersbewegingen op korte termijn nagenoeg onvoorspelbaar blijven.

Probeer dan ook niet de winnaars er uit te pikken en koop systematisch en zonder emotie stapsgewijs alle aandelen. Daarbij is het van groot belang goed de weging per aandeel in de gaten te houden en weet dat sommige aandelen hebben ook bewust een (veel) zwaardere weging kunnen hebben!

3. Herbeleg uw dividenduitkering

Een sterk onderschat aspect van beleggen is nog altijd het herbeleggen. Op lange termijn wordt het rente-op-rente-effect steeds krachtiger en met het verstrijken van de jaren neemt de dividendcomponent een steeds groter gedeelte van het totaalrendement voor zijn rekening. Daarnaast is herbeleggen een prima manier om zonder emotie periodiek nieuwe aandelen bij te kopen.

Indien u positie heeft genomen in een aandeel dat vervolgens daalt, kan het dividend gebruikt worden voor de aankoop van nieuwe stukken tegen een lagere koers. Als u dat jaar in jaar uit doet, koopt u tegen gunstigere (lagere) koersen in slechte beursjaren en is het rendement door de groeiende positie veel groter als de markt of het aandeel weer herstelt.