Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen

De ervaringen van Fisher Investments Nederland in het kort: hebben aandelen een sterke bbp-groei nodig?

advertorial

De aandelenmarkten en de wereldeconomie zijn tot op zekere hoogte met elkaar verweven, zoveel is zeker. Maar het is niet zo dat de markten alleen kunnen floreren bij een stevige economische groei. De economische groei, doorgaans gemeten aan de hand van de veranderingen in het bruto binnenlandse product (bbp), kan een aanzienlijke impact hebben op de aandelenmarkten. Maar zoals Fisher Investments Nederland in dit artikel uitlegt, kunnen aandelen het prima doen in elk klimaat met een positieve economische groei – ongeacht hoe groot die groei is.

Container ship unloading crane ship seaport, Global business logistic import export freight shipping transportation worldwide container ship, Container vessel loading cargo cargo freight ship.

Welke invloed heeft de bbp-groei op aandelen?

Fisher Investments Nederland gelooft dat de relatie tussen de economie en de aandelenkoersen een stuk genuanceerder is dan veel beleggers denken. Willen we deze relatie beter begrijpen, is het allereerst belangrijk om helemaal vertrouwd te zijn met het bbp. Het is weliswaar geen volmaakte metriek, maar het bbp is een algemeen aanvaarde maatstaf van de totale output van een economie over een bepaalde periode – de geaggregeerde monetaire waarde van alle geproduceerde goederen en diensten. Het bbp wordt doorgaans elke drie maanden berekend, kan meermaals herzien worden en is per definitie op het verleden gebaseerd.

Als stijgingen van de aandelenkoersen altijd te verklaren waren door de bbp-groei, zouden beleggers massaal investeren in opkomende markten zoals China, omdat dergelijke markten doorgaans hogere groeipercentages neerzetten dan ontwikkelde economieën. Aandelen uit opkomende markten hebben zeker hun tijd en plaats, maar uit historische gegevens valt te concluderen dat de aandelenkoersen in opkomende markten niet gelijk opgaan met de bbp-groei. Zoals Fisher Investments Nederland laat zien in figuur 1, is het Chinese bbp sinds 1993 1338% gegroeid, terwijl de MSCI China Index slechts 23% heeft geplust.[i] Dit staat in schril contrast met de MSCI World Index – een veelgebruikte maatstaf van de aandelenmarkten van ontwikkelde economieën – die over dezelfde periode 826% hoger is geklommen.[ii]

Figuur 1: Chinees bbp in de lift, Chinese aandelen blijven achter

Bron: FactSet, per 03-10-2023. MSCI China Total Return Index, bruto, in renminbi en het reële Chinese bbp over de afgelopen twaalf maanden, geijkt op 100 op 01-01-1993.

In de loop der jaren hebben we regelmatig gezien dat de aandelenkoersen zich anders ontwikkelen dan het bbp. De aandelenmarkten hebben het in talloze recessies uitstekend gedaan, denk bijvoorbeeld aan de gezonde rendementen in 2020 terwijl de coronacrisis over de wereld woedde. Aandelen hebben het ook al slecht gedaan in tijden met economische groei, zoals vorig jaar. Uit ons onderzoek blijkt echter dat enige bbp-groei vaak wel een voorwaarde is voor stijgende koersen. Maar waar veel beleggers van staan te kijken is dat het niet zo belangrijk is hoe hoog die bbp-groei precies is. Zoals blijkt uit Figuur 2 hebben de aandelen uit de MSCI World Index consequent positief gerendeerd in allerlei verschillende klimaten met positieve bbp-groei. De ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat een vertragende groei alleen reden tot bezorgdheid zou moeten zijn voor beleggers als ze geloven dat er echt een recessie aankomt.

Figuur 2: rendement MSCI World Index t.o.v. mondiaal bbp

Bron: FactSet, per 04-10-2023. Gemiddeld jaarrendement van de MSCI World Total Return Index, gekoppeld aan de jaarlijkse procentuele veranderingen van het reële bbp van ontwikkelde landen over het daaropvolgende jaar, 1971-2022. Weergegeven in Amerikaanse dollar.

Fisher Investments Nederland bespreekt haar ervaringen met het huidige mondiale economische landschap

De vrees voor een recessie hangt beleggers als een donkere wolk boven het hoofd tijdens de volatiliteit op de markten van de afgelopen tijd en eigenlijk al het afgelopen half jaar. Maar als we de balans opmaken over de actuele staat van de wereldeconomie, ziet Fisher Investments Nederland een klimaat dat niet zo bar en boos is als gevreesd wordt. Tegen het einde van het tweede kwartaal van 2023 stond het wereldwijde bbp gemiddeld 1,6% j-o-j in de plus (Figuur 3).[iii] Dit valt inderdaad in het niet bij de duizelingwekkende cijfers die de heropening na de pandemie opleverde, maar ligt binnen de orde van grootte die vóór de pandemie normaal was – een periode met een lange, sterke stierenmarkt van 2009 tot 2020.

Figuur 3: wereldwijd bbp, j-o-j

Bron: FactSet, per 19-09-2023. Jaarlijkse verandering in het bbp van verschillende landen, 01-01-2010 tot en met 30-06-2023.

Bekijken we deze ontwikkelingen nader, zoals in Figuur 4, zien we dat de groei gemiddeld trager was in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de Verenigde Staten verrassend goed stand wisten te houden. China boekte daarentegen een relatief gezonde groei, maar stelde desondanks teleur. De oorzaken voor de vertraagde mondiale groei variëren – slepende pandemiegerelateerde verstoringen van toeleveringsketens, de Russisch-Oekraïense oorlog en de economische ontwrichtingen die daardoor worden veroorzaakt, en wereldwijd strengere financieringsvoorwaarden – maar het is waarschijnlijk niet realistisch om buitengewone bbp-groei te verwachten zodra de economie zich gaat normaliseren.

Figuur 4: kwartaalcijfers bbp-groei (2e kw. 2022 tot en met 3e kw. 2023)

Bron: FactSet, reële bbp-groei per kwartaal, seizoensgecorrigeerd, per 19-09-2023. VS, eurozone, VK, Japan, Canada, Australië en China, 2e kw. 2022 tot en met 2e kw. 2023.

Hoewel deze groeicijfers niet bijzonder indrukwekkend zijn, zien we geen reden om aan te nemen dat ze de komende kwartalen aanzienlijk zouden verslechteren. En zoals we hebben gezien, kunnen aandelen het prima doen bij een tragere economische groei. Hoewel het bbp in 2023 teleurstellend weinig is gegroeid, stond de MSCI World Index eind september 11,1% hoger dan aan het begin van het jaar.[iv] Fisher Investments Nederland heeft ervaren dat de aandelenkoersen vooral bewegen door een kloof tussen de economische werkelijkheid en de huidige verwachtingen. Als beleggers weinig verwachten van de groei en de werkelijkheid beter uitvalt dan gevreesd – ook al is dat maar marginaal beter – dan kan dat de aandelenmarkten bevleugelen.

De toekomstgerichte markten kunnen blijven klimmen, ook bij een trage bbp-groei

Fisher Investments Nederland heeft uitgelegd dat aandelen en de markten hoger kunnen klimmen als de bbp-groei slechts matig is. Op de markten wordt er niet uitgebreid ontleedt wat er in het verleden op economisch gebied is gebeurd, maar er wordt ingeprijsd wat er waarschijnlijk gáát gebeuren. Deze toekomstverwachtingen – en de daadwerkelijke realiteit – zijn veel belangrijker voor de aandelenkoersen dan enige gepubliceerde bbp-cijfers. De ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat het huidige – weliswaar verre van ideale – mondiale economische klimaat, het bedrukte sentiment en wereldwijd politieke impasse een prima uitgangspunt zijn voor een positieve verrassing op de aandelenmarkten.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: FactSet, per 03-10-2023. MSCI China Total Return Index, bruto, in renminbi, 01-01-1992 tot en met 03-10-2023.

[ii] Bron: FactSet, per 03-10-2023. MSCI World Total Net Index, in USD, 01-01-1992 tot en met 03-10-2023.

[iii] Bron: FactSet, per 19-09-2023. Jaarlijkse verandering in het bbp van verschillende landen, 01-01-2010 tot en met 30-06-2023.

[iv] Bron: FactSet, per 02-10-2023. MSCI World Total Net Index, in USD, 31-12-2022 tot en met 29-09-2023.