Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen

Fisher Investments Nederland bespreekt het opveringseffect

advertorial

Uit onderzoek van Fisher Investments Nederland naar de marktgeschiedenis blijkt dat berenmarkten – marktdalingen van meer dan 20% als gevolg van fundamentele factoren – vaak opgevolgd worden door stierenmarkten – een langdurige periode van over de hele linie stijgende aandelenkoersen. We hebben de overgangen tussen deze twee soorten markten onder de loep genomen, en hebben er een patroon in ontdekt: De grootste verliezers van een berenmarkt veren doorgaans ook weer het hardst op bij het initiële herstel van de daaropvolgende stierenmarkt. We hebben dit fenomeen bestempeld als het ‘opveringseffect’ en in dit document lichten we dit nader toe: we beschrijven hoe het werkt en hoe u hier als belegger op kunt gaan inspelen.

Terwijl een berenmarkt doorgaans voor de meeste aandelen slecht nieuws is, blijkt uit onderzoek van Fisher Investments Nederland dat sommige aandelencategorieën het nog slechter doen dan andere. We hebben echter ontdekt dat de grootste verliezers uit een berenmarkt vaak juist de grootste koerswinst neerzetten in de eerste stijging van de daaropvolgende stierenmarkt – dat is de opvering. In de lockdowngerelateerde berenmarkt van 2020 kelderde de energiesector het allermeest: deze sector viel 53,2% terug, terwijl de MSCI World Index -33,9% over dezelfde periode rendeerde.[i] Maar diezelfde energiesector ging in het daaropvolgende herstel aan kop, en noteerde over de maanden na het dieptepunt een stijging van 67,9%, terwijl de MSCI World 36,0% pluste.[ii]

Uit onze analyse blijkt dat dit algemene patroon ook in andere marktcycli voorkomt. In de berenmarkt die gelijkviel met de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009 incasseerde de financiële sector een dramatisch verlies van 75,5%, terwijl de MSCI World 54,0% verloor. En in de zes maanden na het dieptepunt? In die tijd klom de financiële sector 106,3% hoger, terwijl de benchmark 43,2% pluste.[iii] Hetzelfde gebeurde met de tech-sector toen de internetzeepbel uit elkaar klapte. In de berenmarkt van 2000-2003 noteerde de IT-sector een rendement van -81,0%, waarmee deze fors achterbleef bij de MSCI World (-58,9%), maar in eerste acht maanden van de stierenmarkt die hierop volgde, veerde diezelfde IT-sector een indrukwekkende 48,4% op – een stuk meer dan andere sectoren en dan de 30,8% winst van de MSCI World.[iv]

Waarom werkt het opveringseffect? Fisher Investments Nederland heeft ontdekt dat marktdeelnemers de toekomst van de hardst geraakte aandelen en categorieën zó pessimistisch inzien, dat eigenlijk alleen een catastrofe realistisch geacht wordt. De drempel ligt daarmee zo laag dat elke ontwikkeling die níét rampzalig is, positief kan verrassen. Beleggers kijken het negatiefst tegen de aandelen en sectoren die als het fundamentele epicentrum van de actuele berenmarkt worden gezien, zo hebben we ervaren. Tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009 werd er onophoudelijk in het nieuws gespeculeerd dat het bankstelsel als een kaartenhuis zou gaan instorten – wat echter niet gebeurde. Nadat de tech-zeepbel in 2000 was geklapt, werd er in de media volop beweerd dat de sector zich nooit zou herstellen. Het kostte zeker bloed, zweet en tranen, maar de tech-sector domineert de wereld tegenwoordig.

Wanneer de consensusverwachting van het allerslechtste uitgaat, wordt dat scenario verankerd in de prijzen op de markt – en kijken ze vervolgens verder, zo hebben wij ervaren. Dit maakt tegelijkertijd de weg vrij voor een frisse nieuwe stierenmarkt, geloven we. Hoe groter de kloof tussen de verwachtingen en de werkelijkheid groeit, des te groter de opvering kan uitvallen – precies zoals gebeurde met tech in 2003 of de financiële sector in 2009. Dit wil nog niet zeggen dat deze categorieën de hele stierenmarkt aan kop gaan, maar ze staan onder genoeg spanning om vroeg in een stierenmarkt flink de hoogte in te schieten.

Uit onderzoek van Fisher Investments Nederland naar zulke keerpunten voor de markt blijkt dat beleggers kunnen meeprofiteren van het opveringseffect door op segmenten in te zetten die het meest uit de gratie zijn gevallen. Niemand krijgt een melding als een berenmarkt op zijn einde loopt – het heeft geen zin om te wachten op groen licht. Ons onderzoek bewijst dat deze perioden gekenmerkt worden door zwartgallig pessimisme en negatieve verwachtingen die helemaal niet te rijmen zijn met de werkelijkheid. In zo’n klimaat is het niet altijd even gemakkelijk om de markten nuchter tegemoet te treden.

Zonder voldoende onderzoek en voorbereiding is het wat ons betreft niet te doen om in kaart te brengen welke segmenten en aandelen voldoen aan de criteria voor het opveringseffect – bovendien moeten beleggers ook de middelen hebben om de blootstelling hieraan op te schroeven. Het kan helpen om bekend te raken met de geschiedenis van dit fenomeen. Daarbij gaan we niet koste wat kost voor een zo hoog mogelijk rendement – spreiding is van essentieel belang, dus wij raden aan om zelfs in segmenten te beleggen waarvan u niet al te veel verwacht. We willen de kans vergroten dat we meeprofiteren van een nieuwe stierenmarkt. Fisher Investments Nederland is ervan overtuigd dat het u flink op weg helpt als u aandelen in portefeuille hebt die van het opveringseffect kunnen profiteren.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: FactSet, per 10-08-2023. Gebaseerd op het prijsrendement (zonder dividend) van de MSCI World en de MSCI World Energy, 19-02-2020 tot en met 23-03-2020.

[ii] Bron: FactSet, per 10-08-2023. Gebaseerd op het prijsrendement (zonder dividend) van de MSCI World en de MSCI World Energy, 23-03-2020 tot en met 08-06-2020.

[iii] Bron: FactSet, per 10-08-2023. Gebaseerd op het prijsrendement (zonder dividend) van de MSCI World en de MSCI World Financials, 09-10-2007 tot en met 09-03-2009 en 09-03-2009 tot en met 14-10-2009.

[iv] Bron: FactSet, per 10-08-2023. Gebaseerd op het prijsrendement (zonder dividend) van de MSCI World en de MSCI World Information Technology, 07-09-2000 tot en met 12-03/2003 en 12-03-2003 tot en met 06-11-2003.