Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Dossier 7 okt 2020 15:35

Duurzaam beleggen | Hoe pak ik dit het beste aan?

0 0 Leestijd ongeveer

Door alle berichtgeving over duurzaam beleggen zie je soms nauwelijks nog door de bomen het bos. Een goed beginpunt zijn uw persoonlijke normen en waarden.

Duurzaam beleggen is de afgelopen jaren uitgegroeid van een nichemarkt naar een containerbegrip voor allerlei strategieën, beleggingsvormen en termen die ervoor zorgen dat beleggers door de bomen het duurzame bos nauwelijks meer zien. Bovendien bestaat het risico dat partijen zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Toch is de groeiende populariteit van duurzaam beleggen per saldo een goede ontwikkeling.

In de eerste plaats zien beleggers beter waar verschillende risico’s liggen als ze niet alleen door een financiële bril naar bedrijven kijken. In bredere zin leidt de opmars van duurzaam beleggen ertoe dat het bedrijfsleven meer oog krijgt voor misstanden op het milieu- en maatschappelijk vlak en dat er meer investeringen stromen richting de aanpak van grote problemen.

Greenwashing
Omdat duurzaam beleggen steeds populairder wordt, doen sommige beleggingsinstellingen zich duurzamer voor dan ze daadwerkelijk zijn. Dat wordt ook wel greenwashing genoemd. De afgelopen jaren hebben toezichthouders hiervoor al verschillende boetes uitgedeeld. Door de invoering van strengere regelgeving, zal dat de komende jaren vaker gebeuren.

Er zijn allerlei vormen van duurzaam beleggen. Het uitsluiten van niet-duurzame bedrijven is een van de langst bestaande en meest voorkomende vormen. Veel beleggers kiezen ervoor om hun geld niet te stoppen in ondernemingen met activiteiten die niet aansluiten bij hun normen en waarden. In zekere zin geldt dit ook voor klanten van Nederlandse banken en brokers. De AFM houdt er namelijk al meer dan tien jaar toezicht op dat niet belegd kan worden in bedrijven die betrokken zijn bij de fabricage van clustermunitie.

Duurzaam beleggen voor particulieren


Behalve het uitsluiten van schadelijke ondernemingen, kunnen beleggers er ook voor kiezen om hun geld heel gericht te stoppen in bedrijven die in duurzaam opzicht voorop lopen. Voor particuliere beleggers is het echter vooral zaak om hun eigen duurzame overtuiging als startpunt te nemen bij het samenstellen van een portefeuille.

1. Bedenk wat duurzaam beleggen voor jou betekent

Omdat duurzaam beleggen verschillende vormen kan aannemen, is het van belang om goed te bedenken door welke duurzame bril je naar je eigen beleggingen kijkt. Is het de bedoeling dat de bedrijven in portefeuille gemiddeld minder CO2 uitstoten dan het sectorgemiddelde? Dan vraagt dat om een andere aanpak dan wanneer je een bijdrage wil leveren aan bijvoorbeeld de energietransitie of het herstel van biodiversiteit.

Overigens is het ook heel goed mogelijk om te beleggen in minder bekende thema’s, zoals gendergelijkheid en/of beter toegang tot onderwijs.

2. Verdiep je in duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)

In 2015 hebben 193 landen hun handtekening gezet onder de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Deze 17 doelen zijn in zekere zin een soort routekaart voor het aanpakken van de grote problemen waar we op onze planeet mee kampen. Dat varieert van het bestrijden van armoede en het omschakelen naar betaalbare, duurzame energie tot klimaatactie. De SDGs zijn in vrij algemene zin zijn opgesteld, met veel subdoelen en soms ook in vrij abstracte bewoordingen.

Bij gebrek aan goede alternatieven worden ze echter steeds meer omarmd in de financiële wereld. Bedrijven rapporteren erover in het jaarverslag en beleggingsfondsen gebruiken de SDGs als maatstaf om vooruitgang op het vlak van milieu- en maatschappelijke thema’s te meten. Enige kennis van de doelen maakt het makkelijker om de eigen duurzame visie te vertalen naar de portefeuille, maar ook om bedrijfs- en fondsrapportages beter te doorgronden.

Uitsluiten
De meest voorkomende vorm van duurzaam beleggen is het uitsluiten van ondernemingen met schadelijke activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld tabaks- of wapenfabrikanten zijn, maar ook bedrijven die hun werknemers geen leefbaar loon betalen.
Best in class
Een andere aanpak is door alleen te beleggen in ondernemingen die zich binnen hun sector onderscheiden op duurzaam vlak.
Impactbeleggen
Bij impactbeleggen is het op gang brengen van duurzame verandering minstens even belangrijk als het financieel rendement. Dit is de kleinste, maar snelst groeiende vorm van duurzaam beleggen.

3. Houd ondernemingen en fondsen tegen het licht

Er is een groeiend aantal fondsen en ETF’s dat heel specifiek inspeelt op duurzame thema’s. Voor aandelenbeleggers kan de portefeuille van deze instrumenten als inspiratie dienen voor het opsporen van individuele stukken die binnen hun duurzame visie passen. Overigens is het wel zaak om altijd zelf – al is het maar kort – door de verslaglegging van bedrijven en andere instrumenten te lopen.

4. Staar je niet blind op duurzame rankings en beoordelingen

In de obligatiewereld vormen de ratings van kredietbeoordelaars een goede indicatie van het risico dat een belegger loopt. Er zit nauwelijks tot geen verschil in de oordelen van Moody’s, Fitch en Standard & Poor’s. Op duurzaam vlak ontbreekt die uniformiteit volledig. Consultancyfirma’s hangen andere gewichten aan specifieke duurzame factoren en brengen die op verschillende wijzen in kaart.

Bovendien is het voor grote bedrijven makkelijker om zich in duurzaam opzicht te profileren dan voor middelgrote en kleine ondernemingen, die hiervoor geen eigen afdeling hebben. Voor beleggers is het dan ook zaak om goed het huiswerk te doen.

5. Houd oog voor je duurzaam rendement

Bijna elke belegger houdt regelmatig het financieel rendement van zijn portefeuille tegen het licht. Het is verstandig om dat ook te doen met het duurzaam rendement. Aan de hand van bedrijfs- en fondsrapportages kan je inzicht krijgen in bijvoorbeeld de snelheid waarmee de CO2-uitstoot is verlaagd.

Als de duurzame vooruitgang tegenvalt, kan je eventueel op zoek gaan naar een andere manier om op dit vlak je doelen te halen. En bovendien geeft het in slechte beleggingsjaren zoals 2022 een goed gevoel als je in duurzaam opzicht wel een aansprekend rendement haalt.

SFDR
In Europa heet de belangrijkste duurzame regelgeving Sustainable Finance Disclosure Regulation, of kortweg SFDR. Het regelpakket is erop gericht om beleggers inzicht te bieden in de wijze waarop financiële partijen duurzaamheidsrisico’s en -kansen een plaats geven in het beleggingsbeleid.