Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen

Dit denkt Fisher Investments Nederland van de geruchten over toenemende inkopen van eigen aandelen

advertorial

Staat er ons een piek in de inkoop van eigen aandelen te wachten? Veel van de commentatoren die Fisher Investments Nederland volgt, beweren dat Europese kapitaalmarktbedrijven die volop over contanten beschikken, geneigd zijn meer eigen aandelen in te kopen nu de economieën zich herstellen van de corona-lockdowns. Volgens sommigen zal deze extra vraag de Europese aandelenkoersen doen omhoogschieten.[i] Hoewel wij denken dat het inkopen van eigen aandelen vaak positief uitpakt, is het maar een van de vele marktaanjagers, en naar onze mening een relatief kleine. Beleggers mogen de invloed ervan op de marktontwikkeling niet overschatten. 

In theorie lijkt het logisch dat het inkopen van eigen aandelen de koersen opstuwt. Want aandelenkoersen zijn voornamelijk een kwestie van vraag en aanbod. Wanneer ondernemingen hun eigen aandelen inkopen, halen ze deze uit de omloop. Er wordt niet meer in gehandeld en het aanbod krimpt. Een van de basisregels in de economische theorie is dat minder aanbod voor hogere prijzen zorgt wanneer de vraag constant blijft. Dit betekent ook dat de toekomstige winst van een onderneming gespreid wordt over minder aandeelhouders, waardoor het belang van elke belegger in deze winst vergroot. De inherente waarde van een aandeel zou dus iets hoger moeten zijn.

Natuurlijk komt de theorie niet altijd overeen met de praktijk. De vraag naar de aandelen van een bedrijf kan om vele redenen schommelen en zo het beperkte aanbod compenseren dat door de inkopen ontstaat. Ondernemingen kunnen ook aandelen uitgeven, zelfs op het moment dat ze aandelen inkopen. Ze doen dit om extra kapitaal aan te trekken of om werknemers te belonen via beloningsregelingen op basis van aandelen. In het algemeen zien we de neerwaartse druk op het totale aandelenaanbod door inkopen echter als een gunstige marktfactor. Die druk kan mede voorkomen dat de vraag achterblijft bij het aanbod – volgens ons onderzoek een reden waarom stijgende aandelenmarkten het uiteindelijk moeilijk kunnen krijgen.

Fisher Investments Nederland ziet inkopen dus in het algemeen wel als gunstig, maar we vinden ze overroepen als marktbewegende factor. Momenteel gaan sommige schattingen uit van EUR 150 miljard aan inkopen van Europese aandelen in 2022.[ii] Dat getal mag enorm lijken, maar het is goed voor amper 1,5% van de Continentaal-Europese markt van EUR 10,1 biljoen – dat noemen wij marginale extra vraag.[iii]

Ook volgens onderzoek dat het moederbedrijf van Fisher Investments Europe, Fisher Investments, verricht naar koersen uit het verleden, waarborgt de inkoop van aandelen niet dat deze hoog noteren. Kijk maar naar het verleden: van alle jaren sinds de invoering van de euro in 1999 tot en met 2019 was 2007 het jaar waarin binnen de Europese Unie (EU) het meest aandelen werden ingekocht.[iv] In dat jaar brachten de aandelen uit de regio in euro 3,5% op.[v] En in welk van deze 20 jaren besteedden de EU-landen het minst aan inkopen? In 2009 – toen EU-aandelen in euro 32,7% stegen.[vi] Zo werd er ook voor 62% meer aandelen ingekocht in 2018 dan in 2017.[vii] Toch leken EU-aandelen niet te profiteren van die massale inkoop: na een stijging van 10,8% in 2017 daalden ze met -11,6% in 2018.[viii]

Hoewel sommige op inkoop gerichte aandelenindexen en -fondsen uitstekende rendementen kunnen opleveren, moeten beleggers goed begrijpen wat deze trackers wel en niet omvatten. Neem de MSCI Europe Buyback Yield Index. Deze is gericht op aandelen van Europese ondernemingen met ten minste 0,1% inkooprendement – de verhouding tussen de uitgaven aan aandeleninkoop gedurende de afgelopen 12 maanden en de beurswaarde (totale waarde van alle aandelen) van de onderneming. Tot 31 mei dit jaar bracht deze index de afgelopen tien jaar 139,9% op, meer dan de bredere MSCI Europe (101,2%).[ix] Maar deze index omvat net als een paar andere in ons onderzoek niet alle ondernemingen die veel eigen aandelen inkopen. De index sluit bijvoorbeeld bedrijven uit die hun inkopen vooral gebruiken om de uitgifte van nieuwe aandelen te compenseren.[x] Wij vinden het dus onjuist te concluderen dat de inkoop van aandelen op zich al voor outperformance zorgt.

Een van de redenen waarom aandeleninkopen niet automatisch tot sterke koersen leiden, is volgens ons dat ze weliswaar een doeltreffende manier vormen om kapitaal te gebruiken, maar niet de enige manier zijn waarop bedrijven kunnen investeren. Ondernemingen kunnen met vrijkomend geld dividenden – rechtstreekse betalingen aan aandeelhouders – uitkeren of deze verhogen. Of ze kunnen meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ook kunnen ze hun gebouwen verbeteren of vergroten, betere apparatuur aanschaffen of andere firma’s overnemen. Onze ervaring leert dat beleggers elk van deze mogelijkheden als beter of slechter dan aandeleninkoop kunnen beschouwen.

Het inkopen van eigen aandelen kan zelfs neerkomen op een slechte besteding als de aandelen van het bedrijf hoog noteren, vinden wij. Een criterium daarvoor is het winstrendement van de onderneming – haar winst per aandeel, gedeeld door de koers, in percent. Als het winstrendement hoger is dan de financieringskosten, vergroot de uitgifte van schuldpapier voor de inkoop van eigen aandelen de winstgevendheid. Zo niet vermindert de winstgevendheid en kan het bedrijf zijn middelen volgens ons elders beter besteden.

Volgens Fisher Investments Nederland is de impact van aandeleninkoop weliswaar geringer dan veelal wordt beweerd, maar we vinden de recente geruchten daarover een nuttige maatstaf voor het heersende sentiment. Toen de aandelenkoersen in de jaren na 2010 meestal stegen, bekritiseerden veel commentatoren de inkoop van aandelen als een artificiële manier om de koersen op te drijven ten koste van de lonen van de werknemers of de investeringen, waarachter problemen op de markt schuilgingen.[xi] Tegenwoordig heeft de discussie over aandeleninkoop echter veelal een positieve ondertoon. De commentatoren die wij volgen, zien in toenemende aandeleninkopen een teken van vertrouwen van de bedrijfsleiding en een reden waarom Europese aandelen het wellicht beter zullen doen dan die uit andere regio’s.[xii]

Volgens ons wijst deze verschuiving in de beoordeling van aandeleninkoop op een juichstemming die kenmerkend is voor late bullmarkten (lange periodes van doorgaans stijgende aandelen). We denken weliswaar niet dat hiermee het einde van de stijgende aandelenkoersen nabij is, maar voor beleggers kan het wel de moeite lonen het verbeterende sentiment in de gaten te houden en zich af te vragen of het optimisme spoort met de realiteit in het bedrijfsleven en op de markten. Ons onderzoek wijst uit dat bullmarkten vaak ten einde lopen wanneer het sentiment de economische kerncijfers en de politieke realiteit achter zich laat.
De toenemende aandeleninkoop in Europa en in de wereld is volgens Fisher Investments Nederland al met al een goed teken. Maar bij deze aanhoudende bullmarkt moeten beleggers deze extra bron van vraag naar aandelen wel in het juiste perspectief blijven plaatsen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

 Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

 Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] “Buyback to the Future: Pre-pandemic Peak in Sight”, Thyagaraju Adinarayan en Sujata Rao, Reuters, 11/5/2021.

[ii] Ibid.

[iii] Bron: Federatie van Europese Beurzen, per 2/6/2021. Gecombineerde waarde van de 15 grootste Europese aandelenbeurzen in april 2021.

[iv] “Short-Termism, Shareholder Payouts, and Investment in the EU”, Jesse M. Fried en Charles C.Y. Wang, ECGI Working Paper Series in Law, februari 2021. Op basis van de totale inkoop van aandelen in euro.

[v] Bron: FactSet, per 9/6/2021. Rendement van de MSCI EU Index met netto dividenden, 31/12/2006 – 31/12/2007. Rendementen zijn weergegeven in euro. Schommelingen tussen de euro en de dollar kunnen tot hogere of lagere beleggingsrendementen leiden. Voor de vergelijkbaarheid met de inkoopcijfers wordt het rendement in euro vermeld.

[vi] Bronnen: Zie voetnoot iv en FactSet, per 9/6/2021. Rendement van de MSCI EU Index met netto dividenden, 31/12/2008 – 31/12/2009. Rendementen zijn weergegeven in euro. Schommelingen tussen de euro en de dollar kunnen tot hogere of lagere beleggingsrendementen leiden. Voor de vergelijkbaarheid met de inkoopcijfers wordt het rendement in euro vermeld.

[vii] Zie toelichting iv. Voor de vergelijkbaarheid met de inkoopcijfers wordt het rendement in euro vermeld.

[viii] Bron: FactSet, per 9/6/2021. Rendement van de MSCI EU met nettodividenden, per 31/12/2016 – 31/12/2017 en 31/12/2017 – 31/12/2018. Rendementen zijn weergegeven in euro. Schommelingen tussen de euro en de dollar kunnen tot hogere of lagere beleggingsrendementen leiden. Voor de vergelijkbaarheid met de inkoopcijfers wordt het rendement in euro vermeld.

[ix] Bron: FactSet, per 2/6/2021. Rendement in <<EUR>> van de MSCI Europe Buyback Yield en de MSCI Europe met nettodividenden, 31/5/2011 – 31/5/2021.

[x] Bron: MSCI, per 9/6/2021. Informatieblad MSCI Europe Buyback Yield Index.

[xi] “Dividends and Buybacks: The Last Hurrah?” Efraim Chalamish, Global Finance, 1/5/2018 en “Stock Buybacks, Explained”, Emily Stewart, Vox, 5/8/2018.

[xii] “European Companies, Flush With Cash, Turn to Stock Buybacks,” Anna Hirtenstein, Dow Jones Newswires via Morningstar, 19/5/2021.