Updates

Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen

Economisch nieuws van ruis scheiden

advertorial
Er zijn ogenschijnlijk ontelbaar veel economische indicatoren. Sommige zijn bizar – zoals de “smalle-stropdas-indicator”, die beweert dat mannen in moeilijke tijden vaker een stropdas dragen die ook smaller is, of de “blikgroenten-indicator”, die stelt dat consumenten in moeilijke tijden meer groenten in blik kopen. Daarnaast zijn er meer traditionele indicatoren, zoals de detailhandelsomzet of de industriële productie.[i] We denken dat beleggers in hun speurtocht naar aanknopingspunten over de toekomstige ontwikkeling van de economie maar weinig aspecten onbelicht laten. Onderscheid maken tussen alle signalen is soms onbegonnen werk, vooral als ze onderling tegenstrijdig zijn. Daarom denken we dat beleggers selectief moeten zijn. Maar hoe kan een belegger weten welke factoren het bestuderen waard zijn? Om te weten welke economische cijfers relevant zijn voor de aandelenmarkten, is het naar onze mening van belang om te begrijpen welke parameters betrekking hebben op het verleden en welke mede de toekomstige ontwikkeling van de economie bepalen of daar een aanwijzing voor vormen.

We denken dat aandelenmarkten naar de toekomst kijken – de koersen worden eerder bepaald door de manier waarop beleggers de ontwikkeling van de economie in de afzienbare toekomst beoordelen dan door gebeurtenissen uit het verleden. Zelfs voordat economische cijfers worden gepubliceerd, ontvangen beleggers allerlei informatie over de toestand van de economie. Er zijn signalen in overvloed, variërend van interviews met topmanagers tot de bruisende economische activiteit (of juist niet) die de belegger zelf constateert. De economische verwachtingen van media en economen behoren ook tot het arsenaal van informatie dat de vooruitzichten van mensen beïnvloedt. Naar onze mening kunnen we er vrij zeker van zijn dat beleggers in het algemeen aandelen kopen of verkopen op basis van de huidige economische situatie. Hun bereidheid om hoger te bieden – of juist niet – is dan ook een directe afspiegeling van hun beoordeling.

Maar gegevens die de huidige output of transacties meten – met inbegrip van de detailhandelsomzet, de industriële productie en het bruto binnenlands product (bbp, een van de overheid afkomstige schatting van de output van de economie van het land) – hebben betrekking op het verleden. Ze meten dingen die al zijn gebeurd, meestal in de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal. We denken dan ook dat ze alleen maar een bevestiging vormen van de intuïtie en inschattingen die al aanwezig waren bij de belegger. Bovendien blijkt uit het verleden dat deze indicatoren een gebrek aan voorspellend vermogen vertonen.[ii]Vaak zijn maand- en kwartaalresultaten volatiel en kan men dus nooit van tevoren weten of de meest recente resultaten een langere trend inluiden. Het is niet ongebruikelijk dat de omzet van de detailhandel, de industriële productie, de export, de consumptie-uitgaven, de output van de dienstensector en zelfs het bbp af en toe terugvallen tijdens een lange periode van expansie. Daarom denken we dat een beleggingsbeslissing die gebaseerd is op dergelijke cijfers vergeleken kan worden met een auto waarvan de bestuurder alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt.

Sommige gegevens, zoals het werkloosheidscijfer, zijn achterlopende indicatoren – een late bevestiging van economische groei in het verleden. Naar onze mening resulteert het aannemen van nieuwe werknemers niet in meer economische groei, maar is het eerder zo dat groei meer werkgelegenheid creëert, waardoor meer mensen een baan vinden. Die kettingreactie kan vertraging oplopen omdat bedrijven overtollige productiecapaciteit kunnen hebben, waardoor ze niet meteen nieuwe mensen aannemen. Evenzo zullen bedrijven, als de economie begint te verzwakken, vaak eerst bezuinigen op andere uitgaven voordat ze mensen gaan ontslaan omdat het opleiden van nieuwe medewerkers veel tijd en geld kost.

Bovendien kan het verzamelen van gegevens over een heel land of een hele economische regio (zoals de eurozone) veel tijd in beslag nemen, waardoor ze tegen de tijd dat ze de belegger bereiken nog meer aan actualiteit hebben ingeboet. Duitsland maakte zijn bbp-cijfers over het 2e kwartaal van 2018 op 24 augustus bekend – 55 dagen na afloop van het kwartaal.[iii] Naar onze mening is de economische activiteit waarop het bbp-cijfer betrekking heeft dan al lang verrekend in de aandelenkoersen.

Om een idee te krijgen van de economische factoren die waarschijnlijk in de aandelenkoersen zullen worden verrekend of “ingeprijsd”, denken we dat het belangrijk is om te kijken naar zaken die van invloed zijn op de groei in de toekomst. Naar onze mening is de component “nieuwe orders” van de inkoopmanagersindexen (PMI’s) daar een voorbeeld van. PMI’s zijn bedrijfsenquêtes die voor diverse categorieën aangeven of de activiteit in een bepaalde maand is gestegen of gedaald. Volgens ons bevatten nieuwe orders zinvolle informatie omdat de orders van vandaag de productie van morgen bepalen. We denken dat gegevens over lonen en de groei van de geldvoorraad ook waardevolle indicatoren zijn. Als de kredietverlening toeneemt, beschikt de economie over meer brandstof om te groeien. Een versoepeling van de kredietvoorwaarden heeft tot gevolg dat bedrijven meer geneigd zijn hun activiteiten uit te breiden of te investeren in andere productieve projecten. Als consumenten meer lenen en uitgeven, heeft dat waarschijnlijk een positieve impact op de economische groei. Ook een toename van de geldvoorraad is waarschijnlijk een gunstig teken. Dat betekent waarschijnlijk dat er meer kapitaal beschikbaar is om de economische groei te stimuleren. We denken dat de rentespread hierdoor verruimt, waardoor er meer duidelijkheid ontstaat over de bereidheid van banken om krediet te verstrekken, wat een bijzonder waardevolle indicator is. De rentespread is het verschil tussen de lange en de korte rente. De meest waardevolle spread is volgens ons de spread tussen de 10-jaarsrente op staatsobligaties en de daggeld- of 3-maandsrente. Die geeft immers een indicatie van de financieringskosten van banken.

Geen van deze indicatoren is onfeilbaar – soms gaan ze bijvoorbeeld omlaag zonder dat er een recessie op volgt. Maar over het algemeen denken we dat ze een goed voorspellend vermogen hebben. Voorlopende economische indicatoren geven geen voorspelling van het aandelenrendement. Maar we denken wel dat beleggers ze kunnen gebruiken om te bepalen of de economische groei in de toekomst boven of onder de verwachtingen zal liggen, en dat kan van invloed zijn op het ontstaan van positieve of negatieve verrassingen op de aandelenmarkt.

 

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat.

 

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

 

[i] “36 Weird Economic Indicators That You’ve Never Heard Of”, Eric Platt, Business Insider 14/8/2012.

[ii] Bron: FactSet, per 11/15/2018. Verwijst naar de historische cijfers over het bbp, de industriële productie en de detailhandelsomzet in de VS, het VK, Japan, Duitsland, Frankrijk en de eurozone.

[iii] Bron: Duitse Federale Bureau voor de Statistiek, per 11/14/2018. Persbericht over het bbp van het 2e kwartaal van 2018.