Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

Wat is er gebeurd met de “waarde-rally” van 2021?

advertorial

In de eerste maanden van 2021 zag de toekomst er voor waardeaandelen stralend uit. Waardeaandelen – doorgaans van economisch gevoelige bedrijven met hogere kredietrisico’s dan groeibedrijven – leken op het punt te staan om voor jaren op te veren. Tegen half mei 2021 namen groeiaandelen de leiding weer over en zaten veel beleggers zich af te vragen waar de zo veelbelovende stijging in waardeaandelen bleef. In het tweede kwartaal deden groeiaandelen het met +10,9% veel beter dan waardeaandelen (+4,7%).[i] Sinds waardeaandelen op 13 mei op het toppunt van de tegentrend stonden, zijn groeiaandelen 9,3% meer waard geworden, terwijl waardeaandelen amper +0,1% haalden.[ii]

“Het is niet gedaan met waardeaandelen”, zegt Ken Fisher, oprichter en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments. “Maar de bijzondere kenmerken van de bearmarkt van 2020 maken de kans op een comeback op korte termijn zeer gering.”

 

Wie wil begrijpen waarom de stijlen “waarde” en “groei” afwisselend aan kop gaan, doet er volgens Fisher Investments Nederland goed aan te begrijpen hoe waardeaandelen zich doorgaans gedragen gedurende normale marktcycli, en dat te vergelijken met de bliksemsnelle bearmarkt van 2020. Dan alleen wordt duidelijk welke kant de belegger op moet.

De dynamiek tussen waardeaandelen en conjunctuur

In nieuwe bullmarkten gaan waardeaandelen vaak aan kop omdat ze geneigd zijn om tijdens een bearmarkt – een op fundamentals gebaseerde daling van circa 20% of meer – het meest te dalen. Vervolgens zullen waardeaandelen tijdens het herstel vaak het meest “opveren”. Dit proces begint tijdens de periode waarin de fut uit de bullmarkt is.

Waardeondernemingen zijn vaak kleiner. Ze zijn economisch vaak gevoeliger en gaan gebukt onder zwaardere schuldenlasten dan grotere, groeigerichte ondernemingen. Deze afhankelijkheid van leninggevers kan het conjunctuurtraject van waardeaandelen bepalen. Ken Fisher legt uit: “In gevorderde stadia van een expansie bestrijden centrale banken de inflatie meestal door het krediet te verkrappen – en gaan daarin te ver – zodat de korte rente ver boven de lange uitschiet en de rentecurves invers worden. Waardeaandelen vallen doorgaans terug zodra er een bearmarkt aanbreekt, omdat deze bedrijven vaak blootstaan aan hogere kredietrisico’s. Voor de banken – die kortlopende leningen aangaan, langlopend krediet verlenen en winst maken op het verschil – heeft het geen zin meer om leningen te verstrekken. In aandelen wordt deze krimp in de kredietverlening van tevoren ingeprijsd, en dat is dan het startschot voor een bearmarkt.”

Als er een typische bearmarkt ontstaat, bekijken beleggers de schuldenlast van de waardeondernemingen en vragen zich af deze bestand zijn tegen de marktdaling. Beleggers doen dan veel meer waardeaandelen van de hand dan door de economische omstandigheden wordt gerechtvaardigd. Als er eenmaal een nieuwe bullmarkt begint, blijken deze angsten vaak veel te pessimistisch te zijn geweest. Deze overcompensatie zorgt ervoor dat waardeaandelen meer opveren dan andere categorieën zodra de angst voor faillissementen verdwijnt en de aandelenkoersen een rooskleuriger toekomst inprijzen. De verwachting dat krediet beschikbaarder wordt, komt conjunctuurgevoelige en vaak minder kredietwaardige ondernemingen extra ten goede, en ook dat draagt bij tot een stijging bij waardeaandelen.

De recente tegentrend in waardeaandelen

Aan het eind van een typische bearmarkt doet “waarde” het vaak beter dan “groei”, maar de bearmarkt van 2020 was verre van typisch. “Waardeaandelen profiteren van het langdurige, trage wegzakken, gevolgd door paniek in het eindstadium, dat zo kenmerkend is voor bearmarkten”, zegt Ken Fisher. “De bearmarkt van vorig jaar hield amper een maand aan – niet lang genoeg om een nieuwe cyclus in gang te zetten.”

Volgens Ken had deze plotselinge, steile terugval meer gemeen met een typische bullmarktcorrectie – een korte, door angst veroorzaakte marktdaling van circa -10% tot -20%. Na correcties nemen (in dit geval groei-)bedrijven die al vóór de terugval aan kop gingen vaak de leiding gedurende het herstel. De terugval van 2020 had weliswaar de omvang van een bearmarkt, maar qua duur had hij meer weg van een correctie.

Doordat de terugval en de omslag naar herstel zo snel plaatsvonden, bleef de verwachte grote bearmarktkrimp in de kredietverlening uit. Bijgevolg bleef ook de typische toename in de kredietverlening uit, en kregen waardeondernemingen geen duwtje in de rug. Integendeel, de marktomstandigheden zijn nog steeds die van een laatcyclische bullmarkt, en die komen de grote groeibedrijven ten goede.

Wie zich in deze laatcyclische bullmarkt positioneert, moet aandacht hebben voor liquiditeit

Met het nodige inzicht in de recente tegentrend in waardeaandelen kunnen beleggers een betere keuze maken tussen waarde en groei bij het positioneren van hun portefeuille. De grote reden waarom Ken Fisher in de huidige laatcyclische bullmarkt blijft waarschuwen voor waardeaandelen is liquiditeit. “Mijn eerste beleggingen, in de jaren ‘70 en ‘80, deed ik in kleine waardebedrijven,” legt Ken uit, “en uit mijn eigen successen en mislukkingen in die lang vervlogen decennia heb ik geleerd dat waardeaandelen zeer illiquide worden – dus moeilijk van de hand te doen zijn – aan het begin van bearmarkten, wanneer deze bedrijven geen krediet meer krijgen van de banken.”

Waardeaandelen zijn vaak kleiner, laagwaardiger en minder liquide. Klein en illiquide, daar worden beleggers niet beter van als een meer typische bearmarkt de kop opsteekt. Mede door illiquiditeit blijven waardeaandelen achter bij de markt tijdens bearmarkten, en dat effect wordt soms versterkt in late bearmarkten, wanneer door margin calls en andere dringende geldbehoeften niet meer te ontkomen valt aan paniekverkopen. Bovendien kunnen waardeaandelen, als u ze niet gemakkelijk en snel van de hand kunt doen, het u moeilijker maken om u tijdens een bearmarkt defensief op te stellen.

“Hoewel waarde achteraf altijd weer opveert,” legt Ken uit, “zijn er opportuniteitskosten verbonden aan die op-en-neer gaande waarde-wip. Wie het tijdens de aanloop naar een traditionele bearmarkt globaal genomen beter wil doen dan de markt, of wil kunnen uitstappen voordat het menens wordt met de bearmarkt, moet niet in waardeaandelen gaan investeren, en zeker niet in smallcap-bedrijven.”

Ken verwacht dat grote, liquide, hoogwaardige groeiaandelen het voortouw zullen nemen tijdens de rest van deze bullmarkt. “Maar als ik dat mis heb,” legt hij uit, “zou het extra rendement uit waardeaandelen het liquiditeitsrisico niet waard zijn wanneer er alsnog een echte bearmarkt toeslaat.”

Tegen de achtergrond van de huidige kerncijfers en de unieke kenmerken van de recentste bearmarkt gelooft Fisher Investments Nederland dat het niet waarschijnlijk is dat de recente stijging in waardeaandelen terugkeert en aanhoudt, en dat largecap-bedrijven en groeiaandelen het in de nabije toekomst het juist het best zullen blijven doen.

Beleggingen in aandelenmarkten gaan gepaard met een risico op verlies en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland deze visie zal handhaven. Deze kan immers op ieder moment veranderen op basis van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: FactSet, per 30/06/2021. De MSCI World Growth Index en de MSCI World Value Index met nettodividenden, 31/03/2021 – 30/06/2021. Weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden.

[ii] Ibid. MSCI World Growth Index en MSCI World Value Index met nettodividenden, 13/05/2021 – 30/06/2021. Weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden.