Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
image description
Aandelen Nederland , Michiel Pekelharing

ING

Aandeel ING 10-jaarsgrafiek

Onder Nederlandse beleggers is ING een populair aandeel. Bij broker Binck staat het meestal in de top-3 van aandelen waarin klanten het meeste geld hebben gestopt en waarin de meeste transacties plaatsvinden. Een belangrijke reden daarvoor is de grote naamsbekendheid.

In Nederland heeft de bank ongeveer 8 miljoen rekeninghouders. Een andere reden voor de populariteit van ING is het internationale karakter. De onderneming is onder meer actief in China en Oost-Europa, waar de banksector sneller groeit dan in de volwassen thuismarkt. Door de omvang van de retailbank – goed voor twee derde van de totale baten – mogen er echter geen groeiwonderen verwacht worden.

Het overgrote deel van de inkomsten vloeit voor uit het verschil tussen de spaar- en uitleenrente. Dit verschil is heel klein als gevolg van de zeer lage rentestand. Daar komt bij dat ING behoorlijk gevoelig is voor het economisch klimaat. De vrees voor grote kredietverliezen verklaart waarom het aandeel ING in 2020 relatief hard daalde tijdens de coronacrash. De zeer kleine omvang van die verliezen – dankzij economische steunpakketten van de overheid – verklaart het snelle herstel.

Toonaangevende bank

ING zet samen met ABN Amro en de Rabobank de toon in de Nederlandse banksector. Een groot verschil met de twee andere grootbanken, is dat ING een meer internationaal karakter heeft. De onderneming is actief in meer dan veertig landen.

Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, voert de geschiedenis van ING honderden jaren terug. In 1995 kocht het bedrijf de Britse Barings Bank, die in 1762 werd opgericht door John en Francis Baring. Dichter bij huis is de Rijkspostspaarbank (1881) een bekende voorloper. De naam ING ontstond pas in 1991, door de fusie van NMB Postbank en Nationale-Nederlanden.

Een voorwaarde van de overheidssteun tijdens de financiële crisis van 2008 was echter dat de bank- en verzekeringsactiviteiten zouden worden gescheiden. Zes jaar later kreeg verzekeringspoot NN Group een eigen beursnotering, zodat alleen de bank achterbleef in de holding van ING Groep.

Waarom beleggers het aandeel ING kopen

Voor een stijging van de baten is ING sterk afhankelijk van het renteklimaat. Maar op de winstontwikkeling heeft de bank beduidend meer invloed. De afgelopen jaren werden hoge kosten gemaakt om alle processen in lijn te brengen met de eisen van toezichthouders. Na de inhaalslag met het nalopen van klantdossiers en controleren heeft de bank meer ruimte om de kosten onder controle te brengen.

ING streeft naar een verhouding tussen operationele kosten en baten (cost/income ratio) van 50 à 52%. In 2020 kwam dat percentage uit op 63,2%. Behalve via een hogere marge, kan ING de winst ook opschroeven als de rente stijgt.

Dividend

De belangrijkste reden dat beleggers het aandeel ING kopen is het hoge dividendrendement. ING streeft ernaar om 50% van de winst als dividend uit te keren. Toen de ECB in verband met de coronacrisis banken vroeg om de uitkering op te schorten tot 30 september 202, zette ING de winst gezet als dividendreserve zodat deze later toch uitgekeerd kan worden.

Met een winst die onder normale omstandigheden op ruim €1 uitkomt – en stapsgewijs kan groeien – mogen beleggers dus hopen op een uitkering van minstens €0,50 per jaar.

Risico's voor het aandeel ING

Voor een retailbank zoals ING is het verschil tussen uitleen- en spaarrente de belangrijkste inkomstenbron. Als de rente extreem laag blijft – of als de ECB de beleidsrente nog verder terugschroeft – komt die winst verder onder druk te staan. Strengere regelgeving is een ander risico voor de banksector. In dit opzicht springt de impact van Basel IV eruit.

Als onderdeel van dit regelpakket, dat in 2023 wordt ingevoerd, komt er een hoger risicogewicht te hangen aan hypotheekleningen. Die vormen circa 40% van de totale leningenportefeuille van ING. De kapitaalbuffer CET1 van 15,5% per begin 2021 ligt echter geruststellend ver boven de eigen doelstelling van circa 12,5%.

Tenslotte: hoewel ING het interne toezicht flink heeft versterkt, kunnen fraudezaken uit het verleden ook leiden tot koersturbulentie.

 

Artikelen