Updates

Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden

De ervaringen van Fisher Investments Nederland: wat u moet weten voordat u Bitcoin koopt

advertorial

Bitcoin hebben onlangs een tweede leven gekregen en er is weer volop interesse in ‘s werelds grootste cryptomunt. Bitcoin heeft zeker indrukwekkende rendementen geboekt. Onlangs profiteerde de crypto extra van gunstige ontwikkelingen in de regelgeving: Bitcoin-trackers (Bitcoin-ETF’s) mogen nu ruimer aan de man gebracht worden. Maar is dat sterke rendement voldoende reden voor langetermijnbeleggers om in Bitcoin te investeren?

Uit de ervaring van Fisher Investments Nederland blijkt dat beleggers verder moeten kijken dan de recente rendementen van Bitcoin om goed te begrijpen waarin ze beleggen. In dit artikel nemen we de fundamentele drijfveren, het volatiliteitsprofiel en andere belangrijke factoren van de Bitcoin onder de loep die de moeite waard zijn om te bekijken voordat u een flink deel van uw zuurverdiende spaargeld in Bitcoin investeert.

De ervaringen van Fisher Investments Nederland in het kort: bewegingen in de Bitcoin-prijs worden vooral bepaald door het sentiment

Voorstanders van Bitcoin beredeneren op verschillende manieren waarom de waarde ervan zou moeten blijven stijgen. Als gunstige langetermijnfactoren wordt er vaak verwezen naar het feit dat er een plafondwaarde geldt voor het totale aanbod en het feit dat de uitgifte van Bitcoin na verloop van tijd steeds langzamer verloopt. Eenvoudige economische beginselen leren ons dat, mits er niets verandert, een lager aanbod doorgaans de prijzen opdrijft. Maar we kunnen ons terecht afvragen of er inderdaad niets gaat veranderen op de Bitcoin-markt.

Ten eerste ogen de drijfveren van de vraag naar Bitcoin wispelturig. Fisher Investments Nederland beseft dat de vraag naar Bitcoin niet verankerd is in allerlei commerciële of industriële toepassingen, zoals bij goud of andere grondstoffen geldt. Bitcoin levert geen kasstromen of winst op, zoals bij vastrentende effecten of aandelen gebeurt. En het is ook geen wijdverspreid betalingsmiddel, zoals valuta’s. De vraag lijkt voornamelijk afhankelijk van speculerende beleggers die hopen dat anderen het later tegen een hogere prijs van hen overkopen. De vraag is dus uiterst afhankelijk van het sentiment, en dat kan snel omslaan. Als de vraag sneller inzakt dan het aanbod, kunnen de prijzen gaan dalen.

Bovendien lijkt er in het ‘plafond op het aanbod’-argument geen rekening mee gehouden te worden dat beleggers ook naar allerlei alternatieve crypto’s kunnen uitwijken. Volgens uiteenlopende schattingen zijn er duizenden tot miljoenen crypto-beleggingen op de markt die allemaal om de aandacht van beleggers concurreren (figuur 1). Nauwere schattingen richten zich op traditionelere, nog altijd actief verhandelde cryptomunten, terwijl de uitgebreidere schattingen ook munten zoals kortstondige meme-coins en dode munten meerekenen die niet meer verkrijgbaar zijn. Niet elke speler op de cryptomarkt is populair of bestendig genoeg om serieuze concurrentie voor de Bitcoin te vormen, maar het enorme aantal alternatieven kan genoeg zijn om de vraag naar ‘s werelds eerste cryptovaluta in de loop der tijd helemaal te versplinteren. De ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat Bitcoin vooralsnog weliswaar de meest prominente crypto blijft, maar het geen garantie is dat de Bitcoin zijn dominante positie op de cryptomarkt nog jarenlang volhoudt.

En het feit dat de bredere cryptovoorraad met hoge snelheid kan worden uitgebouwd om te voldoen aan de vraag – en deze mogelijk zelfs te overtreffen – vormt nog een risico voor Bitcoin-beleggers. Het volume aandelen in omloop kan een stuk langzamer groeien, omdat er voldoende in aanmerking komende particuliere bedrijven moeten zijn en een beursgang nu eenmaal een lang en duur proces is. In schril contrast daarmee staat het algehele crypto-aanbod, waar nauwelijks tot geen toetredingsbarrières bestaan, waardoor het aanbod dus snel uitgebouwd kan worden – en zelfs de vraag kan overweldigen. Fisher Investments Nederland gelooft dat dit risico vaak wordt gebagatelliseerd door beleggers die erop gokken dat het aanbodplafond de Bitcoin-koers hoog gaat houden.

Figuur 1: er zijn miljoenen cryptomunten

Bron: CoinGecko Research, per 17-04-2024. Aantal cryptovaluta’s dat maandelijks op de markt komt en in totaal is gekomen, volgens CoinGecko Research. In het onderzoek van CoinGecko zijn de begrippen ‘cryptovaluta’s’, ‘munten’ en ‘coins’ als synoniemen gebruikt.

De Bitcoin is nog niet zo oud – en wat dat uitmaakt

De Bitcoin zag pas 14 jaar geleden het levenslicht, waardoor het moeilijk te begrijpen is hoe de munt het in verschillende marktomstandigheden en economische klimaten doet. In figuur 2 zien we dat de geschiedenis van de Bitcoin in het niets valt bij de lange geschiedenis van betrouwbare, robuuste datasets voor traditionelere beleggingscategorieën – zoals aandelen en vastrentende effecten.

Vergelijk de geschiedenis van de Bitcoin bijvoorbeeld met de bijna honderd jaar aan historische cijfers over aandelen waar Fisher Investments Nederland zich op baseert. In die vele decennia hebben aandelen recessies, oorlogen, natuurrampen, monetair-beleidsschokken, grondstoffentekorten, gezondheidscrises en veel meer doorstaan. Op basis van die data kunnen we beoordelen hoe aandelen hierop gereageerd hebben, analyseren hoe het huidige economische klimaat eruitziet en op basis van die informatie – aangevuld met allerlei andere factoren – een prognose opstellen. Ken Fisher (oprichter, Executive Chairman en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments Nederland) zegt graag: ‘De geschiedenis herhaalt zich niet. Maar ze rijmt wel regelmatig.’

Figuur 2: Bitcoins historische cijfers ten opzichte van andere beleggingen

Bron: Fisher Investments Research, per 15-04-2024. In het bovenstaande diagram ziet u hoeveel betrouwbare en openbare cijfers vanuit allerlei databronnen er worden gebruikt voor verschillende vermogenscategorieën.

Hoewel elke investering risico- en rendementsafwegingen met zich meebrengt, zijn de risico- en rendementskenmerken van Bitcoin grotendeels nog onbekend, omdat de munt zo kort bestaat. Het is dus moeilijk om met enige nauwkeurigheid vast te stellen of Bitcoin überhaupt geschikt is voor een breed gediversifieerde portefeuille voor de lange termijn.

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met de volatiliteit van Bitcoin – een dollemansrit

Enige volatiliteit is altijd onvermijdelijk bij het beleggen, maar Bitcoin heeft extreme waardeschommelingen gekend met adembenemende stijgingen maar ook enorme instortingen. Duizelingwekkende oplevingen kunnen geïnteresseerden lekker maken met kolossale rendementen, maar het is makkelijk te onderschatten hoe moeilijk het is om ongeschonden door de dramatische prijsschommelingen te laveren.

Het is ongelofelijk moeilijk om de prijsbewegingen van Bitcoin nauwkeurig te voorspellen doordat de koers zo vaak en zo intens verandert. De waarde van Bitcoin is bijvoorbeeld sinds begin 2017 op meer dan 180 dagen met minimaal 5% op één dag gedaald (figuur 3). Sommige beleggers huiveren van de volatiliteit van aandelen, maar in diezelfde periode kenden wereldwijde aandelen slechts vier dagen met vergelijkbare dalingen. Ook hoe diep de correcties en bearmarkten voor Bitcoin gaan, kan beleggers het zweet doen uitbreken. Weinig beleggers kunnen het hoofd koel houden als de waarde van hun belegging met 93% (in 2011), met 83% (in 2017) of met 77% (in 2022) daalt, zoals Bitcoin in die jaren doormaakte.[i] Sommige beleggers hebben weliswaar munt weten te slaan uit de waardestijgingen van de Bitcoin, en misschien blijft dat wel lukken, maar Fisher Investments Nederland heeft geconstateerd dat beleggers de neiging hebben om overhaaste, contraproductieve beleggingsbeslissingen te nemen als ze geconfronteerd worden met extreme volatiliteit.

Figuur 3: de drastische kortetermijnvolatiliteit van Bitcoin

Bron: Global Financial Data en FactSet, per 08-04-2024. GFD, Bitcoin per Amerikaanse dollar, dagelijks, 01-01-2017 tot en met 31-03-2024. Weergegeven in USD.

Is Bitcoin geschikt voor in uw langetermijnportefeuille? Fisher Investments Nederland houdt deze vraag tegen het licht

Ondanks alle bezwaren die we hebben aangevoerd, zijn we niet anti-Bitcoin; of tegen enige crypto, wat dat betreft. Conceptueel hebben crypto’s en cryptogerelateerde technologieën interessante vooruitzichten. Maar de ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat beleggers lang en uitgebreid moeten nadenken over wat ze weten over het risico-rendementsprofiel van Bitcoin en dat ze dit moeten vergelijken met andere beleggingen, voordat ze een besluit voor de lange termijn nemen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i]Bron: Global Financial Data, per 22-03-2023. GFD, Bitcoin per Amerikaanse dollar, dagelijks, 13-05-2011 tot en met 20-03-2024. Weergegeven in USD.