Updates

Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen

De ervaringen van Fisher Investments Nederland: waarom aandelen niet afhankelijk zijn van een lage rente

advertorial

In de financiële media leest Fisher Investments Nederland vaak dat het lot van de aandelenmarkten afhankelijk zou zijn van de rente. Vaak gaat de gedachtegang daarbij als volgt: Een stijgende rente is slecht voor aandelen en dalende rentetarieven zijn juist gunstig. Klinkt leuk misschien, maar wij zien hier één probleem: er bestaan geen data die deze vuistregel bewijzen. Hoewel renteschommelingen (en de geruchten daaromheen) het sentiment tijdelijk flink kunnen opschudden, geloven we niet dat ze het aandelenrendement over de langere termijn kunnen beïnvloeden.

Volgens de redenering achter de krantenkoppen die Fisher Investments Nederland leest, zouden aandelen worden beïnvloed door de rente doordat de contante waarde van de toekomstige winst in de aandelenkoersen is verwerkt. Als we berekenen wat die toekomstige winst vandaag de dag waard is, gebruiken we de rente – om de tijdswaarde van geld weer te geven (een euro van nu is namelijk meer waard dan een euro in de toekomst).[i] Hoe lager de rente, hoe hoger de contante waarde van toekomstige winst, en vice versa. Als deze theorie steekhoudt, zou een hogere rente als een molensteen om de nek van aandelen hangen – vooral bij de aandelen van snelgroeiende bedrijven, die naar verwachting het grootste deel van hun winst in de toekomst gaan realiseren.

Maar onze ervaring is dat de werkelijkheid niet altijd netjes volgens de theorie verloopt. Kijk maar naar de afgelopen twee jaar, waarin de rente in de ontwikkelde landen in de hoogte is geschoten.[ii] In de eerste helft van 2022 hadden wereldwijde aandelen weliswaar te lijden doordat er werd vooruitgelopen op een hogere rente – en er speelden nog andere problemen, waaronder een oorlog en de inflatie (brede prijsstijgingen), waardoor het sentiment een knauw kreeg en de koersen in een duikvlucht terechtkwamen. Maar de aandelenmarkten zetten later in 2022 weer een herstel in en stonden eind 2023 op recordhoogte.[iii] Nadat het sentiment de eerste klap had geïncasseerd, vormde de stijgende rente geen obstakel meer voor het herstel, zo leert de ervaring van Fisher Investments Nederland. De uitgebreide economische krimp die veel commentatoren voorspelden, bleef namelijk uit, en de markten richtten zich weer op de toekomst.

Zo schoot de Duitse 10-jaarsrente bijvoorbeeld omhoog van -0,18% begin 2022 naar 2,98% eind oktober 2023, om het jaar vervolgens op 2,00% af te sluiten.[iv] Ook in andere eurolanden ontwikkelde de rente op staatsobligaties zich in een vergelijkbare richting en orde van grootte.[v] Aandelen uit de eurozone bereikten eind september 2022 een dieptepunt en stonden in december 2023 36,3% hoger op een nieuw hoogterecord.[vi] Uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland met de Britse en Amerikaanse markten tekent zich een vergelijkbaar beeld af. Hoewel de Britse 10-jaarsrente van 0,97% opklom tot 4,74% in augustus 2023, bereikten Britse aandelen al hun dieptepunt in oktober 2022, om 2023 na een stijging van 19,0% af te sluiten op recordhoogte.[vii] De Amerikaanse 10-jaarsrente liep van 1,51% op naar het recente hoogtepunt van 4,99% in oktober 2023 – ook in dit geval was de S&P 500 al een jaar eerder over zijn dieptepunt heen en stond de index op de voorlaatste dag van 2023 36,5% in de plus.[viii] De Amerikaanse NASDAQ 100 – vol snelgroeiende bedrijven die het zogenaamd slecht zouden doen als de rente stijgt – deed het nog beter en piekte in december 2023 op 59,8% boven het dieptepunt van oktober 2022.[ix]

Toegegeven, de koersen schommelden fors in de tussentijd, en de rente en de aandelenkoersen bewogen af en toe inderdaad in tegengestelde richting. Soms vielen ook de keerpunten samen. We willen dat niet wegwuiven en het is niet vergezocht om te stellen dat renteschommelingen inderdaad gevolgen hadden voor het sentiment jegens aandelen in 2022 en 2023. Maar een door sentiment gedreven fenomeen, zoals Fisher Investments Nederland de laatste twee jaar ziet, verschilt wezenlijk van een blijvende, fundamentele relatie.

Daarbij helpt het om naar de lange termijn te kijken. Op basis van cijfers over de VS, die we gebruiken omdat ze bijna een eeuw teruggaan in de tijd, zien we in figuur 1 dat er geen duidelijke correlatie bestaat tussen het rendement van de S&P 500 (blauw) en de Amerikaanse 10-jaarsrente (bruin). Soms zakken de aandelenkoersen wanneer de obligatierente oploopt, zoals in 1931-32 gebeurde ten tijde van de Grote Depressie. Op andere momenten zitten aandelen in de lift terwijl de rente terugloopt. Dat was het geval in de jaren 90. En er zijn tijden waarin ze beide tegelijkertijd teruglopen (bijvoorbeeld in 2000 tot 2003) of samen stijgen (zoals in 2021). Uit ons onderzoek blijkt dat er geen sterke correlatie bestaat.

Figuur 1: Aandelen zijn over de lange termijn gestegen, ongeacht wat de rente heeft gedaan

Bron: FactSet, per 11-01-2024. Totaalrendement van de S&P 500 en Amerikaanse 10-jaarsrente, december 1925 t/m december 2023. Weergegeven in USD. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de gulden kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen. De linker-as is in logaritmische schaal met basis 10, waarmee we procentuele veranderingen incrementeel weergegeven hebben.

Dit is wat ons betreft geen mysterie: aandelen en obligaties hebben nu eenmaal verschillende drijfveren. De ervaring van Fisher Investments Nederland met aandelen leert dat de rente veel minder belangrijk is dan de bedrijfswinsten over de komende drie tot dertig maanden ten opzichte van de verwachte cijfers. Renteschommelingen zijn slechts een van de vele factoren die de winstcijfers van beursgenoteerde ondernemingen beïnvloeden – en dan ook nog eens een marginale factor, wat ons betreft. Ze hebben met name gevolgen voor rentegevoelige sectoren als vastgoed, financiële instellingen en nutsbedrijven; maar deze segmenten beslaan ook niet de hele markt.[x] Aan de andere kant zijn de inflatie en de inflatieverwachtingen de belangrijkste drijfveren achter obligaties. Uit onze analyse blijkt dat obligaties, net als aandelen, gedreven worden door vraag en aanbod. En de vraag is erg afhankelijk van de ontwikkeling van het inflatiecijfer – beleggers verstrekken een lening aan een emittent in de vorm van een obligatie, en de rente die ze daar voor vragen, hangt ook af van de koopkracht die ze verwachten te verliezen over de looptijd van de obligatie in kwestie.

Volgens ons wordt het effect van de rente op aandelen over het algemeen schromelijk overdreven. In werkelijkheid zijn aandelen niet afhankelijk van renteschommelingen, zo blijkt uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland met de markten.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] “Discounted Cash Flow (DCF) Explained With Formula and Examples,” Jason Fernando, Investopedia, 06-11-2023.

[ii] Bron: FactSet, per 11-01-2024. Gebaseerd op de rente op Amerikaanse, Britse, Franse, Italiaanse, Nederlandse en Spaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar.

[iii] Bron: FactSet, per 11-01-2024. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, 31-12-2021 t/m 31-12-2023. Weergegeven in euro

[iv] Bron: FactSet, per 11-01-2024. Duitse 10-jaarsrente, 31-12-2021 t/m 31-12-2023.

[v] Zie toelichting ii.

[vi] Bron: FactSet, per 11-01-2024. Rendement van de MSCI EMU Index met nettodividenden, 31/12/2021 t/m 31/12/2023. Weergegeven in euro.

[vii] Bron: FactSet, per 11-01-2024. De Britse 10-jaarsrente en het rendement van de MSCI UK Investable Market Index met bruto-dividenden, 31-12-2021 t/m 31-12-2023. Gepresenteerd in ponden. Schommelingen in de wisselkoers tussen het pond en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

[viii] Bron: FactSet 11-01-2024. Amerikaanse 10-jaarsrente en het totaalrendement van de S&P 500 Index, 31-12-2021 t/m 31-12-2023. Weergegeven in dollar. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

[ix] Bron: FactSet, per 11-01-2024. Totaalrendement NASDAQ 100 Index, 31-12-2021 t/m 31-12-2023. Weergegeven in dollar. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

[x] Bron: FactSet, per 11-01-2024. Gebaseerd op de sectorwegingen in de MSCI World Index.