Updates

Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
kopen

Wat te doen als de volatiliteit toeneemt

advertorial

De marktvolatiliteit keerde begin 2018 op grote schaal terug; een grote verandering na de relatieve kalmte in 2017. De aandelenbeurzen in de VS verloren in 10 handelsdagen meer dan 10%, gemeten in USD – waarmee de correctiedrempel officieel werd doorbroken.[i] De beurzen in de eurozone bleven daar niet ver bij achter. Wat moet een op groei gerichte langetermijnbelegger doen als plotseling de volatiliteit toeslaat? Volgens ons is kalm blijven en niet snel maatregelen nemen het belangrijkste wat beleggers kunnen doen – dat is van fundamenteel belang voor succesvol beleggen.

Correctie of bearmarkt?

Volatiliteit is normaal. Bullmarkten kennen gewoonlijk meerdere correcties (steile, door sentiment aangejaagde dalingen van 10% tot 20%) en kleinere koersverliezen. Dat belet echter niet dat aandelenbeurzen gedurende een bullmarkt stijgen. Zulke korte dalingen zullen op groei gerichte langetermijnbeleggers niet van hun doelen afhouden. Proberen deze te vermijden, doet volgens ons vaak eerder kwaad dan goed.

Correcties zijn iets heel anders dan bearmarkten – langdurige, door fundamentele factoren veroorzaakte dalingen van 20% of meer. Bearmarkten beginnen in de regel langzaam: ze geven beleggers nog een vals gevoel van veiligheid, terwijl negatieve fundamentele aanjagers (bijv. een sluimerende recessie) al geleidelijk worden verdisconteerd in de aandelenkoersen. De ergste pijn komt gewoonlijk in de laatste fase van de bearmarkt. Dus als beleggers deze tijdig zien aankomen, hebben ze waarschijnlijk nog tijd om de nodige aanpassingen te maken. Maar omdat correcties het gevolg zijn van sentiment – wisselende emoties – denken wij niet dat iemand betrouwbaar kan voorspellen wanneer er een correctie komt. Daarom denken we dat de beste aanpak is om een correctie gewoon uit te zitten.

Kalm blijven

Reageren op volatiliteit door te verkopen nadat ze heeft toegeslagen, voelt misschien goed, maar is volgens ons riskant. De behoefte ‘iets te doen’ wanneer markten volatiel zijn, is natuurlijk. Door in actie te komen, krijgt u tenminste het geruststellende gevoel nog enige controle te hebben gedurende een onzekere periode. Maar dit zou ook gevaarlijk en soms zelfs schadelijk kunnen zijn voor uw portefeuille. Als u verkoopt nadat de daling is ingezet, zijn de verliezen onomkeerbaar geworden. Vaak veren de koersen na correcties net zo steil op als dat ze omlaag zijn gegaan. Bij een opwaartse correctie vallen degenen die al verkocht hebben buiten de boot, want zij missen de kans te profiteren van het herstel op de beurs. Uitstappen (en later weer instappen) brengt bovendien transactie- en andere kosten met zich mee. Kortom, voor echt nuttig ingrijpen bij een correctie moet de timing bijzonder goed zijn. Wij kennen niemand in deze sector – geen enkele vermogensbeheerder, hedgefondsbeheerder, analist, beurscommentator, niemand – die herhaaldelijk correcties goed heeft voorspeld.

Hoe moeilijk het ook is, wij denken dat het echt het beste is om niets te doen. In de bullmarkt van 2003 – 2007 deden zich twee correcties voor, maar het rendement op wereldwijde aandelen kwam niettemin uit op 102,8%.[ii] Voordat dit jaar de volatiliteit inzette, had de MSCI World drie correcties doorgemaakt sinds de introductie van deze index op 9 maart 2009. Niettemin bedroeg het rendement over deze periode 299,9%.[iii] Aandelen kunnen de groei genereren die langetermijnbeleggers nodig hebben, maar dat houdt in dat geprofiteerd moet worden van het rendement van bullmarkten. Te veel beleggers vluchten bij een correctie halsoverkop uit aandelen en blijven liquide middelen aanhouden terwijl de aandelenkoersen alweer opveren en blijven stijgen. Die gemiste kans kost veel geld.

Houd uw langetermijndoelstellingen goed voor ogen

Als de volatiliteit toeneemt en u zich gaat afvragen of u wijzigingen moet aanbrengen in uw portefeuille, bedenk dan waarom u eigenlijk aandelen aanhoudt. De geschiedenis leert dat aandelen altijd de beste belegging zijn geweest voor groei op lange termijn. Als u wilt dat uw geld gedurende 10, 20, 30 jaar of langer een kasstroom genereert, zult u waarschijnlijk een aanzienlijk deel van uw portefeuille in aandelen moeten steken. Voor deze langetermijnwinsten betaalt u echter een prijs: u kunt te maken krijgen met een verontrustende mate van volatiliteit op korte termijn. Uw geduld en uw zenuwen zullen op de proef worden gesteld. Maar houd het volgende goed voor ogen: in het rendement op bullmarkten zijn al die zenuwslopende koersdalingen, uitverkopen en correcties verrekend. Niets is gemakkelijk bij beleggen, maar als u gedisciplineerd blijft wanneer de markten turbulent worden en de media spookverhalen gaan verkondigen, is de kans wellicht veel groter dat uw portefeuille het rendement kan genereren dat u nodig hebt.

Als u de gedurende volatiele markten het gevoel krijgt dat u iets moet doen, doe dan wat u zelf juist vindt en laat u niets aanpraten. Log niet elke dag in op uw account om u te verdiepen in de conjunctuur van de dag. Zet het nieuws uit, dat in de regel de meest sensationele en angstaanjagende verhalen brengt met weinig context of nuance. Wij zeggen niet dat u in een grot totdat de volatiliteit voorbij is. Tenzij u op basis van kerncijfers redenen heeft om uit aandelen te stappen – met andere woorden u ziet dat er een bearmarket in aantocht is, geloven wij dat beleggers van wie de doelstellingen met aandelen vergelijkbaar rendement nodig hebben, beter in aandelen kunnen blijven beleggen.

 

[i] Bron: FactSet, per 15/2/2018. S&P 500 Total Return Index, 26/1/2018 – 8/2/2018.

[ii] Bron: FactSet, per 15/2/2018. Rendement van de MSCI World-index met netto-dividenden in euro, 12/3/2003 – 15/6/2007.

[iii] Bron: Ibid. Rendement van de MSCI World-index met netto-dividenden in euro, 09/03/2009 – 23/1/2018.

 

Beleggen op de beurs brengt een risico op verliezen met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. De waarde van uw beleggingen kan schommelen. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Wellicht zijn niet alle gedane of toekomstige voorspellingen even juist als de voorspellingen in dit document. Fisher Investments Nederland is het Nederlandse filiaal van Fisher Investments Europe Limited. Aan Fisher Investments Europe Limited is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland onder nummer 3850593. Fisher Investments Nederland is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands filiaal van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk. De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, is gevestigd in de VS, staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en treedt op als subcontractant in het kader van een uitbestedingsovereenkomst.