Updates

Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met de techsector

advertorial

De informatietechnologiesector oftewel techsector krijgt veel aandacht in de financiële publicaties die we volgen. Dat is voor ons geen verrassing, aangezien dit de grootste sector van de wereldwijde aandelenmarkten is, die grofweg 22% van de mondiale marktkapitalisatie omvat (marktkapitalisatie is een maatstaf voor de omvang van een bedrijf, sector of segment, die wordt berekend door de aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen).[i] Bovendien weten we dat de sector een aantal dynamische en alom geprezen bedrijven omvat die een grote invloed hebben op ons dagelijks leven in deze moderne wereld. Maar de ervaring leert Fisher Investments Nederland dat beleggers goed moeten beseffen dat de techsector niet homogeen is: de diverse segmenten binnen de sector hebben verschillende aanjagers.

De wereldwijde techsector kan worden onderverdeeld in drie belangrijke segmenten.[ii] Software is het grootste en omvat 32,6% van de sector.[iii] Fisher Investments Nederland constateert dat de bedrijven binnen deze sector gespecialiseerd zijn in cloud computing, pc’s, bedrijfsprocessoftware (zoals e-mail- en tekstverwerkingssoftware), tools voor klantrelatiebeheer en andere toepassingen.

Halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur vormen met 28,5% van de wereldwijde techsector het op een na grootste segment.[iv] Halfgeleiders – chips die microscopisch kleine transistorcircuits en elektrische apparatuur omvatten – zijn een cruciaal onderdeel voor allerlei toepassingen, van huishoudelijke apparaten tot auto’s en kunstmatige intelligentie (AI). Deze chips variëren in complexiteit en we maken vooral onderscheid tussen GPU’s (grafische verwerkingseenheden), die speciaal ontworpen zijn voor geavanceerde AI- en videoweergave, en de meer gestandaardiseerde CPU’s (centrale verwerkingseenheden), die worden gebruikt voor eenvoudigere logische bewerkingen.[v]

Technologische hardware, opslag en randapparatuur is het op twee na grootste segment, goed voor 24,7% van de sector, en omvat bedrijven die zeer uiteenlopende apparaten ontwikkelen en produceren, waaronder desktopcomputers, smartphones, printers enz.[vi] IT-diensten (6,9%), elektronische apparatuur, instrumenten en componenten (4,5%) en communicatieapparatuur (2,9%) zijn de overige segmenten van de sector.[vii] We denken dat het ook de moeite waard is om op te merken dat sommige bedrijven die als grote technologiebedrijven (Big Tech) worden beschouwd door de financiële commentatoren die Fisher Investments Nederland volgt, niet tot de techsector behoren. Sommige grote socialemediabedrijven vallen bijvoorbeeld onder het segment interactieve media en diensten van de sector communicatiediensten.[viii]

Door het uitvoeren van analyses en onderzoek, heeft Fisher Investments Nederland ervaren dat de bedrijven uit de drie grootste techsectoren in verschillende regio’s zijn geconcentreerd. Amerika domineert alle drie de sectoren qua marktkapitalisatie. Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigen 87% van de wereldwijde marktkapitalisatie van de software-industrie, 72% van de halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur en 79% van de technologische hardware, opslag en randapparatuur.[ix] Dat gezegd hebbende, zijn er ook in andere delen van de wereld specifieke beleggingskansen in de techsector te vinden. Duitsland, Canada en India zijn goed voor ongeveer 8% van de wereldwijde softwaresector.[x] Taiwan vertegenwoordigt 13% van de halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur, terwijl nog eens 10,7% van de marktkapitalisatie van die sector te vinden is in Nederland en Japan.[xi] Zuid-Korea, Taiwan en Japan zijn samen goed voor 17,4% van de technologische hardware, opslag en randapparatuur.[xii]

Uit onderzoek van Fisher Investments Nederland blijkt dat de techsector groeigericht is, d.w.z. dat de sector grotendeels bestaat uit bedrijven die doorgaans hun winst herinvesteren in hun activiteiten, en hoge waarderingen (maatstaven om de koers te vergelijken met bepaalde kerncijfers, zoals de winst) hebben. Hoewel alle bedrijven beïnvloed worden door de economische omstandigheden, hebben we ontdekt dat technologiebedrijven voor het realiseren van omzetgroei minder afhankelijk zijn van de economische bedrijvigheid dan de meeste andere bedrijven. Ons onderzoek toont aan dat ze profiteren van maatschappelijke of economische langetermijntrends. Daarom kan technologie een aantrekkelijke sector zijn wanneer de economische groei vertraagt. Wij denken echter dat het de moeite loont om rekening te houden met een aantal sectorspecifieke nuances.

We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat alle technologiebedrijven veel herinvesteren dankzij hun relatief hoge bruto operationele-winstmarges (de totale omzet minus de kosten van verkochte goederen). In het softwaresegment bedraagt deze marge 55,9%, wat meer is dan de andere technologiebedrijven.[xiii] Ook hebben we ontdekt dat deze relatief hoge marges een grote buffer vormen als de kosten stijgen en/of de vraag daalt, wat erop wijst dat de economische conjunctuur minder invloed heeft op het softwaresegment dan op andere segmenten van de techsector. Als we dat vergelijken met het hardwaresegment (bruto operationele-winstmarge van 27,5%), komen we tot de conclusie dat dit segment afhankelijker is van de vraag van consumenten en bedrijven. Dus als de economie in een recessie verkeert en bedrijven de broekriem aanhalen, kan dat meer tegenwind opleveren voor hardwarebedrijven.[xiv] Fisher Investments Nederland heeft daarentegen ontdekt dat de aanjagers van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur van cyclische aard zijn en dat het segment tijdens verschillende periodes in en uit de gratie raakt, afhankelijk van de technologische vooruitgang. Denk maar aan de introductie van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld door AI aangestuurde GPU’s) of de vervanging van pc’s als er nieuwe modellen beschikbaar komen. Wij denken dat beleggers die geïnteresseerd zijn in halfgeleiders er vooral baat bij hebben om het aanbod van chips in de gaten te houden, omdat uit ons onderzoek blijkt dat het jaren kan duren voordat productiefaciliteiten online zijn voor de productie van chips.

Naar onze mening doen beleggers die technologiebedrijven in hun portefeuille willen opnemen er verstandig aan om in verschillende segmenten te beleggen en met name omdat ze worden aangejaagd door verschillende economische en marktomstandigheden. En om diversificatieredenen moeten ze ook nagaan welke regio’s blootstelling op sectorniveau bieden (of juist niet). In de eindfase van een stierenmarkt (een langdurige periode van overwegend stijgende aandelenkoersen) denken wij dat beleggers er baat bij hebben om te kiezen voor groeigerichte technologiebedrijven, met een bijzondere focus op software. In het verlengde daarvan kunnen beleggers er mogelijk voordeel uithalen als ze zich minder op Japan en Zuid-Korea richten (landen waarin het hardwaresegment oververtegenwoordigd is) en meer op de VS, Duitsland, Taiwan en Nederland.[xv] Als u een grote doorbraak op AI-gebied verwacht, weet Fisher Investments Nederland uit ervaring dat het zinvol kan zijn om naar halfgeleiders te kijken en daarbij de focus te leggen op GPU’s in de VS, Taiwan en Nederland.[xvi] Of, als de economische omstandigheden wijzen op een snelle expansie van de bedrijvigheid, denken we dat het zinvol kan zijn om hardwarebedrijven te overwegen (in de VS, Zuid-Korea, Taiwan en Japan), omdat bedrijven dan eenmalige aankopen doen van technologische apparatuur en consumenten op zoek gaan naar de nieuwste technologische snufjes.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: FactSet, per 12-9-2023. MSCI AC World Index, IT-sector.
[iii] Ibid.
[iv] Ibid.
[v] “Introduction to Semiconductors”, AMD, per 12-9-2023.
[vi] Zie noot i.
[vii] Ibid.
[viii] Bron: FactSet, per 14-9-2023. MSCI AC World Index, sector communicatiediensten.
[ix] Zie noot i.
[x] Ibid.
[xi] Ibid.
[xii] Ibid.
[xiii] Ibid.
[xiv] Ibid.
[xv] Ibid.
[xvi] Ibid.