Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

Is COVID-19 van invloed op uw beslissingen?

advertorial

Behavioral finance heeft ons veel geleerd over hoe sterke emoties het gedrag van beleggers zodanig kunnen beïnvloeden dat hun beleggingsdoelstellingen op lange termijn in gevaar komen. Het groeiende inzicht op het gebied van behavioral finance vormt een leidraad bij ons werk en leert ons hoe we onze cliënten kunnen ondersteunen en adviseren, zodat ze minder geneigd zijn om onverwachte beslissingen te nemen op basis van angst, hebzucht, spijt, jaloezie of andere sterke emoties. Door beslissingen op emoties te baseren, iets wat vaak voorkomt in uitzonderlijke omstandigheden, kunt u uw financiële langetermijnplannen in gevaar brengen. Uit onze ervaringen van de laatste maanden met cliënten blijkt duidelijk dat de coronapandemie voor veel mensen een bijzonder sterke en indringende stressfactor is, ook voor mensen die hun baan volledig hebben behouden en gezond zijn. Veel van onze cliënten gaven te kennen heftige emoties te voelen. Diepe emoties, zoals angst en hebzucht, kunnen de manier waarop beleggers denken en handelen beïnvloeden. Hoe kunnen de heftige emoties die door COVID-19 worden opgewekt uw financiële beslissingen nadelig beïnvloeden? En wat kunt u eraan doen?

Hoe voelt u zich?

Psychologen en sociale wetenschappers hebben lang bestudeerd hoe emoties de besluitvorming kunnen beïnvloeden. De coronapandemie heeft voor velen van ons sterke emoties teweeggebracht, zoals angst, woede, verdriet of een combinatie van die drie. Hoewel er geen eenvoudige formule voor is, heeft behavioral finance aangetoond dat angst er vaak toe leidt dat de risicobereidheid van mensen afneemt, terwijl woede het tegenovergestelde doet en ertoe leidt dat mensen makkelijker risico’s nemen. Verdriet daarentegen maakt mensen vaak ongeduldiger en minder bereid om de bevrediging van behoeften uit te stellen.

Hoewel het normaal is dat u tijdens de COVID-19-pandemie dergelijke emoties ervaart, is het belangrijk dat ze niet zorgen voor herziening van uw beleggingsstrategie. We waarschuwen voor het nemen van belangrijke beleggingsbeslissingen tijdens perioden van heftige emoties, aangezien deze een negatieve invloed kunnen hebben op uw financiële langetermijndoelstellingen. Extreme risicoaversie zou u er bijvoorbeeld toe kunnen brengen uw activa ergens veilig te parkeren, zoals in obligaties of contanten. Maar als u dat doet, mist u de vermogensgroei op lange termijn die u misschien nodig hebt om aan uw behoeften te voldoen. Risico’s opzoeken kan ook tot problemen leiden, of het nu gaat om het najagen van populaire trends of het concentreren van uw portefeuille in slechts een handvol effecten of sectoren. En als u het vanwege uw emotionele toestand moeilijk vindt om de bevrediging van behoeften uit te stellen, kan het lastig zijn om uw budget te beheren en te sparen voor de toekomst.

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om uw emoties helemaal los te koppelen van uw financiële beslissingen. Emoties zijn nou eenmaal een belangrijk deel van ons mens-zijn! Maar we hebben drie verdedigingstechnieken waarmee u kunt voorkomen dat uw emoties het winnen van uw vermogen om rationele beslissingen te nemen.

Doe rustig aan

Sterke emoties kunnen een vals gevoel van urgentie teweegbrengen en u aanzetten tot het nemen van overhaaste en gebrekkige beslissingen. Gelukkig is er bij de meeste financiële beslissingen geen haast. Het kan heel zinvol zijn om gewoon gas terug te nemen. U kunt uw besluitvormingsproces vertragen door er een tweede keer over na te denken. Stel dat u tot een bepaalde conclusie bent gekomen. Neem dan niet meteen actie, maar probeer een pauze in te lassen en beoordeel uw beslissing en uw denkwijze de volgende dag opnieuw. Op die manier kunt u enige afstand nemen van uw oorspronkelijke redenering en in het ideale geval kunt u dan ook beter analyseren wat de gevolgen zullen zijn van een bepaalde beslissing. Misschien kijkt u er ‘s ochtends anders tegenaan dan de avond tevoren. Daarmee kunt u ook voorkomen dat u zich gehaast voelt, of dat gevoel nu een interne of een externe oorzaak heeft – misschien omdat iemand u iets probeert te verkopen. Denk er dus eerst rustig over na voordat u ingrijpende wijzigingen aanbrengt in uw portefeuille. Als u zichzelf de tijd gunt, wordt de kans groter dat u de juiste beslissingen neemt.

Adviseer uzelf

Over het algemeen is het makkelijker om advies te geven dan advies op te volgen. Met deze techniek kunt u uzelf aansporen om uw belangen beter in het vizier te houden. Als u een belangrijke financiële beslissing moet nemen, stelt u zich dan voor dat een goede vriend van u in een vergelijkbare situatie verkeert. Hij of zij klopt bij u aan voor advies of om een probleem met u te bespreken. Wat zou u tegen uw vriend zeggen? Welke vragen zou u stellen om hem of haar te helpen de situatie grondiger te analyseren? Als u dit op uzelf toepast, kunt u meer afstand nemen en krijgt u een objectievere beeldvorming. Misschien zult u uw vriend adviseren om te sparen voor zijn of haar pensioen en het geld niet meteen uit te geven, ook al is dat niet eenvoudig. Als u zich voorstelt hoe u uw vriend zou uitleggen waarom dat waarschijnlijk in zijn of haar belang is, is dat een manier om uzelf te adviseren.

Ga na hoe sterk uw andere emoties zijn

Als u zich somber of angstig voelt, weet u misschien niet eens hoe deze gevoelens uw besluitvorming kunnen beïnvloeden. Een manier om dat beter tot u door te laten dringen, is u voor te stellen welke beslissing u zou nemen als u in een heel andere emotionele toestand verkeerde. Wat zou bijvoorbeeld uw beslissing zijn geweest als u geleid werd door hoop in plaats van angst? Met deze oefening in contrafeitelijk denken kunt u erachter komen welke impact uw emoties op uw besluitvorming zouden kunnen hebben. Als u bijvoorbeeld bang bent voor de impact van de coronapandemie op de aandelenmarkt en u overweegt om uw portefeuille ingrijpend te veranderen, probeer dan te denken aan perioden waarin u optimistisch was over de aandelenmarkt. Hoe voelde u zich toen en hoe reageerde u? Heel anders waarschijnlijk. Tenzij uw langetermijndoelen zijn veranderd, is er waarschijnlijk weinig reden om uw beleggingsstrategie te wijzigen. Maar sterke emoties kunnen ervoor zorgen dat u daar anders over denkt.

Het is geen toeval dat deze technieken u ertoe aanzetten om uzelf in een andere situatie te plaatsen. Soms valt het niet mee om erachter te komen wat uw huidige emotionele toestand is en hoe die uw besluitvorming zou kunnen beïnvloeden. Technieken of gedachte-experimenten waarbij u verschillende gezichtspunten uitprobeert om uw besluitvormingsproces te vertragen, kunnen u helpen de alternatieven zorgvuldig te overwegen en te begrijpen welke emotionele vooroordelen daarbij een rol spelen. Het is niet eenvoudig om uw emoties opzij te zetten bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. We hopen dat deze technieken u kunnen helpen om meer bewust te worden en beter te begrijpen hoe uw emoties een rol kunnen spelen bij uw besluitvorming. Deze technieken zijn niet alleen bedoeld voor het COVID-19-tijdperk, waarin u heftige of afwijkende emoties kunt ervaren, maar kunnen ook onder normale omstandigheden worden toegepast. Als u op zoek bent naar meer ondersteuning, overweeg dan om samen te werken met een betrouwbare financieel adviseur die ervaring heeft met het adviseren van mensen zoals u, zodat u de voor- en nadelen van een besluit beter kunt beoordelen en zich staande kunt houden in een lastig financieel klimaat.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

 Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.