Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen

Fisher Investments Nederland werpt zijn licht op een veelvoorkomende valkuil bij het beleggen: het actualiteitsdenken

advertorial

Fisher Investments Nederland weet uit ervaring dat beleggers er vaak van uitgaan dat recente ontwikkelingen in de toekomst aanhouden. In Behavioural finance (een vakgebied binnen de psychologie dat de relatie bestudeert tussen menselijk gedrag, gevoelens en financiën) bestaat er een speciale term voor het extrapoleren van recente gebeurtenissen naar de toekomst, namelijk het actualiteitsdenken (ook wel recency bias genoemd). Het is belangrijk dat beleggers zich hiervan bewust zijn, omdat dit volgens ons kan leiden tot minder optimale beleggingsbeslissingen.

Wat bedoelen we met het actualiteitsdenken?

Het actualiteitsdenken is de neiging om meer belang te hechten aan recente ervaringen bij het onderzoeken van de huidige omgeving. We hebben ontdekt dat dit ertoe kan leiden dat de laatste ontwikkelingen worden beschouwd als het begin van een langdurige trend. In de beleggingswereld betekent dit dat beleggers de recente prestaties van aandelen naar de toekomst extrapoleren. Zo denken ze dat recente winsten het begin markeren van een lange beursrally en een daling bijvoorbeeld op een zware recessie wijst. Het actualiteitsdenken kan ook van invloed zijn op de vooruitzichten van beleggers voor verschillende marktcategorieën. Dit gebeurt omdat ze de voorkeur geven aan aandelen in bepaalde sectoren of landen vanwege een recente outperformance, terwijl ze andere delen van de markt mijden vanwege een terugval. Fisher Investments Nederland ziet ook het actualiteitsdenken sterk naar voren komen bij het analyseren van de economische gegevens. Als bijvoorbeeld de groei van het bruto binnenlands product (bbp, een door de overheid gehanteerde maatstaf voor economische output) van een land vertraagt, kunnen sommigen als gevolg van actualiteitsdenken gaan denken dat de economie momentum verliest en zal krimpen.

Wat voor impact heeft het actualiteitsdenken de afgelopen jaren gehad?

Een analyse van de marktgeschiedenis door Fisher Investments Nederland laat echter zien dat de werkelijkheid zelden op deze manier tot stand komt. Neem bijvoorbeeld 2020, een jaar waarin de economie in veel landen op slot ging vanwege de coronamaatregelen. Toen verschillende grote economieën in de eerste helft van het jaar in een recessie terechtkwamen (een periode van krimpende economische output), voorspelden enkele commentatoren dat dit blijvende gevolgen zou hebben.[i] Een aantal deskundigen die we volgen, voerde aan dat de veranderingen die de pandemie had veroorzaakt, inclusief thuiswerkregelingen, tot ver na 2020 zouden voortduren. Maar die inkrimping was snel voorbij toen de lockdowns werden beëindigd.[ii] Slechts een paar jaar later staan de financiële publicaties vol met voorbeelden van werknemers die parttime of fulltime naar kantoor zijn teruggekeerd, terwijl ook de vraag naar reizen enorm is toegenomen – een teken dat de maatschappelijke omstandigheden tot op zekere hoogte weer zijn teruggekeerd naar de tendensen van vóór de pandemie.

Een ander voorbeeld zagen we in maart vorig jaar, toen de olieprijzen naar $ 133 per vat stegen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.[iii] Veel commentatoren die we volgen, suggereerden dat het wereldwijde aanbod zou afnemen als gevolg van de westerse sancties op Russische olie, waardoor de prijzen van ruwe Brent-olie nog hoger zouden worden. In plaats daarvan steeg de productie elders en werd Russische olie onverwacht verkocht aan niet-westerse landen.[iv] Een jaar later waren de prijzen van ruwe Brent-olie gedaald met 38,4% ten opzichte van de piek van 8 maart 2022.[v] We denken dat als beleggers recente gebeurtenissen naar de verre toekomst extrapoleren, ze de mogelijkheid van onvoorziene veranderingen over het hoofd kunnen zien. Uit een analyse van de marktgeschiedenis door Fisher Investments Nederland blijkt dat de toekomst er vaak anders uitziet dan het recente verleden. Bedrijven innoveren en mensen passen zich aan. Dat is een van de redenen waarom wij van mening zijn dat beleggers er baat bij hebben hun blik naar voren te richten in plaats van naar achteren.

Bovendien blijkt uit onderzoek van Fisher Investments Nederland dat de aandelenmarkten vooruitkijken: iets wat beleggers volgens ons ook zouden moeten doen. Mensen hebben de neiging zich te concentreren op recente gebeurtenissen, maar de aandelenmarkt geeft niet veel om het verleden. Een manier om dit inzichtelijk te maken: onze ervaring is dat markten en economieën zelden lineair bewegen. Als dat wel het geval was, zouden de meest succesvolle categorieën, landen en sectoren altijd aan kop gaan op de aandelenmarkt – en het omgekeerde zou gelden voor de verliezers. Maar leiderschap rouleert, zo blijkt uit de door Fisher Investments Nederland uitgevoerde analyses van de marktgeschiedenis. Een voorbeeld daarvan is het uiteenspatten van de dotcom-zeepbel in 2000. De stijging van technologieaandelen resulteerde aan het einde van de jaren ’90 in een euforisch sentiment, en door het actualiteitsdenken extrapoleerden veel beleggers een nieuwe, op technologie gerichte economie tot ver in de toekomst.[vi] Maar de verwachtingen waren veel hoger gespannen dan de werkelijkheid en de dotcom-zeepbel spatte uiteen, waardoor technologieaandelen tien jaar lang slechter presteerden dan alle andere sectoren.[vii] Ondertussen zorgde de wereldwijde explosie van de grondstoffenprijzen, waaronder die van ruwe olie, voor een forse stijging van energieaandelen waardoor ze in de jaren 2000 aan kop liepen.[viii] En natuurlijk stak het actualiteitsdenken weer de kop op en voorspelden sommige analisten dat energieaandelen nóg een decennium lang de dienst zouden uitmaken, waarbij ze de negatieve effecten van het naderende overaanbod over het hoofd zagen.[ix] Die schattingen zaten er volledig naast, aangezien energieaandelen in de jaren 2010 ver achterbleven bij de wereldwijde markten.[x]

Hoe beleggers volgens Fisher Investments Nederland moeten omgaan met het actualiteitsdenken

Wat betreft de toekomstgerichtheid van de aandelenmarkten is Fisher Investments Nederland van mening, dat de aandelenkoersen het meest gefocust zijn op de economische, politieke en sentimentfactoren die de bedrijfswinsten de komende 3 tot 30 maanden zouden kunnen beïnvloeden. Op politiek vlak gaat het er bijvoorbeeld om hoe actief een bepaalde regering is. Zullen ze in de nabije toekomst ingrijpende wetgeving aannemen die voor onzekerheid kan zorgen en de markten kan verstoren? Of, wat de economische ontwikkelingen betreft, kunnen we ons afvragen wat de voorlopende indicatoren over de economische cyclus zeggen. Dat kan enig licht werpen op welke sectoren in trek zullen zijn. Volgens Fisher Investments Nederland heeft het verleden weinig invloed op deze marktaanjagers, dus terugkijken heeft bij het nemen van beleggingsbeslissingen geen zin.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“”Fisher Investments Europe””). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario’s. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

[i] Bron: National Bureau of Economic Research, Office for National Statistics and Centre for Economic Policy Research, per 28-04-2023.

[ii] Bron: FactSet, per 12-05-2023. Gebaseerd op de driemaandelijkse groei van het bbp in de VS, de eurozone en het VK in 2020.

[iii] Bron: FactSet, per 28-04-2023. Spotprijs van ruwe Brent-olie in USD, 08-03-2022.

[iv] Bron: Internationaal Energieagentschap en “Factbox: Who is Buying Russian Crude Oil and Who Has Stopped,” Staff, Reuters, 31-05-2022. Gegevens geraadpleegd via Yahoo! Finance.

[v] Bron: FactSet, per 28-04-2023. Spotprijs van ruwe Brent-olie in USD, 08-03-2022 tot en met 08-03-2023.

[vi] Bron: FactSet, per 28-04-2023. Rendement van MSCI World Information Technology met netto-dividenden in euro, 31-12-1997 tot en met 31-12-1999.

[vii] Ibid. Rendement van MSCI World Information Technology met netto-dividenden in euro, 31-12-1999 tot en met 31-12-2009.

[viii] Bron: FactSet, per 28-04-2023. Rendement van de MSCI Energy met netto-dividenden in euro, 31-12-1999 tot en met 31-12-2009.

[ix] Bron: Internationaal Energieagentschap, per 28-04-2023.

[x] Bron: FactSet, per 28-04-2023. Rendement van de MSCI World Energy Index en de MSCI World Index met netto-dividenden in euro, 31-12-2009 tot en met 31-12-2019.