Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
houden
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen

Fisher Investments Nederland legt uit hoe een negatieve rente nadelige gevolgen voor u kan hebben

advertorial

-0,5%.[i] Dat is sinds september 2019 het rentetarief dat de Europese Centrale Bank (ECB) banken betaalt voor eendaagse deposito’s. De ECB betaalt natuurlijk geen negatieve rente, maar brengt deze in rekening. Die -0,5% is een boete of belasting op niet-uitgeleende deposito’s bij de Europese Centrale Bank. Doordat beleidsmakers zoals ECB-president Christine Lagarde tijdens de persconferentie van december ronduit verklaarden dat de rentetarieven nog verder zouden kunnen dalen, vermoeden veel financiële commentatoren die wij volgen dat de negatieve rente nog verder omlaag zal gaan.[ii] In Denemarken is de rente sinds 2012 negatief. Aan de overkant van het Kanaal, in Groot-Brittannië, zijn de rentetarieven nog net positief: 0,1%. De Bank of England (BoE) heeft echter een renteverlaging in het vooruitzicht gesteld – mogelijk tot onder het nulpunt.[iii] Onze ervaring is dat veel beleggers, spaarders en gewone burgers niet weten wat negatieve rentetarieven voor hen betekenen. Uit ervaring weten we bij Fisher Investments Nederland dat de trend naar negatieve rente lange tijd tot bezorgdheid heeft geleid onder beleggers en spaarders. In zeker opzicht lijken die zorgen ons gerechtvaardigd. In dit artikel delen we onze bevindingen – en wijzen we op enkele kwesties die minder aandacht krijgen, maar waar u wel van op de hoogte moet zijn.

De theorie achter de keuze van officiële monetaire instellingen om negatieve rentetarieven te hanteren, is eenvoudig genoeg. We hebben veel beleidsmakers horen beweren dat banken niet genoeg leningen verstrekken, waardoor de inflatie ver onder het beoogde niveau van de monetair-beleidsmakers blijft, wat een remmende werking heeft op de economische groei. Om dat te bewijzen wezen ze vaak op de enorme reserves die banken aanhielden – ver boven de wettelijke vereisten – en ze beweerden dat dit oppotten van contanten de oorzaak is van lage inflatie en zwakke groei. De beleidsmakers hebben de depositorente tot onder het nulpunt verlaagd – waarmee ze in feite de banken bestraffen voor het aanhouden van overtollige contanten – om handels- en particuliere banken ertoe aan te zetten meer leningen te verstrekken. Dat is precies het argument dat de ECB in 2014 aanvoerde toen ze voor het eerst een negatieve depositorente invoerde.

Naar onze mening is er weinig bewijs voor deze theorie. Maar dat is een artikel voor een andere keer. Hier willen we onderzoeken hoe banken reageren – en wat dat voor uw financiën kan betekenen. Hoewel dit beleid sommige banken kan stimuleren om leningen te verstrekken, blijkt dat veruit de meeste banken in Europa (meer) kosten in rekening zijn gaan brengen voor het aanhouden van particuliere en zakelijke spaarrekeningen.

In 2012 werd Denemarken het eerste Europese land dat een negatieve rente invoerde. De ECB volgde twee jaar later, vrijwel op hetzelfde moment als de Zweedse Riksbank. In het begin reageerden de banken nauwelijks, misschien omdat de depositotarieven maar licht negatief waren en niemand wist hoelang het zou duren. Maar naarmate de tijd verstreek en de monetair-beleidsmakers de negatieve rente steeds verder verlaagden, kwamen ze in actie om de kosten door te berekenen.

In 2015 kwamen er berichten dat Deense banken ertoe overgingen grote spaarders, meestal instellingen, kosten in rekening te brengen voor het aanhouden van deposito’s. Een jaar later begonnen kleine Duitse banken hetzelfde te doen, door een negatieve rente te heffen op spaartegoeden van meer dan EUR 100.000.[iv] Uit een onderzoek van de Duitse Bundesbank van november 2019 bleek dat 58% van de 220 Duitse banken negatieve rentetarieven doorberekende aan zakelijke klanten – 23% bracht kosten in rekening aan particuliere spaarders.[v]

De financiële media die wij volgen constateren niet alleen dat de depositorente negatief is geworden, maar ook dat banken in Spanje, Italië en Duitsland kosten rekenen voor het aanhouden van tegoeden, ook op betaalrekeningen. Die kosten variëren van 10 tot 30 euro per maand voor het aanhouden van de rekening tot nominale transactiekosten voor overboekingen ter hoogte van soms wel 0,4% van de overgeboekte bedragen. Net als bij het doorberekenen van negatieve rentetarieven, gelden dergelijke kosten vooral voor rekeningen met een hoog saldo.

Veel banken stellen hun klanten voor om deze kosten niet in rekening te brengen als ze nieuwe diensten of producten afnemen. In sommige gevallen hebben die een tamelijk vriendelijk karakter, zoals een directe storting. Maar veel banken gebruiken dit ook als een kans om producten te cross-sellen, waarbij ze klanten over de streep trekken door hun kosten te verlagen. Dat kan ertoe leiden dat ze klanten overhalen om onnodige producten of diensten af te nemen.

Dit scenario belicht een paar belangrijke zaken waarmee beleggers en spaarders rekening moeten houden. Onze ervaring is dat veel landen in Europa een sterk op sparen gerichte cultuur hebben, wat ertoe kan leiden dat beleggers te veel contanten aanhouden. Misschien ziet u dat niet als een probleem, totdat u zich bedenkt dat contanten historisch gezien een zeer laag rendement opleveren en mogelijk een rem zetten op het algehele rendement van uw portefeuille. Dat is zeker het geval als de rente negatief is. We denken dat dit een duidelijke reminder is voor spaarders en beleggers om niet meer contanten aan te houden dan nodig is. Volgens Fisher Investments Nederland dekt een gezonde noodreserve normaal gesproken uw behoefte aan contanten voor een periode van ongeveer 3 tot 12 maanden. Als u geld hebt gereserveerd voor een aankoop op korte termijn, adviseren we u uiteraard om dat bedrag in contanten aan te houden om de liquiditeit te waarborgen en volatiliteit te voorkomen. Maar als uw spaargeld dat niveau aanzienlijk overschrijdt, wilt u misschien uw portefeuillestrategie herzien, of de rente nu negatief is of niet.

Tot slot, als de rente in het VK negatief wordt en er kosten worden doorberekend, pas dan op voor cross-selling, alleen al om kosten te vermijden. Als u een financieel product koopt, moet dat gericht zijn op een bestaande behoefte, of de kosten nu worden verlaagd of niet. Voordat u besluit om een dergelijk product te kopen, moet u ook nagaan of er specifieke tarieven of kosten aan verbonden zijn.

Naar onze mening zijn de negatieve rentetarieven in Europa uiteindelijk een stimulans voor banken om in actie te komen. Vele doen dit ten koste van beleggers en spaarders. Wij denken dat dit voor u een reden is om uw kasreserves opnieuw te beoordelen en te overwegen of uw aanpak optimaal is.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

 Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: ECB, per 29/12/2020.

[ii] “Press Conference, Introductory Statement and Transcript of Questions and Answers”, voorzitter Christine Lagarde en vicevoorzitter Luis de Guindos, ECB, 10/12/2020.

[iii] “Information Request: Operational Readiness for a Zero or Negative Bank Rate,” Sam Woods, plaatsvervangend gouverneur, The Bank of England, 12/10/2020.

[iv] “This German Bank Is Charging Customers to Hold Their Deposits”, Ivana Kottasova, CNN, 16/08/2016.

[v] “Most German Banks Now Charge Corporate Deposits, Central Bank Survey Shows,” Ahmed Nasir, S&P Global, 19/11/2019.