Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen

Het gevaar van recency bias, volgens Fisher Investments Nederland

advertorial

Fisher Investments Nederland weet uit ervaring dat beleggers er vaak van uitgaan dat recente ontwikkelingen in de toekomst aanhouden. Behavioural finance, een school binnen de beleggingswereld die de relatie bestudeert tussen menselijk gedrag, gevoelens en financiën, heeft dit fenomeen de naam “recency bias” meegegeven. In dit artikel nemen we dit verschijnsel onder de loep – samen met potentiële valkuilen. Het is belangrijk dat beleggers hier rekening mee houden, vooral in een grillig jaar als 2020.Recency bias is de neiging om het recente verleden te extrapoleren naar de toekomst. In de beleggingswereld uit dit zich op verschillende manieren. Als een koersdaling nog vers in het collectieve geheugen ligt, gaan sommige beleggers ervan uit dat de dalende trend voorlopig nog aanhoudt. Op dezelfde manier zouden sommige mensen kunnen denken dat een positieve ontwikkeling ook in de toekomst rendement zal opleveren. Deze neiging kan ook in specifiekere gevallen optreden, wanneer beleggers zich een beeld vormen van de economische cijfers en koersen van een specifiek land of een bepaalde sector. Als de groei van het bruto binnenlands product (bbp, een door de overheid gehanteerde maatstaf voor economische output) bijvoorbeeld vertraagt of als het bbp krimpt, denken sommige mensen onder invloed van recency bias dat de economische zwakte langer zal aanhouden.

Recency bias heeft in 2020 een aantal keer duidelijke sporen achtergelaten. Eerder dit jaar werd er in de financiële media regelmatig beweerd dat de bearmarkt (doorgaans een langdurige, aanwijsbaar door fundamentals veroorzaakte daling op de aandelenmarkt van 20% of meer) voorlopig nog zou voortslepen, hoewel die al eind maart beëindigd bleek te zijn. Hetzelfde gebeurde toen economieën van over de hele wereld officieel in een recessie (periode met een krimpende economische output) belandden: sommige commentatoren voorspelden dat de malaise tot na 2020 zou aanhouden en dat de wereldeconomie pas jaren later weer het niveau van vóór de crisis zou bereiken. Al een paar maanden later begonnen sommige experts hun sombere vooruitzichten bij te stellen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), een supranationale economische organisatie, stelde zijn prognose voor de wereldeconomie voor 2020 opwaarts bij naar aanleiding van de verrassend gunstige ontwikkelingen tussen april en september.[i] Nog een voorbeeld: de Central Bank of Ireland verwacht dat het Ierse bbp dit jaar met 0,4% gaat groeien, een forse verbetering ten opzichte van juli, toen er een daling van 9% werd voorspeld.[ii] We hebben ook een heel recent voorbeeld van recency bias: sommigen zagen de volatiliteit die de tech-sector in september plaagde als een voorteken van meer turbulentie – nóg een geval waarin het verleden de toekomst zou bepalen.

Terwijl veel mensen niet uitgepraat raken over de actualiteiten, wijst onderzoek van Fisher Investments Nederland uit dat aandelen toekomstgericht zijn en zich dus vooral laten leiden door de economische en politieke factoren die in de komende drie tot dertig maanden consequenties gaan hebben voor de bedrijfswinsten. Op economisch gebied richten ze zich bijvoorbeeld op de kredietvoorwaarden. Wanneer bedrijven minder makkelijk aan leningen komen, wijst dat op een mogelijke vertraging van de economische groei: bedrijven zullen dan namelijk minder in nieuwe projecten kunnen investeren. Op politiek vlak houden de aandelenmarkten rekening met de kans dat overheden van economische grootmachten wetgeving doorvoeren die tot onzekerheid zou kunnen leiden of winnaars en verliezers zou kunnen creëren. Belangrijk is ook om de impact van deze economische en politieke factoren op het beleggerssentiment te voorspellen.

Deze factoren laten zich nauwelijks leiden door de koersen in het verleden, in onze optiek. Anders was de logica simpel: goed presterende landen en sectoren zouden het voor altijd goed blijven doen en slechte presteerders zouden ook altijd zo door blijven gaan. Onderzoek van Fisher Investments Nederland toont onomstotelijk het bestaan van stijlrotaties aan. Vanaf 1999 tot het eind van de bullmarkt in 2000 deed de gloednieuwe IT-sector het veel beter dan de bredere wereldwijde aandelenmarkten.[iii] Maar in de bearmarkt die daarop volgde, leden IT-bedrijven juist grotere verliezen dan de bredere markt.[iv] Bovendien deed de sector het in de wereldwijde bullmarkt die dáár weer op volgde, ook slechter dan gemiddeld op de wereldwijde aandelenmarkt.[v] De mensen die zich toen door recency bias lieten leiden en de forse koerswinst van IT eind jaren 90 hebben geëxtrapoleerd, hebben de tien jaar daarna vrijwel altijd het nakijken gehad. De geschiedenis leert dezelfde les op landenniveau. Niet-Amerikaanse aandelen deden het in de wereldwijde bullmarkt van 2003 tot 2007 beter dan Amerikaanse aandelen.[vi] In de bearmarkt van 2007 tot 2009 zijn er waarschijnlijk mensen geweest die verwachtten dat niet-Amerikaanse aandelen het ook in de vólgende bearmarkt zo goed zouden doen. Maar van 2009 tot 2019 wisten Amerikaanse aandelen in acht van de elf kalenderjaren een hoger jaarrendement neer te zetten dan niet-Amerikaanse aandelen.[vii]

Fisher Investments Nederland is ervan overtuigd dat de besluitvorming van beleggers kan lijden onder recency bias: als beleggers zich al te zeer door het recente verleden laten meeslepen, jagen ze mogelijk rendementsschimmen uit het verleden na of lopen ze kansen mis. Om deze neiging in de kiem te smoren, moet u zich afvragen of u uw beleggingsbeslissing baseert op een prognose die het verleden buiten beschouwing laat. Als u bij het nemen van beleggingsbeslissingen meer aandacht schenkt aan het recente verleden dan aan prognoses, wordt u mogelijk beïnvloed door recency bias. Houd ook altijd in het oog of uw beslissing u dichter bij uw persoonlijke langetermijndoelen en beleggingsdoelstellingen brengt. Als uw recency bias uw besluit met heftige emoties aanvecht – angst of hebzucht – val dan terug op uw beleggingsplan voor de lange termijn. Kunnen beslissingen op basis van het verleden een stap achteruit betekenen? De ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat succes op de beleggingsmarkt binnen bereik is als uw emoties niet de overhand krijgen – en als u zich bewust bent van recency bias, bent u al een flinke stap op weg naar de nodige discipline.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] “World Economy Faces Long, Hard Climb Out of Pandemic, IMF Chief Says”, David Lawder, Reuters, 6 oktober 2020.

[ii] “Ireland Rejects Another Full Lockdown as Growth Projections Are Sharply Upgraded”, Jonathan Keane, CNBC, 6 oktober 2020.

[iii] Bron: FactSet, per 14/10/2020. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World-index en de MSCI World Information Technology-index, in EUR, 31/12/1998 – 7/9/2000.

[iv] Ibid. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World-index en de MSCI World Information Technology-index, in EUR, 7/9/2000 – 12/3/2003.

[v] Ibid. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World-index en de MSCI World Information Technology-index, in EUR, 12/3/2003 – 15/6/2007.

[vi] Bron: FactSet, per 14/10/2020. Gebaseerd op het rendement van de MSCI USA- en de MSCI World ex. USA-index, in EUR, 12/3/2003 – 15/6/2007. Bearmarkt gedateerd op basis van het rendement van de MSCI World-index, in EUR.

[vii] Ibid. Gebaseerd op het rendement van de MSCI USA- en de MSCI World ex. USA-indexen, op jaarbasis, met netto-dividenden, in EUR, 31/12/2009 – 31/12/2019.