Updates

Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

IMCD

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kiadis Pharma

Advies
houden
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Marel

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

OCI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Neways

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

GrandVision

Advies
kopen

Manieren om beleggerssentiment te interpreteren

advertorial
Hoewel het financiële voorpaginanieuws vaak lijkt te worden gedomineerd door economische en politieke gebeurtenissen, denken wij dat juist beleggerssentiment—en hoe dit zich verhoudt tot de werkelijkheid—van cruciaal belang is om de mogelijke ontwikkeling van de markt te voorspellen. Als kwalitatieve aanjager kan sentiment moeilijk te meten zijn. Maar uit ons onderzoek blijkt dat er een aantal factoren zijn op basis waarvan beleggers het sentiment beter kunnen begrijpen.

Forward koers-winstverhouding (K/W’s)

De K/W-ratio wordt berekend door de aandelenkoers te delen door de consensusverwachting van analisten voor bedrijfswinsten over de komende 12 maanden. Een hogere K/W-ratio betekent dat beleggers bereid zijn meer te betalen voor toekomstige winsten. Over het algemeen zijn beleggers eerder bereid om aandelenkoersen op te drijven naarmate hun verwachtingen omtrent toekomstige winstgevendheid hoger gespannen zijn. Hogere K/W-ratio’s kunnen er dus op duiden dat het sentiment optimistischer wordt. Om deze indicator te interpreteren denken wij dat het belangrijk is om te begrijpen waarom de K/W stijgt. Als dat is omdat de winst stagneert, dan wijst de indicator waarschijnlijk niet in de richting van toegenomen optimisme.

We benadrukken echter dat K/W’s naar ons idee geen tool zijn voor markttiming. En volgens ons onderzoek hebben K/W’s evenmin een significante correlatie met rendementen op de aandelenmarkt. K/W’s kunnen lange tijd geleidelijk oplopen naarmate een bullmarkt vordert en beleggers gaandeweg meer vertrouwen krijgen. Maar we denken dat een snelle stijging kan wijzen op extreme sentimentsverschuivingen.

Beursintroducties (IPO’s)

Bij een IPO zet een particulier bedrijf zijn eerste schreden op de aandelenmarkt, zodat het publiek zijn aandelen kan kopen. Omdat bedrijven zich doorgaans onthouden van beursintroducties als ze niet optimistisch zijn over hun toekomstige rendement, kan een toename van het aantal IPO’s wijzen op een verbetering van het sentiment. We denken dat de kwaliteit van IPO’s ook een goede aanwijzing kan zijn voor de fase van de marktcyclus waarin we ons bevinden. Als het gros van de bedrijven dat naar de beurs gaat een gezond bedrijfsmodel, een hoogwaardige balans en een duurzame winst en omzet heeft, wijst dit doorgaans op een rationeel optimistische markt. Maar als het merendeel van de nieuwe emissies van slechte kwaliteit is, waarbij bedrijven zich vastklampen aan een rage en halsoverkop besluiten tot een IPO, zonder cash flow of een levensvatbaar plan om deze te verkrijgen, en de markt beloont deze emissies, dan kan dat wijzen op euforie, hetgeen impliceert dat beleggers irrationeel hoge verwachtingen hebben.

Enquêtes naar beleggerssentiment

Deze enquêtes proberen in kaart te brengen welk percentage van de beleggers optimistisch of pessimistisch gestemd is over aandelen. Naarmate een bullmarkt vordert en goed nieuws gebruikelijker wordt, hebben meer beleggers de neiging zich te omschrijven als optimistisch, wat het sentiment positief beïnvloedt. Geen enkele individuele enquête heeft de wijsheid in pacht. Maar als een aantal enquêtes blijk geven van extreem optimisme—met name gedurende langere tijd—kan dit erop duiden dat beleggers zulke hoge verwachtingen hebben dat ze geen oog meer hebben voor verslechterende fundamentals. Bovendien, als in een enquête wordt gevraagd hoe men tegen het heden én de toekomst aankijkt, kan het verschil tussen die twee interessante informatie opleveren. Uit ons onderzoek is gebleken dat toekomstverwachtingen doorgaans vrij stabiel zijn, terwijl beoordelingen van het heden veel wisselvalliger zijn. Als het sentiment over het hier en nu sterk verbetert dankzij stabielere toekomstverwachtingen, kan dit naar ons idee wijzen op euforie onder marktdeelnemers.

Kasstromen van retailfondsen

Elke week meet het Investment Company Institute (ICI) de in- en uitstroom van gemeenschappelijke beleggingsfondsen en—vanaf medio 2016—Exchange-Traded Funds (ETF’s). De correlatie is weliswaar niet volmaakt, maar een hogere instroom van geld wijst erop dat aandelen meer in trek zijn onder beleggers, hetgeen duidt op een wijdverbreid optimisme over de markt, terwijl een aanhoudende uitstroom kan duiden op pessimisme. Hoewel de dataset met ETF’s niet gedurende een volledige marktcyclus is getest, zijn de schommelingen in de twee jaar dat de dataset bestaat min of meer gelijk opgegaan met andere sentimentsindicatoren die we volgen.

Effectenkrediet

Effectenkrediet verwijst naar geleend geld dat wordt gebruikt om de aankoop van aandelen en andere effecten te financieren. Hoewel het absolute niveau niet zoveel zegt—aandelenmarges stijgen doorgaans naarmate de markt stijgt—kan een snelle stijging wijzen op een overdreven voorkeur voor beleggingen met een sterk hefboomeffect. Deze uitbundigheid vindt vaak plaats rondom marktpieken, zo blijkt uit onze analyse.

Teneur van mediaberichtgeving

Dit is lastig in te schatten en veel meer een kunst dan een wetenschap. Toch denken we dat het een cruciaal onderdeel van sentiment is. Om een idee te krijgen, moeten we ons de volgende vragen stellen: tonen krantenkoppen zich sceptisch over positief economisch nieuws en leggen ze de risico’s onder een vergrootglas? Of bagatelliseren ze slechte cijfers en hebben ze alleen maar oog voor goede resultaten? Zetten ze de markt neer als uiterst kwetsbaar of juist als schokbestendig? Steken ze de draak met analisten die een optimistische of juist pessimistische kijk op de aandelenmarkt hebben? We denken dat de meeste financiële media tijdens een bullmarkt langzaam opschuiven van het ene uiterste naar het andere. De waarheid zal dan ook veelal ergens in het midden liggen. Onze analyse van de marktgeschiedenis leert dat rationeel optimisme—waarbij de media positieve fundamentals op waarde weten te schatten zonder deze blind te extrapoleren naar de toekomst—een hele tijd hand in hand gaat met stijgende aandelen. Onze ervaring is dat de media in tijden van euforie slecht nieuws negeren en iedereen die het waagt om tegen de stroom in te roeien door problemen op de aandelenmarkt te voorspellen, met de grond gelijkmaken.

Bij het doorspitten van het dagelijkse nieuws blijkt dat de meeste media momenteel rationeel optimistisch zijn—ze erkennen dat de economie groeit, maar zijn nog altijd beducht voor vermeende dreigingen op de bullmarkt. De berichtgeving over de eurozone is echter ietwat sceptischer, wellicht omdat de schuldencrisis van 2011-2013 en de daarmee gepaard gaande bearmarkt nog vers in het geheugen liggen. We denken dat dit aandelen uit de eurozone meer ruimte biedt om in positieve zin te verrassen. Maar we zien nog geen euforie buiten de eurozone—alleen een geleidelijk verbeterend sentiment in het kielzog van positieve fundamentals over de hele wereld.

Tot slot een belangrijk voorbehoud: deze sentimentsfactoren zijn niet uitputtend of als zodanig veelzeggend—maar mogelijk wel illustratief voor de bredere stemming onder beleggers, met name als ze worden afgezet tegen economische en politieke fundamentals. Naar ons oordeel kan het interpreteren van sentimentsindicatoren beleggers helpen om de algemene verwachtingen te vergelijken met de realiteit.

 

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

 

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.