Updates

Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

Euronext

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Linde

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen

Hoe u het hoofd koel houdt in stijgende markten – Fisher Investments Nederland

advertorial

Na een loodzwaar 2020 lijkt er door het heersende vaccinatieoptimisme in de ogen van veel financieel analisten nieuwe hoop te gloren – en ze hebben hun economische vooruitzichten en beursprognoses dan ook navenant opgeschroefd. Veel professionals voorzien nu een steeds rooskleurigere toekomst en beschouwen de indrukwekkende resultaten op de aandelenmarkten over de afgelopen twaalf maanden als nog maar het begin van een grootse, langdurige opleving – ondersteund door een gezond economisch herstel. Fisher Investments Nederland kan zich in één aspect wel vinden: ze zijn terecht optimistisch over 2021. Het behouden van reële, rationele verwachtingen voor het marktrendement is naar onze mening echter essentieel, zeker als het sentiment nog verder verhit en ontaardt in regelrechte euforie – beleggers zijn dan mogelijk bereid grotere risico’s te nemen dan verantwoord is voor hun persoonlijke doelen of behoeften.

Wanneer razend ambitieuze prognoses en sterke resultaten van excellerende bedrijven groots worden uitgemeten in de financiële media, wordt het verleidelijk om een portefeuille die het marktrendement weet te repliceren af te doen als saai en ontoereikend – zeker als aandelen in het gunstigste geval een gemiddeld jaar achter de rug hebben. Beleggers worden er zo mogelijk toe bewogen de diversificatie in hun portefeuille op te geven en te speculeren op geconcentreerde posities in afzonderlijke bedrijven en nauwe marktsegmenten. Weten die posities de torenhoge verwachtingen vervolgens niet waar te maken, dan kunnen die beleggers daar flink onder lijden. In plaats van te speculeren op spectaculaire stijgingen, zijn wij ervan overtuigd dat het veel zinvoller is om het marktrendement na te streven: de geschiedenis leert namelijk dat dit de weg is naar de langetermijngroei die zo onontbeerlijk is voor veel pensioenbeleggers. Volgens Fisher Investments Nederland is het makkelijker om aan uw discipline vast te houden als u begrijpt wat marktrendement nu precies inhoudt.

Als we de markt onder de loep nemen, geeft een brede, wereldwijde aandelenindex zoals de MSCI World, met 23 landen uit de ontwikkelde wereld, naar onze mening het nauwkeurigste beeld. Die index heeft op lange termijn een jaarrendement van 7,5% behaald.[i] Met andere woorden, die 7,5% is het rendement dat de index sinds de introductie ervan jaarlijks heeft gerealiseerd, inclusief het effect van rente op rente. Daarmee is het echter allesbehalve gegarandeerd dat de wereldwijde aandelenmarkten dit rendement jaar in, jaar uit precies – of zelfs maar bij benadering – neerzetten. Dat langetermijngemiddelde bestaat uit een groot aantal kalenderjaren met uiteenlopende rendementen, van +46,4% in 1999 tot -37,6% in 2008.[ii] Er zitten lange periodes van stijgende koersen (bullmarkten) en slepende, door fundamentals veroorzaakte neergangen van 20% of meer (bearmarkten) tussen. Ook interessant: sinds 1970 werd er in 14 jaren een verlies opgetekend, in 15 jaren een stijging van tussen de 5% en de 15% en in 19 jaren een stijging van meer dan 15%.[iii] In andere bewoordingen: gemiddelde jaren zijn allesbehalve in de meerderheid.

Wij zijn van mening dat beleggers erbij gebaat zijn om ieder jaar op afwijkingen van het gemiddelde bedacht te zijn – zelfs in lange periodes met stijgende koersen. De wereldwijde bullmarkt van 2009-2020 was bijvoorbeeld absoluut geen gelijkmatige stijging – twee jaren eindigden in de rode cijfers.[iv] Maar zoals zonneschijn op de regen volgt, volgden grote, positieve jaren op dergelijke magere jaren. Na een lichte daling in 2018 maakten de wereldwijde aandelenkoersen in 2019 een duizelingwekkende stijging van 30,0% door.[v] Dankzij enige standvastigheid in magere tijden hadden beleggers de vruchten kunnen plukken van die explosieve groei. Wilt u het gemiddelde rendement van wereldwijde aandelen op lange termijn kunnen evenaren, dan zult u volledig moeten deelnemen aan bullmarkten – daar zijn wij van overtuigd.

Nogmaals: alle bovenstaande berekeningen zijn gebaseerd op het wereldwijde marktrendement. Deze les is des te belangrijker voor Europese beleggers, omdat de afzonderlijke Europese aandelenmarkten in sommige jaren aanzienlijk anders renderen dan de wereldwijde aandelenmarkten. Sommige marktsegmenten zijn onder- of juist oververtegenwoordigd op de beurzen van bepaalde landen of nog bredere geografische regio’s. Zo is er op de aandelenmarkt van de eurozone een relatief grote concentratie waardegerichte aandelen – bedrijven die in de regel gevoeliger zijn voor economische veranderingen en een groter deel van hun winst aan aandeelhouders uitkeren via dividend en buybacks – die vaak in bepaalde sectoren geconcentreerd zijn, onder meer financiële instellingen en industrie. De eurozone heeft daarentegen wat minder tech- en tech-gerelateerde bedrijven dan gemiddeld: de sector informatietechnologie is goed voor 12,6% van de MSCI EMU Index (de Economische en Monetaire Unie). Vergelijk dat met de 21,3% in de MSCI World.[vi] Bovendien drukt één enkel bedrijf soms zijn stempel op de markt van een bepaald land. Zo bestaat de MSCI Denmark voor 31,8% uit één farmaceut, terwijl een enkele brouwerij goed is voor 31,3% van de MSCI Belgium.[vii]

Beleggers die het rendement van hun wereldwijd gespreide portefeuille vergelijken met de benchmark-index van hun thuisland, kunnen zichzelf daarmee in een lastig parket brengen. In 2012 steeg de MSCI World bijvoorbeeld met 14,0% in euro, waarmee de index fors achterbleef op de 24,2% die de BEL 20 realiseerde. Waarschijnlijk heerste er daardoor volop teleurstelling onder Belgische beleggers die de Belgische benchmark-index als rendementsmaatstaf gebruikten.[viii] Vorig jaar gooide de Deense OMX Copenhagen 20 hoge ogen met een stijging van 31,0% in kronen, terwijl de MSCI World op 6,0% bleef steken.[ix] Dat gapende gat moet frustrerend geweest zijn voor Deense beleggers met een wereldwijd gespreide portefeuille die hun rendement aan de OMX Copenhagen 20 spiegelde.

Maar deze verschillen betekenen nog niet dat wereldwijd gespreide portefeuilles slecht rendeerden. De vergeleken rendementen zijn niet gelijkwaardig: hoogstwaarschijnlijk hebben een landspecifieke aandelenindex en een wereldwijde aandelenindex niet hetzelfde aantal componenten of dezelfde sectorwegingen. De OMX Copenhagen 20 bestaat uit twintig bedrijven. Acht daarvan komen uit de gezondheidszorg (40%) en vier uit de industrie (20%).[x] De MSCI World Index bestaat uit ruim 1580 bedrijven – waarvan 12,3% uit de gezondheidszorg en 10,1% uit de industrie.[xi] Als een aantal bedrijven in de OMX Copenhagen 20 – met name in de gezondheidszorg – goed presteren, kan de index op een uitstekend jaar rekenen. Maar als ze het zwaarder krijgen, valt het rendement van de OMX Copenhagen 20 een stuk lager uit.

Dit soort afwijkingen zijn niet alleen bij individuele landen te vinden. Ook op regionaal niveau zullen beleggers er rekening mee moeten houden. De underperformance van de eurozone ten opzichte van de wereldwijde beurzen in 2020 was waarschijnlijk gedeeltelijk te wijten aan de oververtegenwoordiging van waardeaandelen. Het afgelopen jaar waren groeigerichte aandelen (in de regel bedrijven die zich erop toeleggen hun winst en omzet uit te bouwen en die in verhouding met hun winstverwachtingen vaak relatief hoog koersen) namelijk het sterkst presterende segment.[xii] Met een duidelijk beeld van de potentiële impact van sectorwegingen – of zelfs individuele bedrijven – op het rendement van een index kunnen beleggers beter inschatten wat een redelijk portefeuillerendement is.

Voor beleggers met realistische verwachtingen is het minder een uitdaging om een marktgemiddeld rendement te realiseren. Het is allesbehalve irrationeel om ervan doordrongen te zijn dat u voor de langere termijn in uw portefeuille een aandelenrendement kunt verwachten dat dicht bij het historische gemiddelde jaarrendement van aandelen ligt. De weg naar dat gemiddelde rendement ligt vol obstakels en hindernissen. Momenteel is het voor beleggers vooral belangrijk om niet toe te geven aan hebzucht en geen enorme risico’s te nemen in de hoop op forse rendementen. Streven naar een marktgemiddeld rendement mag dan misschien niet zo ambitieus zijn, maar onze ervaring leert dat het een duurzamer pad is naar een respectabel langetermijnrendement.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

[i] Bron: FactSet, per 11/03/2021. Gebaseerd op het jaarrendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, van 31/12/1999 tot en met 31/12/2020 in euro en van 31/12/1970 tot en met 31/12/1998 in gulden.

[ii] Ibid. Jaarrendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, van 31/12/1999 tot en met 31/12/2020 in euro en van 31/12/1970 tot en met 31/12/1998 in gulden.

[iii] Ibid. Gebaseerd op het jaarrendement van de MSCI World Index met netto-dividenden in euro, 1970-2020.

[iv] Ibid. Gebaseerd op het jaarrendement van de MSCI World Index met netto-dividenden in euro, 2011 en 2018.

[v] Ibid. Rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden in euro, 31/12/2018 – 31/12/2019.

[vi] Ibid. Sectorale samenstelling van de MSCI World Index en de MSCI Economic and Monetary Union Index, per 16/03/2021.

[vii] Ibid. Gebaseerd op de componenten van de MSCI Denmark en de MSCI Belgium, per 11/03/2021.

[viii] Ibid. Rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden en bruto-rendement van de BEL 20 Index, 31/12/2011 – 31/12/2012. Weergegeven in euro om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen in de wisselkoers tussen de euro en de dollar kunnen tot hogere of lagere beleggingsrendementen leiden.

[ix] Ibid. Rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden en bruto-rendement van de OMX Copenhagen 20 Index, 31/12/2019 – 31/12/2020. Weergegeven in DKK om het effect van wisselkoersschommelingen uit te sluiten. Schommelingen in de wisselkoers tussen de DKK en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

[x] Bron: Yahoo! Finance, per 17/03/2021. Componenten van de “OMX Copenhagen 20”. https://finance.yahoo.com/quote/%5EOMXC20/components?p=%5EOMXC20

[xi] Bron: FactSet, per 16/03/2021.

[xii] Ibid. Gebaseerd op het rendement met netto-dividenden, in euro, van de MSCI World Index, de MSCI EMU Index, de MSCI World Growth Index en de MSCI World Value Index, 31/12/2019 – 31/12/2020.