Updates

Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Caterpillar

Advies
houden
Aandelen Nederland

Eurocommercial Prop

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BNP Paribas

Advies
houden
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Santander

Advies
houden
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Nederland

KPN

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Nedap

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Intel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Caterpillar

Advies
houden
Aandelen Nederland

Eurocommercial Prop

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BNP Paribas

Advies
houden
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Santander

Advies
houden
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accsys

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
kopen
Technische Analyse Harry Geels, 22 dec 2020 11:06

Nieuwe technische koopadviezen Altice, Pharming en Netflix

0 0 Leestijd ongeveer

Door de recente opmars op de beurzen is het technische koersbeeld van veel aandelen sterk verbeterd. We verhogen deze week dan ook een flink aantal adviezen.

AEX

De AEX heeft weer een belangrijke weerstandszone doorbroken, namelijk die van een oude gap die zich vormde aan het begin van laatste grote dalende trend, begin maart. Enkele weken geleden schreven we al dat de doorbraak door deze weerstand waarschijnlijk leek. Deze gap kan achteraf gezien worden als een ‘runaway gap’, oftewel een gap die het begin van een nieuwe trend markeert. Dit is een belangrijk wapenfeit nadat de koers eerder de zijwaartse range had uitgenomen, met steun op 530 en weerstand op 572-575. Maar het is nog altijd te vroeg om een nieuwe bullmarkt aan te kondigen, ondanks de positieve ontwikkelingen. De nieuwe bullmarkt dient zich pas aan als de koers boven de ‘high’ van februari komt. Inmiddels zien we een stijging van het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde, waarvan de richting altijd goed de langetermijntrend aangeeft.

Rusland

Rusland heeft lange tijd in het verdomhoekje gezet, althans als we zien hoe beperkt de herstelrally vanaf het dieptepunt in maart is geweest. Lange tijd wist de koers niet eens voorbij het 50-Fibonacci-retracement te komen. Maar het technische plaatje is de laatste zes weken verbeterd, waardoor er nu een koopadvies voor de korte termijn kan worden gegeven. De koers heeft namelijk een hogere top laten zien, na eerst al een hogere bodem te hebben neergezet. Daarbij is tevens de 50%-retracement overschreden. De indicatoren bevestigen het positievere plaatje. De MACD is boven de nullijn gekropen en het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde heeft een opwaartse krul gekregen. Het eerste koersdoel is nu de oude top van februari. Pas als de koers daarboven kruipt, komt Rusland weer in een nieuwe bullmarkt voor de langere termijn terecht.

Altice

Altice heeft sinds maart op ‘houden’ gestaan. De koers zakte toen uit een stijgend trendkanaal en onder de steun van de laatste bodem en het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde. Daarna ging de koers zo hard naar beneden dat er geen goed moment gevonden werd om nog een short te gaan. Vanaf een zware ‘oversold’-conditie in maart, zoals ook aangegeven door de erg lage stand van de MACD, is de koers vervolgens weer hersteld. Na de eerste koerswinst in april ontstond er een stijgend trendkanaaltje. Onlangs heeft de koers dit kanaaltje opwaarts uitgenomen. Doordat tevens de weerstand van de laatste toppen op €4,40 is doorbroken, wordt het tijd om het aandeel weer op de lijst van koopadviezen te zetten. Dit advies wordt ondersteund door de indicatoren. Zo heeft het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde een opwaartse krul gekregen.

Basic-Fit

Basic-Fit staat sinds november op ‘kopen’. De koers brak toen uit een dalend trendkanaal. We konden het advies, ondanks het herstel vanaf de maartbodem, niet eerder verhogen omdat de indicatoren nog niet positief stonden. Zo stond de MACD tot en met augustus onder de nullijn en had het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde tot en met oktober nog een negatieve hellingshoek. Na het koopadvies is de koers verder gestegen, waardoor de winst op de longpositie nu zo’n 27,5% bedraagt. En er lijkt nog meer in het vat te zitten. Zo kan de koers verder stijgen tot bijvoorbeeld de top van februari rond de €36. Daar zal de koers wel weerstand ondervinden, in ieder geval tijdelijk. Als dan eventueel ook deze weerstand wordt uitgenomen, kan de koers fors verder oplopen. Het aandeel zit dan in ‘uncharted territory’, een gebied in de grafiek zonder weerstanden.

Neways

Neways staat sinds juni op ‘houden’. De koers brak toen uit een dalend trendkanaaltje dat kon worden beschouwd als een vlagpatroon, oftewel een pauzepatroontje tegen de trend in, in dit geval een dalend kanaaltje tegen een opwaartse beweging in. Min of meer gelijktijdig met deze uitbraak rekende de koers af met het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde. Als de koers in een primaire dalende trend had gezeten, had dit gemiddelde weerstand moeten bieden bij opwaartse correcties. Dat gebeurde niet, dus kon het aandeel eigenlijk niet meer op de lijst van shortadviezen blijven staan. Inmiddels is er opnieuw een dalend trendkanaaltje waarneembaar, nu met een wat grotere vorm. Aan de onderkant van dit kanaal loopt het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde, dat langzaam een stijgend verloop krijgt. Als de koers uit dit kanaal breekt, kan het aandeel naar ‘kopen’.

Pharming

Pharming heeft lange tijd op ‘houden’ gestaan, maar het wordt nu tijd het aandeel op ‘kopen’ te zetten. Daar zijn verschillende redenen voor. Vanuit een breder perspectief is er eigenlijk sinds medio 2017 al sprake van een serie hogere bodems. Dit betekent dat bij grotere correcties beleggers steeds eerder instappen. Dit gebeurde ook tijdens de coronacrisis, toen de maartbodem hoger lag dan drie voorliggende bodems. Meer acute redenen om het aandeel te kopen zijn achtereenvolgens de uitbraak uit een steil dalend trendkanaal (in september), de doorbraak door het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde (vorige maand) en de uitbraak uit een wimpelpatroon (recent). Een wimpel is een driehoekje dat ook wel een halfmastpatroon wordt genoemd, omdat het vaak halverwege een bepaalde beweging ligt. De uitbraak impliceert dus het nodige stijgingspotentieel.

Signify

Signify staat sinds de zomer op ‘kopen’. De koers brak toen door het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde en de horizontale trendlijn op €27,50. Inmiddels is de koers flink opgelopen en staat het rendement van de longpositie op zo’n 25%. De koers heeft bij de stijging ook de weerstand van de top van februari uitgenomen. De laatste twee maanden lijkt het stijgende momentum echter wat weg te vallen. Dat is ook logisch, na een mooie rit van onder de €15 naar boven de €37. Kijkend naar de hoge stand van de MACD, moeten we concluderen dat de koers ‘overbought’ staat: het aandeel is te veel gekocht en beleggers moeten even op adem komen. Dit kan leiden tot een zijwaartse beweging en wellicht een tijdelijke correctie. Gezien de nog altijd hoger liggende toppen en bodems, lijkt het logisch dat de stijgende trend zich weldra weer voortzet.

Bayer

Bayer staat sinds oktober op ‘verkopen’. De koers zakte toen onder de horizontale trendlijn op €55. Even daarvoor was ook het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde, waarvan de richting altijd goed de langetermijntrend aangeeft, dalende geworden en was de MACD conform de theorie op de nullijn afgeketst. Na het verkoopadvies daalde de koers aanvankelijk. De laatste weken is er echter weer herstel zichtbaar. De vraag is nu of dit herstel voldoende is om het aandeel weer terug op de lijst van houdadviezen te zetten. Vooralsnog zijn daarvoor te weinig aanknopingspunten. De indicatoren staan nog negatief en er is nog altijd sprake van een patroon van lagere toppen en bodems. De koers staat ook nog ruim onder het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde, dat bij een eventueel verder herstel van de koers ook nog eens als weerstand zal fungeren.

Danone

Danone staat sinds augustus op ‘verkopen’. De koers zakte toen onder de steun van de bodem van het begin van de zomer, op €60. Het verkoopadvies kwam rijkelijk laat. Het kon echter niet veel eerder worden gegeven omdat de koers in maart zó hard onderuit zakte dat er eigenlijk geen goed moment was om het aandeel te shorten. Het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde draaide pas negatief toen de koers in maart wegzakte. En dit gemiddelde wordt hier gebruikt als bevestiging voor de advieswijzigingen (de gemiddeldelijn moet dalen voor een verkoopadvies en stijgen voor een koopadvies, uitzonderingen daargelaten). Ondertussen staat het rendement van de shortpositie op zo’n 11%. Dit was enige weken geleden meer, want de koers is wat hersteld. Maar het patroon van lager liggende toppen en bodems is nog altijd intact, dus blijven we short zitten.

Vinci

Vinci staat sinds november op ‘houden’. Het advies werd toen verhoogd omdat de koers door het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde brak terwijl deze gemiddeldelijn als weerstand had moeten dienen, tenminste als de dalende trend nog geldig was. Tevens had de koers in oktober een duidelijk hogere bodem opgetekend dan de bodem van maart. Een andere reden om het aandeel op ‘houden’ te zetten was de opwaartse uitname van een dalend trendkanaal. Ondertussen zoeken we naar een moment om te kopen. De tijd is daar zo langzamerhand rijp voor, want de indicatoren staan weer positief. De MACD was al enige maanden geleden boven de nullijn gekropen en de gemiddeldelijn heeft recent een positieve krul gekregen. Er vormt zich nu een nieuw dalend trendkanaaltje. Als dit opwaarts wordt uitgenomen, gaat het aandeel naar ‘kopen’.

Exxon Mobil

Exxon Mobil heeft op ‘verkopen’ (short) gestaan sinds het begin van dit jaar, toen de koers door de horizontale steun op $66 zakte. Het wordt nu tijd om het advies te verhogen naar ‘houden’. Ten eerste omdat de laatste bodem op min of meer gelijke hoogte is gezet als de bodem van maart. Beleggers lieten het aandeel dus bij de laatste correctie van oktober niet verder wegzakken. Ten tweede omdat de koers door het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde is gebroken terwijl dit gemiddelde als weerstand had moeten fungeren, tenminste als de koers in een primaire dalende trend had gezeten. Verder heeft de gemiddeldelijn ook een positieve hellingshoek gekregen, waarmee deze indicator aangeeft dat de langetermijntrend weer stijgende is geworden. We wachten nu op een hogere bodem alvorens een koopadvies te geven.

Johnson & Johnson

Met Johnson & Johnson hebben we waarschijnlijk in de afgelopen twee jaar de meeste advieswijzigingen gehad – wijzigingen die meestal ook nog eens verkeerd uitpakten. We gingen bijvoorbeeld in het voorjaar naar ‘kopen’ toen de koers een nieuwe recordstand neerzette, om vervolgens enkele maanden later naar ‘verkopen’ te gaan toen de koers uit een neutrale driehoek zakte. Nu moeten we dit laatste shortadvies ook weer terugdraaien en het aandeel op ‘houden’ zetten. De koers is namelijk weer door de bovenkant van de driehoek gebroken en bovendien staan de indicatoren inmiddels weer in de koopmodus. De MACD heeft recent steun gevonden op de nullijn en het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde heeft een positieve hellingshoek gekregen. Als de koers weer een nieuw record neerzet moeten we alweer aan kopen denken.

Netflix

Netflix heeft lange tijd op ‘houden’ gestaan. De koers van het aandeel zat namelijk in een zijwaartse beweging, met steun op $465 en weerstand op $571. In eerste instantie zaten we op een uitbraak uit deze range te wachten, alvorens te gaan handelen. Maar binnen deze bredere range heeft zich een nauwere range gevormd waar de koers recent opwaarts is uitgebroken. Dit rechtvaardigt een koopadvies, en wel om twee redenen. Ten eerste is de bredere range voldoende groot om winstgevend in te handelen. Dat wil zeggen: de koers heeft nu ruimte voor een rit naar de bovenkant en dat is nog altijd zo’n $30 stijgingspotentieel. Ten tweede bevestigen de indicatoren het positieve beeld. De MACD is al enige maanden geleden door de nullijn gebroken en het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde heeft recent een opwaartse krul gekregen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!