Updates

Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Interview Jaap Barendregt, 24 dec 2019 12:00

Strategenpanel: Lagere groei in 2020 maar geen economische neergang

0 0 Leestijd ongeveer

In december keek ons vaste panel beleggingsstrategen terug op 2019. Nu komen in het gesprek met George Raven, Bob Homan, Rik Dhoest en Ralph Wessels de vooruitzichten voor 2020 aan bod.

Het jaar 2019 was voor menig belegger een hoogrendementsjaar, vooral voor aandelenbeleggers. Maar hoe wordt volgend jaar? Eind november vroegen we aan beleggingstrategen George Raven van Insinger Gilissen, Bob Homan van ING, Rik Dhoest van Bank Nagelmackers en Ralph Wessels van ABN Amro hun visie op beleggingsjaar 2020 te geven.

Wat verwachten jullie qua macro- en monetaire economie voor 2020?

George Raven: ‘Op basis van de laatste verruimende acties van de centrale banken zou je kunnen verwachten dat in de loop van 2020 de wereldeconomie weer wat aantrekt na een slap begin. Er is bij monetair beleid altijd een vertraging van de effecten. Ik verwacht bijna geen begrotingsbeleid, misschien door Donald Trump. In Europa zie ik dat niet gebeuren, hoewel de ECB het wel wil. Maar de normen van Maastricht houden dat in de meeste landen tegen. Bovendien is de bevolkingsgroei inmiddels zo laag, dat de economische groei in landen als Nederland met 1 tot 1,5% gering blijft. Zelfs in China gaat dat gelden. Dit zijn de na-ijleffecten van het één-kind-beleid. Dat blijft doorwerken.’

Bob Homan: ‘In onze ogen zal 2020 de laagste economische groei brengen sinds de laatste financiële crisis. De wereldeconomie zal circa 3% stijgen. Wij gaan ervan uit dat er 2,5% economische groei nodig is om wereldwijd iedereen aan het werk te houden, dus met 3% groei wordt een mondiale economische neergang voorkomen. In Europa zal de groei onder 1% uitkomen en in de Verenigde Staten boven 1%. China zal wat terugvallen.’

Rik Dhoest: ‘Wij sluiten daar bij aan en verwachten niet zulke hoge beleggingsrendementen als in 2019. We voorzien geen grote rentestijging en denken ook niet dat de cyclische waarden het in 2020 goed gaan doen omdat die al vooruit zijn gelopen op toekomstige groei. Tenzij er toch meer economische groei komt dan verwacht. Er zijn wel tekenen dat het iets beter gaat.’

Ralph Wessels: ‘Ja, de PMI’s van de verwerkende industrie (de verwachtingen van de inkoopmanagers, red.) stabiliseren wereldwijd. Wij zien voorzichtige zonnestralen en verwachten voor 2020 geen recessie. We verwachten wel eerst nog een lichte economische verslechtering. Daarna breekt de zon wat door. Amerika zal afzwakken en de rest van de wereld zal het wat beter doen. Wij zitten voor de groei van de wereldeconomie op een schatting die iets boven de 3% ligt. De grote risico’s zijn naast die van geopolitieke aard, mogelijke spill-over effecten van de verwerkende industrie naar de dienstensector en daarmee naar de consument. Tot nu toe is de economie door de consument gedragen. Dat geldt nog meer voor de VS. De dienstensector loopt qua ontwikkelingen achter bij de verwerkende industrie en heeft het tot nu toe dus beter gedaan. Een slechter presterende dienstensector kan de groei alsnog aantasten. Daarom zijn we erg benieuwd naar hoe de consumptieve bestedingen in het kerstseizoen zijn geweest. Opvallend daarbij is dat we sinds de zomer zien dat de consumer discretionary sector (zoals luxegoederen en diensten, red.) achterblijft. Bij het centralebankbeleid zal de Fed in het eerste kwartaal haar rentetarieven nog een keer verlagen. Ook de ECB doet dat, met daarbij een uitbreiding van het opkoopprogramma. Het huidige pakket gaat namelijk niet helpen om de verzwakkende economie te voorkomen.’

Raven: ‘Een verdere verlaging is toch negatief? Want de mensen krijgen dan een nog groter crisisgevoel en gaan dan nog meer sparen voor hun pensioenvoorziening.’
Wessels: ‘Dat is jouw mening, maar de ECB ziet dat heel anders en zegt dat het beleid heeft geholpen om de inflatie aan te wakkeren.’

Wat vinden jullie van de huidige waarderingen van de verschillende activa?

Homan: ‘De waarderingen zijn nog iets hoger dan vorig jaar omdat de winsten stil zijn blijven staan. Maar het is een relatief spel. De waardering van obligaties is nog meer opgelopen. Maar ik zie de rente voorlopig niet veel stijgen. Aandelen blijven dan dus aantrekkelijk.’

Wessels: ‘Maar ergens klopt er iets niet. De verwachte winst bij de analisten van de MSCI World Index bij aandelen is 9 tot 10%. Niemand gelooft dat echter. Wij zitten op ongeveer 5%. Maar dat betekent wel dat bij gelijke bedrijfswinsten de waardering dan zou stijgen.’

Homan: ‘Wij gaan uit van 2%.’

Dhoest: ‘Wij gaan uit van 0% bij de winstgroei per aandeel, bij handhaving van de rente. De huidige waarderingen zijn daarmee fair. Dan is er weinig ruimte voor een hogere waardering, tenzij de economische groei toeneemt.’

Raven: ‘De echt zware overwaardering zit in de obligatiemarkten. Daar heerst een abnormale, niet te handhaven situatie. Dat komt door het beleid van de centrale banken.’

Wessels: ‘De schuldenberg is sterk gestegen, met een afnemende kredietstatus van de schuld (met bijvoorbeeld steeds meer BBB-kredietstatus investmentgrade-obligaties) en elke kredietbubbel klapt een keer. Dan komt er deflatie omdat schuld niet wordt terugbetaald. Bij het monetaire beleid wordt gezegd dat de inflatie wordt bevorderd, maar het brengt ons ook dichter bij de deflationaire omgeving.’

Homan: ‘Bij het vastgoed was wereldwijd sprake van een goed jaar, met een plus van dik 20%. In Nederland was dat met enkele procenten veel minder.’

Dhoest: ‘De opslagplaatsen voor logistieke diensten (warehouses) hebben het vooral goed gedaan, net als ouderenzorg. Winkelcentra deden het slecht.’

Homan: ‘In Nederland hebben vastgoedbedrijven nu een flinke discount. Dan zal er wat worden afgeschreven. Maar bij 40% wordt historisch gezien een ommekeer bereikt en gaan de koersen tevens weer wat stijgen. Daar zijn we nu bijna en dat levert koopkansen op. Je moet wel goed spreiden en het warehouse-vastgoed heeft het inderdaad goed gedaan.’

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jullie activaverdeling voor 2020?

Homan: ‘Wij verwachten op obligaties 1% rendement te maken en op aandelen 4%. Dat is niet veel. Maar we blijven overwogen in aandelen. In de regio’s blijven we in Amerika overwogen, maar dat kan in de loop van het jaar veranderen. Er is daar nog wel meer koersgroei dan elders, maar het wordt minder. We beleggen in “winner-takes-all-bedrijven”, maar we kopen de laatste tijd ook herstelverhalen. Dat zijn aandelen die achter zijn gebleven, zoals Kraft Heinz, Albermarle en mogelijk Nokia. Daar zit dan waarschijnlijk wel weer wat waarde. Op die manier zou dan de markt kunnen worden verslagen. Bij obligaties blijven we onderwogen met een overweging van investmentgade-obligaties en opkomende markten. Binnen staatsobligaties hebben we in 2019 met een duratie (looptijd, red.) onder de benchmark niet goed gezeten.’

Wessels: ‘Gezien de verwachting van de voorzichtige zonnestralen handhaven we onze huidige wegingen in de activaverdeling. We zijn neutraal bij de aandelen, licht onderwogen bij obligaties en hebben een kaspositie om te profiteren als de zonnestralen echt tevoorschijn komen. We hebben de verwachte rendementen voor onze beleggingen door de renteverlagingen naar beneden moeten bijstellen. Dat heeft gevolgen voor portefeuilles waarin veel obligaties zitten, want bij een rendement van 1% boek je door de fiscus een negatief rendement. We zitten licht overwogen in de VS en neutraal in opkomende markten. Voorts zijn we overwogen in de gezondheidszorg en informatietechnologie. Want als het economisch slechter gaat, maakt het voor die sectoren niet zoveel uit. We zijn onderwogen in de nutssector en de consumentengoederen. Bij obligaties zijn we onderwogen, maar daarbinnen overwogen in de Europese periferie, investmentgrade-obligaties en opkomendemarktenschuld.’

Raven: ‘Ook wij verwachten in de loop van 2020 economisch herstel. Maar de financiële markten lijken daar al op vooruit te zijn gelopen. Dan is er dus niet veel ruimte omhoog voor de aandelenkoersen. Ik verwacht na het 20%-plusjaar 2019 geen nieuw 20%-plusjaar 2020, maar er blijft bij de lage rente een gunstig klimaat heersen, dus een 5- tot 10% stijging kan toch ook gebeuren. We lopen daar niet op vooruit en hebben daarom onze neutrale positie bij de aandelen gehandhaafd. Dat doen we dan tot er wat duidelijker tekenen zijn dat het vriendelijker monetaire beleid zichtbare economische effecten laat zien. We zijn licht onderwogen in obligaties, met daarbij een korte duratie, dichtbij kasgeld komend. We hebben nu al lange tijd een bullmarkt, maar aandelen blijven bij beleggers nog impopulair. Het is mogelijk dat zij bij het voortduren van de bullmarkt alsnog gaan instappen. Want de rente die zij op de nu nog populaire obligaties behalen, is zeer laag. Dat kan er op enig moment toe leiden dat gezocht wordt naar aandelen met een bepaald niveau van dividendrendement. En dat zou dan dus toch gunstig zijn voor de aandelenkoersen. Dan kan trouwens later in de tijd de fase komen waarin een belegger bij de taxichauffeur hoort waar hij in moet beleggen en dan sta je vlak voor het knappen van de aandelenmarkten.’

Dhoest: ‘Bij een standaard van een 55 procentsdeel van aandelen in een portefeuille zitten we nu met 51% onderwogen in aandelen. We zijn daarbij onderwogen in Europa, overwogen in de VS en zitten neutraal in Japan en de opkomende markten (in harde valuta). Kasgeld beslaat 2%. We zitten zwaar onderwogen in obligaties met daarbinnen een overweging van bedrijfsobligaties en we zitten in vastgoed en alternatieve beleggingen. Bij de sectoren zitten we overwogen in IT en consumptieve goederen, vooral bij luxegoederen. We zijn onderwogen in industriële en cyclische bedrijven.’

Afsluitend: hebben jullie een advies voor de lezers?

Dhoest: ‘Beleg vooral in kwaliteitsaandelen en verkoop de aandelen met koersstijging dus niet. Heb geen schrik om afscheid te nemen van een aandeel dat in koers is gedaald’.

Homan: ‘Als je per se wilt handelen op toppen en dalen (markttiming), doe dat dan niet met de hele portefeuille maar hooguit met een beperkt deel ervan. Geef jezelf bewegingsruimte voor periodes van stijgende en dalende koersen.’

Raven: ‘Koop ruimschoots na de tweet van Donald Trump.’

Wessels: Start 2020 met een evenwichtige portefeuille. Dat is neutraal in aandelen, licht onderwogen in obligaties en met kasgeld om in te springen op beleggingskansen.‘

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ