image description
Opinie Peter Schutte, 29 mrt 2012 12:11

Zorgen over Amerikaanse economie

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Oracle

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Exxon Mobil

Advies
houden
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
kopen

Het aanvankelijke optimisme over de groei van de Amerikaanse economie heeft ineens plaats gemaakt voor scepsis.

Het waren met name de goede cijfers over de Amerikaanse banenmarkt die beleggers de afgelopen tijd moed gaven. De Amerikaanse werkloosheid daalde in zes maanden tijd van 9,1% tot 8,3% van de beroepsbevolking. Nog altijd te hoog, maar een mooi herstel.

Fed-voorzitter Ben Bernanke lukt het begin deze week de beurs omhoog te krijgen en tegelijkertijd zijn zorgen over de robuustheid van het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt in twijfel te trekken.

Belegger vonden het al lang mooi dat Bernanke liet weten geen reden te zien de rente eerder dan eind 2014 op te trekken van het huidige niveau van 0-0,25%.

Cyclisch…
Volgens Bernanke ontbreekt het de Amerikaanse economie nog aan vertrouwen en moeten bedrijven en consumenten weer meer gaan uitgeven. De recente verbetering op de arbeidsmarkt is volgens Bernanke vooral het gevolg van de overmatige ontslaggolf ten tijde van de kredietcrisis.

Zodra de vraag in de economie echt aantrekt kan de groei van de werkgelegenheid verder omhoog, aldus de Fed-baas, die daarmee zegt dat het grootste gedeelte van de huidige werkloosheid een cyclisch karakter draagt.

Door het monetair beleid lekker ruim te houden doet de Fed zijn werk en draagt het bij aan het ultieme doel van volledige werkgelegenheid.

… of toch structureel?
Bernanke spreekt wel zijn zorgen uit dat indien de vraag te lang uitblijft langdurig werklozen structureel thuis zitten. Niet alle analisten zien het zo en denken dat Bernanke de zaken te positief voorstelt.

ING-analist Rob Carnell stelt juist dat een groot deel van de huidige Amerikaanse werkloosheid structureel is. Het zou dan bijvoorbeeld om mensen gaan met kennisachterstand of niet gesitueerd in de regio's waar vraag is.

Voor beleggers maakt dat nogal wat uit en Carnell waarschuwt daar ook voor. In de weergave van Bernanke zal een aantrekkende vraag minder snel tot loonkosteninflatie leiden. Bedrijven kunnen immers putten uit een groot aanbod van rendabel inzetbare krachten. De rente kan dan laag blijven zonder het risico op buitensporige inflatie.

Carnell gelooft daar niet in en zegt dat de pool werknemers die rendabel inzetbaar is veel geringer is en er al snel schaarste op de arbeidsmarkt zal ontstaan met inflatie tot gevolg. 'Met het ruime monetaire beleid gooit Bernanke olie op het inflatievuur', aldus de ING-analist.

Olie
Over olie gesproken. Het zwarte goud blijft duur en dat werkt tevens inflatie in de hand. De Fed denkt dat dit effect er bij het verstrijken van de tijd uitloopt, maar via afwentelingseffecten kan de kerninflatie wel degelijk oplopen.

Duurzame goederen
Het zal in de praktijk echter nog helemaal afgewacht worden of die vraag spoedig zal aantrekken. Bernanke is daar terughoudend over en hij werd deze week gesteund door een zwak cijfer over de orders voor duurzame goederen.

Ook de data over de Amerikaanse huizenmarkt blijven zwakjes. De huizenmarkt vormt een belangrijk ingrediënt voor de ontwikkeling van de consumptie. En zoals de kredietcrisis aantoonde ook voor investeringen.

Cyclisch of structureel, that's the question voor beleggers bij de analyse over de Amerikaanse economie.

QE3?
Monetaire autoriteiten hebben er hun beroep van gemaakt niet te veel onrust te zaaien en beleggers een worst voor te houden. Bij Bernanke luistert die naar de naam 'QE3'.

Of verraadt het uitblijven van een nieuw opkoopprogramma dat Bernanke er ook niet echt in gelooft dat dit de economie een impuls kan geven?