Updates

Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Eurocommercial Prop

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Internationaal

TotalEnergies

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
houden
Dossier 30 mrt 2022 17:01

Hoogdividendbeleggen | Met vijf stappen naar een beter inkomen

0 0 Leestijd ongeveer

Niet alle aandelen keren dividend uit en niet alle aandelen die wel uitkeren betalen ook een stevig dividend. Hoogdividendbeleggen is dan ook een aparte maar aantrekkelijke beleggingsstrategie.

Al sinds 2011 publiceert Beleggers Belangen de succesvolle Dividendportefeuille waarin vooral aandelen zijn opgenomen die een bovengemiddeld sterke dividendgroei laten zien. De hoogte van het dividendrendement is voor deze portefeuille geen selectiecriterium. Er bestaat echter nog een andere vorm van dividendbeleggen, namelijk het beleggen in aandelen met een bovengemiddeld hoog dividendrendement.

Hoogdividend met vijf stappen


Beleggen voor hoogdividend kan onder meer zorgen voor een aantrekkelijk inkomen uit de beleggingsportefeuille. Het selectieproces van hoogdividendaandelen voor een inkomensgenererende portefeuille heeft zijn eigen regels en gebruiken. Wij bieden een vijftal punten van aandacht voor beleggers geïnteresseerd in hoogdividend

Stap 1 | Bepaal het dividendrendement

De eerste vraag die opkomt bij het samenstellen van een Hoogdividendportefeuille is ‘wat is een hoog dividendrendement’? Het antwoord verschilt per regio. Het dividendrendement van de S&P500-index bedraagt bijvoorbeeld slechts 1,7% tegenover 3,4% voor de Stoxx Europe 600 Index. De AEX en de Japanse Topix liggen daar met ongeveer 2,7% tussenin. Bij de selectie van de aandelen voor de Hoogdividendportefeuille van Beleggers Belangen hanteren wij een grens van gemiddeld 4% voor de portefeuille als geheel. Dat is een dividendrendement dat zowel ruim boven het gemiddelde van de grote aandelenindices als boven de gemiddelde coupon van risicovolle ‘high yield’ euro-bedrijfsobligaties ligt.

Een te hoog dividendrendement is echter ook niet goed. Uit meerdere onderzoeken van Société Générale blijft dat een verwacht dividendrendement van 8% of meer lang niet altijd wordt waargemaakt. Een dergelijk hoog dividendrendement is eerder een waarschuwingssignaal dan een aanbeveling.

Dividend en aandeleninkoop
In de VS is aandeleninkoop een belangrijkere methode om kapitaal aan de aandeelhouders terug te geven. Over 2022 keerden de bedrijven uit de S&P500 Index voor $565 mrd aan dividend uit en kochten zij voor liefst $923 mrd aan eigen aandelen in. De optelsom van dividendrendement en ‘buy-back rendement’ wordt het ‘totale’ of ‘gecombineerde’ uitkeringsrendement genoemd.

Stap 2 | Onderzoek het dividendbeleid

Na een eerste grove selectie van aandelen op basis van het gemiddelde dividendrendement is de volgende stap het dividendbeleid van de aandelen te onderzoeken. Dat dividendbeleid is doorgaans op de website of in het jaarverslag van bedrijven terug te vinden. Het laat zien welke overwegingen het bedrijf maakt bij het dividendbesluit.

Bij roestvrij-staalproducent Aperam speelt de verhouding tussen netto-schuldpositie en ebitda (zie stap 3) een belangrijke rol in het dividendbeleid terwijl mijnbouwgigant BHP bijvoorbeeld het beleid heeft om minimaal 50% van de onderliggende nettowinst als dividend uit te keren.

Andere bedrijven werken met een combinatie van een regulier, vaak groeiend, dividend aangevuld met speciale, vaak variabele dividenduitkeringen afhankelijk van de omstandigheden.

Free cash flow voor dividend
Om dividend uit te kunnen keren moet een bedrijf voldoende cash genereren. Een belangrijke maatstaf daarvoor is de vrije kasstroom. Dat is de operationele cash flow verminderd met de noodzakelijke investeringsuitgaven. Bij BASF waren er recent twijfels over de houdbaarheid van het dividend. Maar bij de jaarcijfers maakte het chemieconcern bekend dat de dividendbetaling van €3 mrd ruimschoots werd gedekt door de free cash flow van €3,3 mrd.

Stap 3 | Maak een eigen analyse

Bedrijven zullen er in de regel alles aan doen om hun dividendbelofte na te komen. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om ook zelf onderzoek te doen naar de houdbaarheid van het dividend. Daarbij is het belangrijker om cash-flowoverzicht, balans en ratio’s van winstgevendheid te analyseren dan te varen op traditionele maatstaven als dividendhistorie en pay-out-ratio (het deel van de nettowinst dat als dividend wordt uitgekeerd). Voor het analyseren van de schuldpositie is de verhouding tussen netto-schuld (schuld verminderd met liquide middelen) en ebitda (operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie immateriële activa) een belangrijke maatstaf.

Ook is het verstandig om het terugbetalingsschema van de lopende schulden in kaart te brengen. Wanneer deze schulden niet worden doorgerold, moet er voldoende cash flow gegenereerd worden om zowel aan de schuld- als de dividendverplichting te voldoen.

Nederlands grootste
NN Group, dat ook in de Hoogdividendportefeuille is opgenomen, heeft van alle AEX-aandelen met 8,5% het hoogste verwacht dividendrendement. Andere hoogrenderende AEX-aandelen – ASR, ING en Aegon – komen eveneens uit de sector Financials.

Stap 4 | Zorg voor spreiding

Bedrijven die in staat zijn om relatief veel dividend uit te keren zijn vaak terug te vinden in de wat meer ‘volwassen’ sectoren in de economie. Sectoren als Nuts, Vastgoed, Financials en Telecom zijn oververtegenwoordigd in het hoogdividendsegment. Bij het samenstellen van een portefeuille van hoogdividendaandelen is het zaak om ook buiten deze traditionele ‘hoog renderende’ sectoren te kijken.

In de Hoogdividendportefeuille zijn daarom ook aandelen uit sectoren als Voeding & Drank, Retail, Industrie en Chemie terug te vinden. Ook het aanbrengen van regionale spreiding – Europese aandelen hebben gemiddeld een duidelijk hoger dividendrendement – en spreiding tussen aandelen met een iets lager en iets hoger dividendrendement dan 4% is verstandig.

De grootste dividendbetaler
Vermogensbeheerder Henderson houdt in zijn Global Dividend Index-publicatie de  grootste dividendbetalers ter wereld bij. In de jaren 2016-2019 was Royal Dutch Shell de grootste dividendbetaler, maar de afgelopen twee jaar ging de eer naar BHP. Over het gebroken boekjaar 2022 keerde de mijnbouwer $17,8 mrd uit.

Stap 5 | Verlies dividendgroei niet helemaal uit het oog

De aantrekkelijkheid van de hoogdividendaandelen zit in de bovengemiddeld hoge uitkering, niet de groei van deze uitkering. Toch is het raadzaam om ook bij het samenstellen van een portefeuille van hoog renderende aandelen de groei van het dividend niet helemaal uit het oog te verliezen. Niet alleen omdat een groeiend dividend enige bescherming tegen inflatie biedt, maar ook omdat de ruimte om het dividend te kunnen verhogen iets zegt over de financiële gezondheid van het bedrijf in kwestie.

Hoog dividend en enige dividendgroei sluiten elkaar bovendien ook niet uit. Zo hebben elf van de twintig aandelen uit de Hoogdividendportefeuille het dividend met 5% of meer verhoogd.

Dividend- vs effectief rendement
Om het inkomensgenererende vermogen van (bedrijfs)obligaties met aandelen te vergelijken wordt vaak het dividendrendement afgezet tegen het effectief rendement. Die vergelijking is echter niet juist. In het effectief rendement van (bedrijfs)obligaties is namelijk niet alleen het couponinkomen maar ook koerswinst/verlies van de obligatie opgenomen. Effectief rendement is daarmee het best te vergelijken met het totaalrendement op aandelen.