Updates

Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden

Updates

Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Prosus

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden

Briljant beleggingsjaar: terugblik, verwachtingen en adviezen van ons expertpanel

0 0 Leestijd ongeveer

Na een verrassend goed eerste halfjaar van 2019 bespreken we met ons expertpanel de stand van zaken. Wordt de tweede helft van het jaar net zo mooi voor beleggers als de eerste?

Het is me een beleggingsjaar wel. Na enkele ‘depressie’-maanden in 2018 zijn de financiële markten in 2019 energiek opgeleefd. Hoe denkt ons expertpanel, bestaande uit George Raven, Rik Dhoest, Bob Homan en Paul van Doorn over de ontwikkelingen op de financiële markten en wat zijn hun verwachtingen voor de rest van het jaar?

Het beleggingsjaar 2018 eindigde in mineur. Wat waren volgens het expertpanel de oorzaken daarvan?

George Raven (InsingerGilissen): ‘We hadden in november nog het gevoel dat president Trump het handelsakkoord met China voor het einde van het jaar wilde afronden, zodat hij daarna binnenlands aan de slag kon gaan met zijn infrastructurele werken. Maar dat lukte niet, wat tot veel aandelenverkopen leidde. Als dat in een lege markt gebeurt, zoals in december, dan kunnen de koersen flink dalen. Op tweede kerstdag kwamen er in de Verenigde Staten echter weer kopers. Daardoor gingen de beurzen niet op hun laagste punt het jaar uit.’

Rik Dhoest (Bank Nagelmackers): ‘En toen was er het eerste signaal van de Amerikaanse centrale bank’
George Raven: ‘Ja, toen kwamen er de eerste geluiden dat de Fed bereid was het monetaire beleid weer te verruimen. In de eerste vier maanden was er vervolgens optimisme dat er alsnog een handelsakkoord zou komen. In mei was dat optimisme weg, waarna juni weer compensatie bracht. De komst van het handelsakkoord, of niet, en de commentaren van de centrale banken. Die twee zaken zijn bepalend geweest voor het beleggingsklimaat.’

Bob Homan (ING): ‘ Ja, eind vorig jaar deed zich een ongelukkige combinatie voor. In de eerste plaats was er de verwachting dat centrale banken hun rentes zouden verhogen terwijl aan de andere kant de economische groei terugviel en er geopolitieke onrust was. Het rentebeeld is inmiddels volledig gedraaid: van verhogingen naar verlagingen. Toen schatte de Fed de neutrale rente in op 4-4,5%, op dit moment is dat 2,5%. Wat mij betreft is er weer sprake van ‘Goldilocks’: de economische groei is vrij laag maar redelijk sterk, en de rente is ongekend laag. Het is ook weer een beetje een TINA-markt: ‘there is no alternative’. De MSCI World Index staat vandaag op het hoogste punt ooit.’

Paul van Doorn (ABN Amro): ‘In december speelde daarnaast ook dat er verslechterende economische gegevens werden gerapporteerd in China, die de angst voor een recessie voedden. Gedurende het eerste kwartaal heeft de Fed een grote invloed gehad op het verbeterde beursklimaat, met de draai van 180 graden naar mogelijk hernieuwde monetaire verruiming, die werd gevoed door haar sterke motivatie om de Amerikaanse economische groei te ondersteunen. ’

Rik Dhoest: ‘Toch blijven er ook problemen, zoals in China. En de industriële sector blijft achter, met name de auto-industrie. Zo zijn de autoverkopen in China met 20% gedaald. Ondanks het herstel, hebben bepaalde industriële waarden het aan het begin van het jaar moeilijk gehad. Wij hadden bij ons smallcapfonds aan het einde van vorig jaar problemen met de liquiditeit. Als we wilden verkopen, vonden we moeilijk tegenpartijen. De kleintjes hadden het daardoor echt moeilijk. Je geraakt er in, maar komt er niet meer uit in tijden van koersdaling. Dat speelde bijvoorbeeld bij bedrijven die toeleverancier zijn voor de autosector. Ik denk dat die liquiditeit er op dit moment ook nog niet is.’

Golden deze positieve koersontwikkelingen voor alle beleggingscategorieën?

George Raven: ‘De typische waarde-aandelen bleven achter. Dat is al jaren het geval. Banken en telecomaandelen die het moeten hebben van hoge dividendrendementen doen het nog steeds niet best. In een omgeving van dalende economische groei zijn de groei-aandelen traditioneel populairder.’

Rik Dhoest: ‘In het EMU-gebied zijn waarde-aandelen met 11,5% gestegen en groei-aandelen met 22%. In de Verenigde Staten is dat 15 tegen 23%.’

Paul van Doorn: ‘In marktsegmenten waarin traditioneel waarde-aandelen opereren vindt ook nogal eens disruptie plaats. Zo kennen de financiële sector, de energiesector, de traditionele telecom en de retail behoorlijk structurele uitdagingen. Dergelijke marktsegmenten worden dan mogelijk valkuilen. Op dit moment is er een recordverschil tussen waarde- en groei-aandelen. En er zijn weinig signalen om te veronderstellen dat dit verschil binnenkort kleiner wordt. Ook in tijden van renteverlaging door centrale banken doen groei-aandelen het doorgaans beter dan waarde-aandelen.’

Rik Dhoest: ‘Post-, energie- en grondstoffenbedrijven zijn ook waarde-aandelen. Maar meer nog dan kijken naar waarde- of groei-aandelen, kijken wij tegenwoordig naar kwaliteit: naar een voorspelbaar bedrijfsmodel. Ik bedoel daarmee dat mensen aan fitness blijven doen bij Basic-Fit, Trump of geen Trump. Hetzelfde geldt voor het eten van de pizza’s die Takeaway.com bezorgt, en voor betaalsystemen die bijvoorbeeld het Franse Worldline levert. Het zijn soms dure aandelen, maar de bedrijven hebben voorspelbare groeimodellen en zijn daarmee voor ons aantrekkelijk. Dat kunnen dus zowel groei- als waarde-aandelen zijn. Dit is iets anders dan in defensieve aandelen beleggen. Zo worden bijvoorbeeld retailers geplaagd door lage marges, dus hoe defensief is dat nog?

Zaten jullie goed qua asset­allocatie?

Bob Homan: ‘Eind september waren we neutraal gegaan in de beleggingscategorieën aandelen , obligaties en vastgoed. Door de koersdalingen waren we bij aandelen automatisch onderwogen geraakt. Wij waren toen wel van mening dat de markt eind vorig jaar goedkoop was geworden. We hebben die onderweging hersteld door bij te kopen zodat we weer neutraal zaten. We werden begin dit jaar wel verrast door de felle koersstijging. Toen de koersen eenmaal waren opgelopen, wilden we daar niet achteraan gaan lopen en gaan bijkopen. Door de koersstijging zijn we nu wel overwogen. Daardoor blijven we wat extra profiteren van de huidige koersstijging.’

Rik Dhoest: ’Midden november hebben we wat afgebouwd, en smallcaps vervangen door large­caps. We hebben toen onze relatief grote kaspositie niet gebruikt. Dat hebben we wel gedaan in april, maar we hebben nog steeds kasgeld achter de hand om bij te kopen. We zijn onderwogen in Europa, neutraal in de Verenigde Staten en overwogen in de opkomende markten. In het algemeen zijn we wat onderwogen.’

George Raven: ‘Wij zitten eigenlijk neutraal. We doen op dit moment lekker mee met de markt, zonder extra risico’s te nemen. Vorig jaar hebben we wel wat extra risico genomen, maar dat hebben we toen afgebouwd. We zijn nooit onderwogen geweest bij aandelen, en er was zelfs sprake van lichte overweging aan het begin van het jaar. Dat is teruggebracht naar een normale weging. 2019 was een redelijk goed jaar voor ons: we zaten niet in banken en heel zwaar in de VS.’

Paul van Doorn: ‘Wij zijn overwogen in aandelen het jaar ingegaan. Destijds waren we van mening dat de recessievrees overdreven was, terwijl de markt daalde. Tijdens het krachtige herstel in het eerste kwartaal van dit jaar hebben we vervolgens aandelen en grondstoffen afgebouwd richting neutraal, met binnen aandelen een overweging in de Verenigde Staten. De richting van onze visie was dus wel juist, maar we hebben toch de kracht en het effect wat onderschat van de ommekeer in het beleid van de centrale bankiers.’

Hoe denken jullie dat de markten zich in de nabije toekomst zullen ontwikkelen?

Rik Dhoest: ‘De zichtbaarheid van het herstel is in sommige markten slecht. Denk daarbij aan de chipsector, de autosector en de chemische sector. Het belangrijkste element bij de komende kwartaalcijfers zal zijn wat de bedrijven voor de toekomst verwachten. Dat zal bepalender zijn voor de koersen dan de cijfers zelf.’

Paul van Doorn: ‘Verschillende financiële markten staan op een all time high, maar ondertussen zijn er signalen die er op kunnen wijzen dat het economisch minder gaat. Bijvoorbeeld de yieldcurve, die kort geleden invers is geworden. We zullen moeten accepteren dat de opbrengsten uit beleggingen in de toekomst bij de lage groei en lage rentes minder groot zullen worden dan het afgelopen halfjaar.’

Rik Dhoest: ‘Het spreekwoord zegt dat je moet verkopen in mei en terug moet komen in september. Maar nu moest je al terug zijn in juni, en misschien moeten we wel weg zijn in september. Wellicht speelt dan de brexit wel en kan Trump zijn pijlen dan, na China, op Europa gaan richten. En hoewel dat in Europa kan dat wel degelijk effect zou kunnen hebben, zou voor de wereldmarkt het effect kleiner zijn. De Verenigde Staten zijn nu qua waardering duurder, maar dat komt doordat verschillende sectoren een verschillend gewicht in de indices hebben.’

George Raven: ‘Inderdaad. Als je abstraheert voor dat verschil, en dus de technologiesector bij wijze van spreken uit de S&P-index haalt, dan zie je dat in de VS dezelfde waarderingen gelden. De economie kabbelt er goed en stabiel door, met een groei van ongeveer 3%, en dan vooral door de consumentenbestedingen en de dienstensector. De fabrieken blijven wel achter. Het wachten is er op het moment dat er weer investeringen worden gedaan, bijvoorbeeld nadat er rust is gekomen in het handelsconflict.’

Rik Dhoest: ‘Toch onderscheidt de VS zich door het beschikbaar stellen van risicokapitaal aan bedrijven als Uber en Tesla. Die zijn wel degelijk duur qua waardering. Dat doen wij in Europa niet, terwijl de centrale bank weer gaat verruimen.’

Hoe vertalen jullie je verwachtingen in de assetallocatie van je eigen beleggingsbeleid?

Rik Dhoest: ‘Gezien de onderwaardering in Europa gaan wij waarschijnlijk onze onderweging in Europa terugbrengen naar neutraal in aandelen. We hebben nog wat kasgeld. Verder zijn we regionaal neutraal gewogen, met een lichte overweging in opkomende markten. In obligaties zijn we onderwogen in staatsobligaties en overwogen in bedrijfsobligaties en obligaties in opkomende markten. We houden wel rekening met een kleine terugval van de aandelen bij het bekendmaken van de halfjaarcijfers en blijven banken onderwegen, maar in de financiële sector zitten we wel in beurzen en participatiemaatschappijen.’

Paul van Doorn: ‘De aandelenallocatie is nu neutraal. Regionaal zijn we qua aandelen behoorlijk overwogen in de Verenigde Staten en behoorlijk onderwogen in Europa. De VS kennen structureel meer groei door de technologiesector, terwijl Europa structurele uitdagingen heeft in de autosector. We zijn van overwogen naar neutraal gegaan in de opkomende markten vanwege het handelsconflict. Toch blijven er aantrekkelijke beleggingsterreinen. Dan denken wij aan sectoren met groeitendensen op lange termijn. Die zijn ondanks hun hoge waarderingen bijvoorbeeld te vinden bij technologiegerelateerde bedrijven, en in sommige segmenten van de communicatiediensten en gezondheidzorg. Dat zal betere uitkomsten geven dan te proberen met beleggingen de cyclus exact te timen. Andere thema’s met langjarige trends vinden we ook interessant, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Daarbij kan je denken aan watervoorziening. Verder zijn we onderwogen in de financiële sector, vanwege lage rentes en beperkte groei, en in consumentengoederen want die zijn duur. Bij obligaties zijn we overwogen in investment-grade-bedrijfsobligaties en opkomende markten en onderwogen bij staatsobligaties en highyieldobligaties.’

George Raven: ‘ Wij hebben standaard een grote positie in de VS omdat onze benchmark de MCSI All Countries World Index is waarin de VS voor 55 tot 60% weegt. We vinden kwaliteitsgroei aantrekkelijk en hebben nauwelijks of geen posities in de financiële sector en kapitaalintensieve, meer cyclische aandelen. Bij onze beleggingen in technologie zitten we veelal wel in betaaltechnieken, zoals Mastercard en Paypal. Het succes moet dus komen uit onze beleggingsstijl. Bij obligaties hebben we relatief veel investmentgrade-bedrijfsobligaties.’

Bob Homan: ‘Wat onze asset­allocatie betreft, kennen we nu een lichte overweging bij aandelen. De VS is overwogen, Japan onderwogen en de rest is neutraal gewogen. In de sectoren zijn de financiële bedrijven onderwogen en is energie overwogen. Bij obligaties zijn we onderwogen in staatsobligaties en highyieldobligaties en overwogen bij opkomende markten en investmentgradeobligaties, waaronder asset-backed en mortgage-backed securities. Wij hebben onze visie onlangs geactualiseerd. In alle vermogenscategorieën zijn we iets hoger gaan zitten dan aan het begin van het jaar. Het eerste kwartaal van 2019 gaf een rendement van 18%. Dat kwam in de afgelopen honderd jaar zes keer eerder voor. En vijf van de zes jaren eindigde het jaar op het niveau van het eerste kwartaal. We verwachten dus eigenlijk niet nóg meer rendement in 2019. Maar dat geldt ook voor de andere categorieën. In vastgoed verwachten we nu een daling. In opkomende-marktenobligaties zitten we nog overwogen en zitten we eveneens ver boven onze doelen voor 2019. Dat geldt ook voor highyieldobligaties en al helemaal voor staatsobligaties. Daar zitten we nu op 8% en we verwachtten 2%. Maar we zijn er al maximaal onderwogen. Je kunt dan natuurlijk beleggingsbreed gas terugnemen, maar dat gaan we nu nog niet doen. Dan lopen we de kans rendement mis te lopen dat we nodig hebben ter ondersteuning van het meerjarige beeld.’

Belangrijkste adviezen voor de lezer?

Bob Homan: ‘Blijf belegd. De centrale banken blijven de economie steunen, maar de rendementen zullen wel lager worden dan zij nu zijn.’

Paul van Doorn: ‘Richt je naast een reguliere allocatie bij aandelen ook op segmenten en thema’s in de markt waarbij je redelijk comfortabel kunt zijn over beleggingsopbrengsten over de cyclus heen.’

George Raven: ‘Er is toch nog veel geld aan de zijlijn gebleven. Een deel daarvan zal belegd gaan worden na een koersdip. Het neerwaarts risico is daarmee niet zo groot. Blijf dus maar belegd. Maak gebruik van het Fed beleid, waarbij de korte rente nu is weggezakt uit het voortschrijdend gemiddelde. Tegelijk staat de S&P500 op zijn top, en de index ligt in een goede trend. Daarmee staan beide signalen op groen voor wie zich afvraagt of hij in deze tijd moet blijven beleggen.’

Rik Dhoest: ‘Wij richten ons op kwaliteitsgroei bij bedrijven die een voorspelbaar, transparant model hebben. Dat adviseer ik ook aan de lezers.’

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €11,17 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!