Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen

Updates

Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Goldman Sachs

Advies
houden
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
houden
Aandelen Nederland

OCI

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aperam

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
verkopen
Opinie Martijn van Herpen, 19 apr 2018 09:45

Brokerkosten: van peperduur tot spotgoedkoop

0 0 Leestijd ongeveer

Het eerste deel van het Brokeronderzoek 2018 bestaat uit een vergelijking van de kosten. In het eindoordeel tellen de kosten voor de helft mee. We hebben twee modelportefeuilles gebruikt om een onderlinge vergelijking te maken tussen de tien brokers: ABN Amro, Alex (profiel aandelenbelegger), Binck (profiel Basic), DeGiro (profiel Standaard en profiel Custody), IG, ING, Lynx, Rabobank, Saxo Bank en TradersOnly.

Voor het onderzoek namen we twee portefeuilles. Daarbij zijn kosten doorgerekend alsof we de portefeuilles op 1 januari in één keer hebben aangeschaft. En vervolgens hebben we deze portefeuilles vastgehouden. De kosten die zijn meegenomen bestaan uit: transactiekosten (bij aankoop van de aandelen), kosten voor verwerking van dividenduitkeringen en servicekosten. Indien van toepassing bestaan deze servicekosten uit een vast bedrag en/of een vast percentage van de beleggingsportefeuille.

Voor de kostenberekeningen bij DeGiro, portefeuille internationaal, zijn ook de aansluitkosten meegenomen van €2,50 die deze aanbieder rekent per beurs per jaar. Deze aansluitkosten zijn niet van toepassing bij Euronext Amsterdam en Brussel. Overige brokers rekenen geen aansluitkosten. Bij DeGiro Custody heeft DeGiro niet de mogelijkheid om aandelen van klanten uit te lenen. Wel betaalt een klant dan voor dividend- en couponverwerking, wat bij DeGiro standaard niet gebeurt.

Bij de portefeuille gaan we uit van iemand die vooral in Nederlandse aandelen belegt

Niet meegenomen in het kostenonderzoek zijn inactiviteitskosten en valutaconversiekosten van Amerikaanse aandelen. Hierop gaan we aan het eind van dit artikel nog nader in.
Belangrijk: onze peildatum qua kosten is 1 maart 2018. Tariefswijzigingen van na deze datum zijn niet meegenomen.

Portefeuille Internationaal

We starten met een internationale aandelenportefeuille, waarbij we ons een lezer van Beleggers Belangen inbeelden. We gaan ook bij de internationale portefeuille uit van een belegger die als eerste de Nederlandse aandelenmarkt volgt en zijn portefeuille aanvult met interessante buitenlandse aandelen. De totale waarde van de internationale portefeuille bedraagt €50.000 en er zitten zeventien Nederlandse beursfondsen in, vier Europese en vier Amerikaanse. Op jaarbasis leidt dit tot 25 transacties van €2000.

Voor de Nederlandse aandelen gaan we uit van dertig dividendbetalingen van €30, voor de Europese aandelen van vier dividendbetalingen van €30 en voor de Amerikaanse aandelen van acht dividendbetalingen van €15. Bij Amerikaanse aandelen is het ook gebruikelijk om een bedrag per aandeel te betalen. Voor die gevallen hebben we op basis van de mediaan van de S&P500 een aandelenprijs van $77 gehanteerd. Zo kwamen we uit op 32 Amerikaanse aandelen per transactie.
Rekenen we alles door, dan heeft DeGiro met profiel Standaard de laagste kosten. Deze bedragen €67,34 oftewel 0,13% van de portefeuille. Daarna volgen de aanbieders van het Interactive Brokers-platform, te weten Lynx en TradersOnly, met €142,38 of 0,28%. De kosten van DeGiro-profiel Custody zijn daar bijna gelijk aan met €143,54 (0,29%). Binck volgt met €215,50 (0,43%).

Na deze specialisten volgt ING als eerste grootbank. De kosten bedragen daar €256,00 of 0,51% van de portefeuille. Bij IG betaalt de belegger €284,76 (0,57%). Het duurst uit zijn beleggers bij een viertal brokers die dicht bij elkaar zitten: Saxo Bank (€361,14; 0,72%), Alex (€379,30; 0,76%), ABN Amro (€380,00; 0,76%) en Rabobank (€390,20; 0,78%).

Portefeuille NL

Als tweede portefeuille nemen we de succesvolle en door lezers veel gevolgde portefeuille NL met €20.767 belegd vermogen. In totaal betreft het veertien aandelen: zes uit de AEX en vier uit de AMX en ASCX. Deze deden in 2017 negentien dividenduitkeringen voor in totaal €502,82. DeGiro Standaard scoort wederom het beste. De totale kosten komen er uit op €32,24, oftewel 0,15% van de waarde van portefeuille NL. Op de tweede plaats volgt DeGiro Custody (€65,28; 0,30%) dat nu wel een voorsprong heeft op de Lynx en TradersOnly, die beide €84,00 (0,39%) in rekening brengen.

Dit stuivertje-wisselen wordt veroorzaakt door de verhouding tussen aankoopkosten en kosten bij dividendtransacties. De dividendkosten bij DeGiro Custody bedragen €33,04, terwijl DeGiro Standaard, Lynx en TradersOnly daar niets voor rekenen. Door de lagere aankoopkosten (€32,24) heeft DeGiro Custody toch een voordeel op Lynx en TradersOnly. Ook hier geldt weer dat bij weinig transacties en veel dividenduitkeringen op langere termijn een goede kostenafweging tussen de brokers kan lonen. IG volgt als vijfde (€105,00; 0,48%), waarna ING weer de goedkoopste grootbank is met €131,30 (0,60%). Die komt voor Binck (€140,00; 0,64%), ABN Amro (€178,12; 0,82%), Rabobank (189,87; 0,87%), Saxo Bank (€193.41; 0,93%) en hekkensluiter Alex (€224,41; 1,03%).

Afwegen onderlinge verschillen

Dat brokers ergens hun inkomsten vandaan moeten halen is logisch. Wel zitten er verschillen in de manieren waarop zij deze inkomsten genereren. Afhankelijk van het type belegger dat u bent, kunnen door uw profiel de kosten per broker toch anders uitvallen dan met onze voorbeeldportefeuilles. Natuurlijk kan voor de ene belegger het gemak van alles beheren bij één (groot)bank prettig zijn. Een ander wil vanuit risico-oogpunt misschien niet al het vermogen bij slechts één broker onderbrengen. Ten behoeve van dergelijke persoonlijke overwegingen zoomen we nader in op de afzonderlijke onderdelen van kosten. Mocht u zich naar aanleiding van dit onderzoek verder willen verdiepen, dan heeft u hierbij een startpunt. Onderstaande geldt op basis van de internationale portefeuille.

Indien u (erg) veel handelt zullen de kosten per transactie belangrijk zijn. Deze liggen bij DeGiro voor beide profielen het laagst, zowel qua minimum tarief als qua opslagpercentages. De gemiddelde transactie kostte ons €2,49. ING haalt met een gemiddelde van €4,80 per transactie de tweede plaats, zowel qua minimumbedrag (€4) als qua percentage over de waarde (0,04%). Bij Lynx en TradersOnly waren we gemiddeld €5,70 kwijt. Bij de overige brokers lagen onze kosten per transactie tussen €7,61 en €12,05 en dus aanmerkelijk hoger.

Service fee

Handelt u (erg) weinig, dan worden transactiekosten minder belangrijk, maar juist wel de vaste kosten in de vorm van service fee en bewaarloon. Beide betaalt u niet bij Binck, DeGiro, IG, Lynx en TradersOnly. Bij DeGiro betaalt u wel €2,50 per jaar per beurs waarop u handelt buiten Euronext Amsterdam en Brussel, maar dit lijkt ons een relatief klein bedrag. Alex rekent €108 (€9 per maand). Bij portefeuilles met grote waarde pakt een bewaarloonpercentage duur uit.

Dit is een aandachtspunt bij Saxo Bank (0,12%), ABN Amro (0,18%) en Rabobank (0,20%). ING is in geval van onze portefeuilles het duurst: een vast bedrag van €16 per jaar plus 0,24% over de waarde van de portefeuille. Mocht een deel van uw portefeuille bij ING boven de €75.000 komen, dan daalt dit percentage echter naar 0,12% en bij grotere bedragen kan dat nog verder omlaag. Ook bij ABN Amro kunnen servicekosten omlaag bij vermogens vanaf €200.000.

Voor de dividendbelegger is het ten slotte belangrijk om zich te realiseren dat dividendinkomsten meestal, maar niet altijd, gratis verwerkt worden. Zeker bij Amerikaanse aandelen, die vaak ieder kwartaal een dividenduitkering doen, kan dit in de papieren lopen. DeGiro Custody brengt €1,00 + 3,00% van het dividend in rekening met een maximum van 10% per transactie. Dit betekende bij de internationale portefeuille een kostenpost van €76,20. Rabobank brengt per dividendbetaling €0,25 plus 0,5% van de waarde in rekening. Aan kosten voor dividendtransacties waren we bij Rabobank €16,20 kwijt. De overige brokerprofielen in dit onderzoek brengen geen kosten in rekening bij dividendbetalingen.

Inactiviteit

We noemden al dat we inactiviteitskosten buiten beschouwing hebben gelaten. Deze inactiviteitskosten kunnen van toepassing zijn als een belegger gedurende een (langere) periode geen transacties verricht. Tussendoor een keertje extra handelen kan dan lonend worden. Het is goed om hier kennis van te nemen, aangezien de kosten van inactiviteit aanzienlijk kunnen zijn. Het kan dan een onaangename verrassing zijn als deze in rekening gebracht worden.

Dit geldt in de eerste plaats voor Saxo Bank. Als een belegger gedurende 180 dagen geen transactie verricht, brengt Saxo Bank aan het einde van deze periode van inactiviteit een toeslag in rekening van $100, omgerekend €81,91. Bij IG gaat een inactiviteit-fee pas in op de eerste dag van elke maand waarin al minstens twee jaar geen handelsactiviteit heeft plaatsgevonden. En dan alleen wanneer de belegger een positieve balans op de handelsrekening heeft. Maar vanaf dat moment kost inactiviteit €14 per maand, oftewel €168 per jaar. Lynx en TradersOnly tenslotte hanteren beide een toeslag van $1 per inactieve maand en dan alleen als het totaal van de beleggersportefeuille een waarde heeft van minder van $1000. Dat zal voor de meeste beleggers echter geen probleem zijn. Bij de overige brokers is geen inactiviteit-fee van toepassing.

Valutaconversie

Indien u handelt in aandelen in andere valuta’s dan de euro, dan zult u op een of andere manier in deze valuta’s betalen. Via deze weg willen we u daar alleen op attent maken, want een duidelijke onderlinge vergelijking is erg complex. Soms worden conversiekosten bijvoorbeeld verwerkt in de aan- en verkoopprijs. Maar we hebben ook als reactie gekregen dat er verschil is bij banken en brokers voor wat betreft de omrekenkoersen ten behoeve van transacties in andere jurisdicties met andere valuta’s. Zo vraagt de ene broker geen conversiekosten, maar geeft deze wel een andere valutakoers.

Bij Lynx en Traders­Only vindt geen valutaconversie plaats, maar krijgt u na een aandelentransactie een negatief saldo in bijvoorbeeld Amerikaanse dollars. Wilt u dit niet, dan doet u vervolgens nog een transactie om het verschil weer weg te werken. Bij DeGiro kunt u kiezen of u omzettingen zelf wilt doen, of deze automatisch binnen 24 uur door DeGiro wilt laten uitvoeren. Mocht handelen in buitenlandse aandelen een belangrijk item voor u zijn, dan kan het handig zijn om vast te stellen op welke manier dergelijke kosten doorbelast worden.

Kortingen

Volledigheidshalve vermelden we dat beleggers die veel handelen bij ABN Amro en Binck staffelkortingen kunnen krijgen. Hierdoor kunnen vaste kosten per transactie en percentage van de waarde van de transactie wat omlaag. Ook Lynx heeft hiervoor mogelijkheden.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ