Updates

Aandelen Nederland

TKH

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Volkswagen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ahold Delhaize

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Walt Disney

Advies
kopen
Aandelen Nederland

JDE Peet's

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Altice Europe

Advies
kopen
Aandelen Nederland

WDP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Nestlé

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fugro º

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Accell

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Sanofi

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vopak

Advies
houden
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
houden
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
kopen

Updates

Aandelen Internationaal

Alphabet

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Facebook

Advies
kopen
Advies Hildo Laman, 11 apr 2018 14:00

Techreuzen hebben de wind even flink tegen

0 0 Leestijd ongeveer

Tijdenlang groeiden de bomen tot in de hemel voor technologiereuzen Apple, Facebook, Amazon en Alphabet (Google). Inmiddels is het sentiment na een reeks incidenten echter behoorlijk omgeslagen. Is er een serieuze crisis in techland?

Technologieaandelen zijn jarenlang de lievelingen van de beurs geweest. Afgelopen maart kwam daar echter vrij plotseling verandering in. Door meerdere negatieve berichten uit de VS raakte de stemming binnen korte tijd grondig verpest. Facebook kwam onder vuur te liggen over het gebruik van gegevens van gebruikers. In dezelfde periode was er een dodelijk ongeval in de VS met een zelfrijdende testauto van Uber, en een ongeluk met een Tesla die op de automatische piloot zou hebben gestaan. Daardoor werd de toekomst van de zelfrijdende auto in twijfel getrokken. Niet veel later nam de Amerikaanse president Trump Amazon op de korrel. Hij zei onder andere dat de internetretailer misbruik maakt van de US Postal Service.

Tel bij al dit soort bedreigingen nog het gepingpong met importtarieven in de VS en China op, en dan wordt het duidelijk waarom technologieaandelen het zwaar te verduren hebben. En omdat de koersen hoog stonden, was het niet vreemd dat de dalingen vrij fors waren.

Nieuwe regelgeving

Hier komt nog bij dat er een steeds sterkere roep klinkt om de activiteiten van techbedrijven beter te reguleren. Of het nu gaat om het verbeteren van de privacy bij sociale-mediabedrijven of het aan banden leggen van de zelfrijdende auto, alom klinkt de roep om meer en betere regelgeving.

Wat hier in de praktijk van terechtkomt, moet de toekomst uitwijzen. Maar nieuwe regelgeving kan een factor van betekenis zijn omdat het de manier verandert waarop bedrijven opereren. Daarmee kan het van invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Afhankelijk van de regels, de markt en het operationele model kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor bedrijven, en daarmee voor aandeelhouders.

Er zijn echter voldoende redenen om niet direct in paniek te raken. Zo zijn de kosten die bedrijven moeten maken om nieuwe regelgeving na te leven, door grote bedrijven een stuk beter te dragen dan voor kleine. Een flink deel van deze kosten ligt namelijk vast, ongeacht de omvang van het bedrijf. Daardoor is naleving voor kleine bedrijven relatief duur, en dat ondergraaft hun concurrentiepositie. Een effect van veel regulering kan dus zijn dat het voor grote bedrijven makkelijker concurreren wordt.

Regulering omzeilen

Een ander pervers gevolg van nieuwe regulering, is dat grote bedrijven het geld en de tijd hebben om deze effectief te omzeilen. Ze kunnen bijvoorbeeld medewerkers bij controlerende instanties wegkopen om ze te laten zoeken naar mogelijkheden om de activiteiten zo efficiënt mogelijk uit te voeren zonder de regels te overtreden. Voor kleinere bedrijven is dit minder eenvoudig, dus ook hier zijn grote bedrijven in het voordeel. Het gevolg van extra regulering zou dus kunnen zijn dat bedrijven als Alphabet, Amazon en Facebook juist minder concurrentie krijgen. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor het feit dat veel ceo’s van technologiebedrijven voorstander zijn van meer regulering.

Regulering zal de technologische vooruitgang zeer waarschijnlijk niet tegenhouden. Zo is het ongeval met de zelfrijdende auto zeker een tegenvaller, maar het zal nu niet ineens over en uit zijn met deze technologie. Ons geloof in de voortschrijdende ontwikkeling is een belangrijke reden dat we de technologiesector als geheel nog altijd geschikt achten voor beleggers.

Bankaandelen

Een voorbeeld van het effect dat regulering in een sector op aandelen heeft, zijn de Amerikaanse grootbanken. Nog niet zo lang geleden werden deze aandelen als riskant gezien vanwege de extra regelgeving als gevolg van de financiële crisis. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen, en zijn aandelen als Goldman Sachs en JPMorgan Chase flink gestegen. Het eerste aandeel staat 54,7% hoger ten opzichte van 1 januari 2016, het tweede zelfs 83,3%.

We denken dat de gevolgen van meer en nieuwe regelgeving op lange termijn mee zullen vallen voor de grote Amerikaanse technologiebedrijven. Een echte handelsoorlog zou ingrijpender zijn voor de sector, maar dat geldt voor vele sectoren.

Hieronder lopen we de vier grote techbedrijven op de Amerikaanse beurs één voor één na.

Alphabet

Alphabet zelf werd niet direct aangesproken op de misstanden bij Facebook, waar op grote schaal misbruik werd gemaakt van gebruikersdata. Toch is het bedrijf er wel bij betrokken. Door zijn zoekmachine Google, webbrowser Chrome en e-mailserver Gmail beschikt Alphabet over de gegevens van honderden miljoenen mensen. Verder is Alphabet betrokken bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de zelfrijdende auto (via Waymo). Eventuele regelgeving op een van deze gebieden – of allemaal – zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor Alphabet. Maar om bovengenoemde redenen denken we dat de gevolgen op lange termijn zullen meevallen.

Het aandeel Alphabet (fondscode: GOOGL) staat door de technologiedip zo’n 10% lager sinds 1 januari. Maar deze daling komt na een lange rit naar de hoogste koers ooit voor Alphabet: $1175,84 op 26 januari. Ten opzichte van de koers van 12 maanden geleden staat het aandeel nog altijd zo’n 20% hoger. Redenen voor paniek zijn er dus niet. We handhaven ons advies: ‘houden’. De resultaten over het eerste kwartaal zullen op maandag 23 april bekendgemaakt worden.

Amazon

Het aandeel Amazon heeft de laatste weken regelmatig last van de Amerikaanse president Trump, die een persoonlijke vete met het bedrijf lijkt uit te vechten. Trump heeft begin april nog aangegeven zich grondig te gaan verdiepen in Amazon, nadat hij zich eerder al negatief over de internetretailer had uitgelaten. Maar de VS zijn nog altijd een rechtsstaat. Hoewel eventuele nieuwe wetgeving dus wellicht specifiek gericht zal zijn tegen Amazon, en wellicht ook tegen andere grote e-commercebedrijven, zal deze net zo goed van toepassing zijn op andere bedrijven. Er zal dus naar ons oordeel geen specifieke ‘Amazon-wet’ komen. We denken ook niet dat Amazon op lange termijn heel veel last van eventuele wetgeving zal hebben. Het bedrijf heeft de mensen, middelden en invloed om de gevolgen van wetgeving te kunnen verzachten. We denken ook niet dat klanten massaal zullen weglopen.

Het aandeel Amazon heeft sinds begin maart zo’n 12% verloren, maar staat sinds 1 januari nog altijd 20% hoger. Alleen beleggers die begin maart zijn ingestapt, hebben dus reden tot klagen. We geven zelf al jaren een houdadvies voor Amazon. De reden hiervoor is dat enerzijds de omzet jaar in jaar uit heel hard groeit en Amazon een enorm sterke positie heeft weten op te bouwen, terwijl anderzijds de winstgevendheid te wensen over laat en de waardering van het aandeel extreem hoog is. Deze factoren zijn niet veranderd. We gaan er op dit moment niet van uit dat nieuwe regelgeving echt roet in het eten zal gooien. Daarom zien we geen reden om ons houdadvies te wijzigen. De kwartaalresultaten worden verwacht op 26 april.

Apple

Hoewel Apple in principe een verkoper van hardware is, heeft het natuurlijk wel degelijk te maken met de privacydiscussie. Zo heeft het bedrijf bijvoorbeeld van de meeste iPhone gebruikers de creditcardgegevens. Ook locatiegegevens kunnen door Apple gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Maar op dit moment zien we geen serieuze bedreiging voor Apple op het gebied van regels. Het grootste deel van de omzet komt uit de verkoop van hardware en accessoires. Het zou wel kunnen zijn dat door regelgeving Apple minder mogelijkheden krijgt om de klantgegevens waarover het beschikt, in te zetten om nog meer omzet te genereren. Dat is wat ons betreft echter geen reden om het aandeel te verkopen. Apple zal dinsdag 1 mei de tweede kwartaalcijfers presenteren.

Facebook

Tot slot Facebook. Het probleem van dit bedrijf (en andere sociale-mediabedrijven) is dat het bedrijfsmodel grotendeels afhankelijk is van het gebruiken van (privé-)gegevens van gebruikers. Dingen als hobby’s, vrienden, favoriete plekken, verjaardagen en dergelijke geven adverteerders een goed beeld van wie ze wel (en niet) willen bereiken met een campagne. We gaan er niet van uit dat dit hele verdienmodel verboden wordt. Dat zou te ver gaan. Het grootste probleem zien we bij het vertrouwen van gebruikers.

Als die zich niet meer thuis voelen bij Facebook als gevolg van privacy-kwesties, kan en zal dit grote gevolgen hebben. Op dit moment is er echter geen reden om hiervan uit te gaan. Uit een poll van Reuters en Ipsos in de VS bleek dat 78% van de ondervraagden niet de ‘private mode’ heeft ingeschakeld na het schandaal. En maar liefst 96% zegt voor berichten niet te zijn overgestapt naar veiligere platforms, zoals Signal en WhatsApp. Maar er zijn wel adverteerders die nu een afwachtende houding hebben aangenomen. Hoe groot de gevolgen hiervan zijn, wordt wellicht bekend bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers. Dat zal op woensdag 25 april zijn.

Cijferpresentatie erg belangrijk

Als uit de cijfers en het commentaar blijkt dat een deel van de gebruikers en/of adverteerders Facebook mijdt, zou dat betekenen dat de groeimogelijkheden in ieder geval op korte termijn aanmerkelijk kleiner zullen zijn. Dat is voor een aandeel met een redelijk hoge k/w (richting 30) fnuikend.

Aan de andere kant: als het allemaal meevalt, is het aandeel Facebook na de koersdaling juist extra aantrekkelijk geworden. Beleggers overdrijven met grote regelmaat, daarvan zijn er voorbeelden te over. Het hoofd koel houden is daarom altijd de beste keuze. We handhaven ons koopadvies voor Facebook, maar willen wel benadrukken dat de komende cijferpresentatie erg belangrijk zal zijn. Als daaruit blijkt dat het allemaal erger wordt dan nu wordt aangenomen, zal dit vrijwel zeker voor een koersdaling zorgen, en voor een verlaging van ons advies. Blijkt aan de andere kant dat het wel meevalt bij Facebook, dan zal de huidige lagere koers juist aantrekkelijk blijken te zijn.

Zuckerberg onder vuur
Afgelopen dinsdag en woensdag is Facebook-ceo Mark Zuckerberg voor het Amerikaanse Congres verschenen om tekst en uitleg te geven over het misbruik van gebruikersgegevens door Cambridge Analytica. Dit bedrijf gebruikte Facebook-gegevens voor de Trump-campagne tijdens de presidentsverkiezingen. Ook ging Zuckerberg in op Russische organisaties die met nep-accounts en nepnieuws verkiezingen in onder andere de VS wilden beïnvloeden. In zijn inleidende verklaring legde hij uit hoe het precies fout is gegaan, en welke maatregelen er zijn genomen om dit in de toekomst uit te sluiten. Die maatregelen zien er op het oog goed uit, en we zijn ervan overtuigd dat Facebook scherper zal letten op het onrechtmatig gebruiken van gebruikersdata door derden. Maar wat minder duidelijk werd, is hoe Facebook denkt over een meer fundamenteel probleem: hoe gaat het bedrijf om met gegevens van gebruikers die hun gegevens helemaal niet willen delen, of alleen met door henzelf geselecteerde connecties? Facebook zal zeker niet aan vertrouwen gewonnen hebben na de rel. Het lijkt logisch dat een steeds grotere groep  geen persoonlijke gegevens wil delen. Minder data die door adverteerders gebruikt kan worden betekent dat de advertentiewaarde van Facebook achteruit zal gaan. En aan mensen die hun Facebook-account opzeggen, kan het bedrijf al helemaal niets verdienen.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!