Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Verhaal van de Week Harry Geels, 7 dec 2022 16:31

Zes beleggingen voor diversificatie in een complexe wereld

0 0 Leestijd ongeveer

In een politiek-economisch multipolaire wereld gaan we volgend jaar voor aandelen op drie paarden wedden, met een VS-, Europa- en Chinafonds. Ook zijn bedrijfsobligaties en goud interessant.

De wereld is constant in beweging. Begin twintigste eeuw namen de VS de mondiale hegemonie over van het VK, politiek, militair en cultureel. Na de Tweede Wereldoorlog heeft er decennialang in de vorm van een Koude Oorlog een machtsevenwicht bestaan tussen de Sovjet-Unie en de VS, twee gescheiden werelden: een communistische versus een kapitalistische. In bepaalde landen werd af en toe (bijna) oorlog gevoerd om de macht, zoals in Korea, Vietnam en Cuba. China was in die tijd redelijk op zichzelf gericht.

Eind vorige eeuw vonden twee grote veranderingen plaats die het bovengenoemde machtevenwicht verstoorden: de Sovjet-Unie viel uiteen en China kreeg toegang tot de wereldmarkt, middels een entree in de wereldhandelsorganisatie, de WTO. Door het eerste kregen de Amerikanen de macht, gesymboliseerd door de dollar als absolute reservemunt in de wereld. Het machtevenwicht was weg. Europa voelde zich niet meer ‘veilig’ en is zich gaan verenigen in de Europese Unie met een eigen munt, de euro. Door de tweede verandering werd de wereld overspoeld door goedkope Chinese producten en arbeiders.

Nu zien we langzaam drie machtsblokken ontstaan: de VS, Europa en China. Het gaat met vallen en opstaan, zeker in Europa waar de EU en de euro verre van perfect functioneren. De macht van Europa staat verder onder druk door de oorlog in Oekraïne. Ook de energiecrisis treft vooral Europa, wat leidt tot verlies van koopkracht van burgers en concurrentiekracht van de industrie. De VS en China profiteren. China zal zelfs spoedig de Amerikaanse economie inhalen als de grootste en het land probeert de eigen munt, de renminbi, als tweede reservemunt te positioneren. De coronacrisis heeft tot slot nog het inzicht opgeleverd dat de drie machtsblokken het liefst autonoom moeten kunnen functioneren, om bijvoorbeeld bij crises problemen in de aanbodketens te voorkomen.

Een van de grote thema’s voor beleggers de komende jaren is hoe te beleggen in deze multipolaire wereld. Er zitten twee dilemma’s aan dit vraagstuk. Ten eerste de vraag welk van de drie blokken de beleggers uiteindelijk de meeste beleggingsmogelijkheden biedt. Ten tweede de vraag of een belegger ethische bezwaren heeft om in een bepaalde regio te beleggen. China is bijvoorbeeld autocratisch en lijkt het minder nauw te nemen met de mensenrechten van bepaalde minderheidsgroepen. De VS stelt zich imperialistisch op en is wat betreft inkomen en vermogen een van de meest ongelijke landen ter wereld.

We stellen ons hier op het standpunt dat de toekomst lastig te voorspellen is, zeker ten aanzien van de geopolitieke ontwikkelingen én dat het moeilijk zal worden tot overeenstemming te komen over de ethiek van beleggen. Daarom is het voorstel om in alle drie de blokken te beleggen. En zo te profiteren van de ontwikkelingen die daar plaatsvinden en de portefeuille goed te spreiden. Hieronder drie tips. Beleggers kunnen de portefeuille verder diversifiëren met obligaties en goud. Daarvoor ook drie tips.

Tip 1 – Aandelen VS: Ossiam Cape® US Sector Value ETF
Dit is een bijzondere ETF van Ossiam, een Franse ‘speciality’ ETF-aanbieder, dochter van het grote Natixis IM. Het fonds volgt een systematische strategie gebaseerd op de CAPE, de Cyclical Adject Price Earnings-ratio, ontwikkeld door Nobelprijswinnaar Robert Shiller. De CAPE is eigenlijk een historisch langetermijngemiddelde van de koers-winstverhouding. Staat deze hoog dan zijn aandelen duur, staat de CAPE laag dan zijn aandelen goedkoop. Voor deze ETF wordt de CAPE iedere maand voor tien S&P-sectoren uitgerekend. Er wordt vervolgens gekeken welke vijf van deze tien sectoren op basis van de CAPE het goedkoopst is.

Van die vijf ‘goedkope’ sectoren wordt de sector met het laagste prijsmomentum geschrapt. Uiteindelijk wordt dus iedere maand in vier sectoren belegd. De term ‘Value’ in de naam wijst dus naar goedkope sectoren, maar dat kunnen volgens deze methodiek ook groeisectoren zijn. Morningstar karakteriseert de ETF daarom als ‘Blend’ of gemengd. Het fonds heeft een uitermate goed trackrecord. Tot en met oktober dit jaar is het verlies slechts -1,5%, 5,7 procentpunt beter dan de index.

Tip 2 – Comgest Growth Europe
Comgest is een betrouwbare naam in de fondsindustrie. De Franse beheerder doet eigenlijk vooral waar hij goed in is en dat is beleggen met een lange horizon. De beleggingsfilosofie van de meeste van Comgest’s fondsen bestaat uit het kopen van ‘kwaliteitsaandelen’ die in staat moeten zijn ieder jaar hun winst per aandeel te laten groeien onafhankelijk van de economische cyclus. Het gaat meestal om dominante spelers uit een sector, goed geleid en financieel gezond. Sterk cyclische sectoren, waaronder de financiële en energiesector, worden daarom bewust uitgesloten. Hierdoor kan het fonds soms sterk afwijken van de index, maar per saldo resteert een grote ‘outperformance’.

In de portefeuille domineren doorgaans de bekende grote namen uit de consumptie-, technologie- en gezondheidssectoren. De aandelen blijven in een meestal sterk geconcentreerde portefeuille van zo’n 30 tot 35 namen meestal lange tijd in portefeuille, doorgaans minstens vijf jaar. Het fonds wordt beheerd door een stabiel team van tien personen, waarbij ieder teamlid zo’n vijftien aandelen goed volgt. Ieder nieuw idee wordt uitvoerig door het hele team bediscussieerd. Het bijzondere is tot slot dat Comgest zelf niet beursgenoteerd is en grotendeels in handen is van het personeel, wat over de jaren tot een laag personeelsverloop heeft geleid.

Tip 3 – China: JPMorgan China Fund
JPMorgan is een grote Amerikaanse vermogensbeheerder die voor alle beleggingscategorieën wel iets in de aanbieding heeft. Niet alles is goed, maar het Chinafonds wel. Het fonds wordt beheerd door twee ervaren Chinezen, ondersteund door JPMorgan’s researchcentra, een van de grootste ter wereld als het om beleggingen gaat. Binnen dit researchteam zitten op dit moment zestien leden die zich bezig houden met Groot-China, volgens Morningstar het grootste als het om Chinese aandelen gaat. JPMorgan heeft de laatste jaren de researchcapaciteit voor de snel groeiende Chinese A-aandelenmarkt uitgebreid. Dit is nodig omdat de Chinese on- en offshore markt tezamen in aantallen aandelen de VS-markten naar de kroon steken.

VS duur, China goedkoop
Amerikaanse aandelen zijn duur. De twaalfmaands vooruitkijkende koers-winstverhouding van de MSCI US bedraagt 18, die van de MSCI All-Country World ex US, komt niet verder dan 12. Deze relatief hogere waardering voor de VS is langzaam maar gestaag gegroeid sinds de kredietcrisis in 2008. Dat komt grofweg door vier zaken: hogere economische groei, dominantie van de Amerikaanse technologie, een dollar die als ‘safe haven’ is gebruikt en de inmenging van private equity die bedrijven scherp houdt. Om deze redenen blijft de VS een interessant beleggingsland. De waardering van Europese aandelen ligt op 12, die van China op 9,5.

Dat Chinese aandelen nu zo goedkoop zijn, komt door de bemoeienis van de overheid in bepaalde sectoren. Door als belegger op drie paarden te wedden wordt niet alleen spreiding over verschillende economische blokken bereikt, ook spreiding over verschillende waarderingen. Grosso modo heeft de belegger dan een gemiddelde waardering, niet duur en niet goedkoop. Ook historisch gezien is een twaalfmaands vooruitkijkende koers-winstverhouding van 12 gemiddeld.

In het beleggingsproces wordt ook hier gezocht naar kwaliteitsaandelen die zich in meerdere marktcycli bewezen hebben. Dit resulteert in een portefeuille van vooral large- en megacaps met een groeistempel, met nu Tencent, Meituan en Alibaba als grootste posities. Het fonds is wat betreft beheerd vermogen een van de grootste voor Chinese aandelen maar tot nu heeft dat volgens Morningstar niet tot prijsverstoringen geleid bij bijvoorbeeld de laatste uitstroom uit Chinafondsen.

Tip 4 – Investment grade: iShares Global Corp ETF
Wereldwijd zijn er maar weinig actieve investment grade fondsen die de index verslaan. Daarom kiezen we voor deze beleggingscategorie een ETF en wel die van iShares. De ETF belegt volgens het standaardprincipe van wegingen op basis van marktkapitalisatie. Dat betekent dat de VS dominant is met een weging van iets meer dan de helft van de portefeuille. Omdat ook banken veel schuldpapier uitgeven, is de bancaire sector met een weging van meer dan 25% ruim vertegenwoordigd in de ETF. De grootste zes posities zijn de bekende grote Amerikaanse financials, Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup en Wells Fargo.

Omdat de grote technologiebedrijven weinig schuld hebben uitstaan, bedraagt de weging van deze sector in de ETF slechts 6,5%. De gewogen gemiddelde looptijd van de leningen bedraagt nu afgerond negen jaar. In de gekozen aandelenklasse (zie bovengenoemde ISIN) is het dollarrisico afgedekt. De Total Expense Ratio bedraagt 0,25% en beheerskosten.

Tip 5 – Global High yield: Robeco High Yield Bonds
Dit fonds wordt geleid door twee ervaren Nederlandse fondsbeheerders: Sander Bus en Roeland Moraal. Beiden zijn volgens Morningstar ‘risicobewuste beleggers met een rentmeestermentaliteit’. Dit werd geïllustreerd door hun besluit in september 2020 om het fonds tijdelijk te sluiten nadat de waarde van de beleggingen de door de beheerders vastgestelde capaciteitslimiet van €12 mrd had bereikt. Na een daling van de activa werd de strategie een jaar later opnieuw opengesteld. Sindsdien hebben de beheerders hun capaciteitslimiet bijgesteld tot €14 mrd, met als redelijk argument dat de recente toename van de omvang van het wereldwijde universum van hoogrentende obligaties meer ademruimte biedt bij het beheer van de liquiditeit.

Bus en Moraal kunnen binnen Robeco verder bogen op 21 kredietanalisten. De strategie berust voornamelijk op bottom-up effectenselectie, met een brede spreiding van zo’n 250 emittenten. De voorkeur gaat uit naar bedrijven met solide ‘fundamentals’ en een gemiddeld iets hogere gemiddelde kredietrating dan die van sectorgenoten of hun benchmark.

Bovengemiddeld hoge spreads
Als we naar bedrijfsobligaties kijken, waarbij meestal de spread (het verschil tussen de yield van bedrijfsobligaties en die van staatsobligaties) als waarderingsmaatstaf wordt gebruikt, dan valt vooral op dat investment grade historisch gezien interessant gewaardeerd is. De spread is nu door de slachting op de obligatiemarkten van dit jaar sterk opgelopen naar zo’n 150 basispunten (1,5%). In de afgelopen vijfentwintig jaar is de spread voor investment grade maar drie keer groter geweest (alleen tijdens de krediet-, de euro- en de coronacrisis).

De spreads voor de meest veilige bedrijfsobligaties liggen ook boven het langetermijngemiddelde (zie grafiek). De zogeheten yield-to-maturity (YTM) ligt voor investment grade nu iets boven de 5%. De spreads van high yield staan historisch gezien iets minder hoog en liggen op het gemiddelde van zo’n 580 basispunten (5,8%). De YTM voor global high yield ligt op 7,5%. Als we naar de rendements-risicoverhouding kijken is investment grade dus interessanter dan high yield.

Tip 6 – Goud: Xetra-Gold ETC
Goud mag een beetje de vreemde eend in dit rijtje van getipte beleggingsfondsen lijken, maar is dat niet. Goud heeft zich in 2022 bewezen als bron van spreiding, met een plus van zo’n 7% over de eerste elf maanden van het jaar. Zoals gezegd is er momenteel sprake van een grote geopolitieke verandering, een oorlog en een dreiging van een oorlog in Taiwan en niet in de laatste plaats van een valuta-oorlog tussen de dollar, euro, yen en renminbi. Er is tegelijkertijd twijfel over de betrouwbaarheid van deze munten. Opvallend is dat veel centrale banken goud bijkopen. Volgens de World Gold Council (WGC) kochten de centrale banken in het derde kwartaal van 2022 een recordhoeveelheid van 399 ton goud ter waarde van ongeveer $20 mrd. Ook door de tijd heen biedt goud een buffer, vooral bij oorlogsdreiging en grote crashes.

We kiezen voor Xetra-Gold ETC, een product dat een samenwerking is tussen de Deutsche Börse Commodities GmbH en een aantal grote Duitse banken. Het tegenpartijrisico is verwaarloosbaar, te meer daar de ETC een 100% fysieke dekking in goud biedt. Per participatie mag 1 gram goud opgeëist worden. Het product is verder erg goedkoop, alleen bewaarloon van 0,025% per jaar, plus transactiekosten natuurlijk.

Rendement, €, geannualiseerd Sharpe-ratio
Fonds ISIN 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value ETF LU1079841273 1,7 13,6 14,6 0,90
Comgest Growth Europe IE00B5WN3467 -13,9 8,1 10,0 0,51
JPMorgan China Fund LU0822046875 -25,6 3,3 4,9 0,03
iShares Global Corp Bond UCITS ETF IE00BJSFQW37 -16,0 -4,3 -0,58
Robeco High Yield Bonds LU0792910563 -8,2 -0,9 0,6 -0,04
Xetra-Gold ETC DE000A0S9GB0 8,0 8,5 9,6 0,80
Bron: Morningstar, peildatum 31-10-2022; Sharpe-ratio is 3-jaarsrendement – risicovrij / 3-jaarsvolatiliteit

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ