Updates

Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

IMCD

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kiadis Pharma

Advies
houden
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Nederland

Marel

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

OCI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

IMCD

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
houden
Aandelen Nederland

Kiadis Pharma

Advies
houden
Aandelen Nederland

Value8

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Nederland

Marel

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Intertrust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

OCI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Vivoryon Therapeutics

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
kopen

Adviesverlagingen | Pennant en Ensign

0 0 Leestijd ongeveer

Een jaar geleden tipte ik Ensign Group. Destijds, in augustus vorig jaar, meldde ik al dat het Amerikaanse ouderenzorgbedrijf zich in oktober zou splitsen.

De thuiszorg- en hospice-activiteiten zouden naar een nieuw bedrijf gaan, Pennant Group geheten, maar daar zijn ook nog veel bejaarden- en verpleeghuizen bij gekomen. Deze tipterugblik gaat dus over twee bedrijven.

Het aandeelhoudersrendement van Ensign (koers plus dividend) is sinds augustus 2019 met 3% afgenomen, tegen +14% voor de S&P500. De coronacrisis trof Ensign sterk. Na de klap van 15 maart dit jaar was het herstel met +47% echter sterk, tegen +21% voor de S&P-index. Het aandeel Pennant presteerde na de start op 1 oktober bijzonder goed, met een totaalrendement van 66%. De S&P500 steeg in die periode met 13%.

Pennant | Resultaten en advies

Van het afgesplitste Pennant zijn de operationele resultaten sinds 2016 apart terug te vinden. Sinds dat jaar is de omzet van het bedrijf jaarlijks gemiddeld met 16% gegroeid, naar een bedrag van $339 mln in 2019. Het operationeel resultaat (ebitda) kende een jaarlijkse gemiddelde groei van 14.

Het bedrijf is vooral actief in het westen van de VS en opereert in een markt waarin nog veel kleine bedrijven actief zijn. Dat levert via acquisities veel extra groeimogelijkheden op. Daarnaast is er autonome groei en zijn de vergoedingen voor de diensten (deels van staatswege) relatief hoog. De vergrijzing biedt kansen voor verdere omzetgroei.

In het eerste kwartaal van 2020 is de aangepaste omzet met 18% gestegen naar ruim $91 mln. De omzetgroeiverwachting voor heel 2020 is ondanks corona gehandhaafd op 11 tot 14%, bij een aangepaste stijging van de winst per aandeel van 18 tot 29%. Ik vind dit wat optimistisch, temeer daar het coronavirus in de VS na het uitspreken van die verwachtingen in mei steeds sterker om zich heen grijpt. De activiteiten van Pennant zullen daardoor deels getroffen worden, als is het maar door een toenemend aantal sterfgevallen. Bij een hoge k/w van 44,8 verlaag ik het advies daarom naar ‘verkopen’.

Ensign Group | Resultaten en advies

De markt van Ensign Group ligt in dezelfde regio’s en is net als die van Pennant gefragmenteerd, wat mogelijkheden biedt voor geleidelijke acquisities. Ensign is vooral gericht op geschoolde verpleegdiensten (klinieken), revalidatie, transitie van ziekenhuis naar verzorgingshuis. Daarnaast heeft het bedrijf in enkele staten ook nog ouderen- en verpleeghuizen.

De groeifactoren zijn dezelfde als bij Pennant. Sinds 2014 bedraagt de jaarlijkse gemiddelde omzetgroei 17%, naar $2,3 mrd nu. Het aangepaste operationeel groeide sinds 2014 gemiddeld met 19% naar $374 mln. In het eerste kwartaal van 2020 was de omzetgroei 25% en steeg de aangepaste nettowinst met 93%. Voor het hele jaar wordt een omzetstijging van 6 à 7%% verwacht, bij een wpa-stijging van 10 tot 13%.

In mei meldde het bedrijf dat de coronacrisis in het tweede kwartaal merkbaar zou zijn. Mijn verwachting is dat die effecten in de loop van het kwartaal slechter zijn geworden, en dat ze ook in het huidige en volgende kwartaal een negatieve invloed zullen hebben op de resultaten, bijvoorbeeld via dalende bezettingsgraden. Voor mij is dat reden om bij een k/w van 18 niet verder te gaan dan een houdadvies. Het bedrijf komt op 5 augustus met tweedekwartaalcijfers.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.