Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Tesla

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASMI

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
houden
Aandelen Nederland

ArcelorMittal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden

Expertpanel | De bepalende thema’s voor de rest van het beursjaar

0 0 Leestijd ongeveer

Begin juli schoof het vaste expertpanel van Beleggers Belangen aan voor de halfjaarlijkse analyse en vooruitblik. Welke thema’s zullen het verloop van de rest van het beursjaar bepalen?

In het eerste halfjaar zorgde de coronacrisis voor extreme koersbewegingen op de beurzen. Wij nodigden ons vaste panel beleggingsstrategen uit om de gevolgen hiervan voor de toekomst te bespreken: Rik Dhoest van Bank Nagelmackers, Bob Homan van ING, George Raven van InsingerGilissen en Ralph Wessels van ABN Amro.

Is jullie assetallocatie gewijzigd als gevolg van de coronacrisis?

George Raven (InsingerGilissen): ‘Vorig jaar was een goed jaar. Toen hebben we in de loop van het jaar de risico’s omlaag gebracht naar een neutraal punt. Dus toen corona losbrak waren we niet agressief gepositioneerd en hebben we niet op de ontwikkelingen gereageerd door extra te verkopen. Daar komt nog bij dat de beurzen in China snel herstelden na de corona-uitbraak. We hebben dus geen bescherming gezocht, ook niet door te beleggen in defensieve sectoren. Dat was hoe dan ook niet nodig omdat wij van oudsher meer beleggen in het kwalitatief sterke deel van de markt, in bedrijven met een sterke balans. Na het ineenstorten van de beurzen zijn we eerder weer meer risicovol gaan beleggen.

Rik Dhoest (Bank Nagelmackers): ‘Wij zaten licht onderwogen in aandelen. In het verleden hadden we veel waarde-aandelen, zoals cyclische waarden en meer specifiek industriële, financiële en olie-aandelen. In de loop van vorig jaar zijn we dat stelselmatig gaan afbouwen en in maart van dit jaar zijn we meer in corona-averse en groei-aandelen gaan zitten, zoals technologie en farma. We zijn nog wel licht onderwogen in aandelen.’

Ralph Wessels (ABN Amro): ‘Onze aandelenweging was neutraal en toen China de corona-uitbraak zo goed onder controle leek te hebben zijn we na de eerste dip op de beurzen meer aandelen gaan kopen, en zijn we naar een lichte overweging toegegaan. Dat kregen we midden februari vol op de kin toen het bergafwaarts ging. Daardoor raakten we onderwogen. Eind maart zijn we naar neutraal gegaan waarna we begin mei weer hebben verkocht. Hierdoor zitten we nu licht onderwogen. Op sectorniveau zaten we al overwogen in IT en gezondheidszorg. De onderweging bij consumentengoederen tijdens de daling hebben we hersteld en we hebben de financiële aandelen onderwogen.’

Bob Homan (ING): ‘Wij gingen overwogen in aandelen het jaar uit. De waarderingen werden ons toen te hoog , en we zijn teruggegaan naar neutraal toen de coronaproblemen in China ons daar het argument voor boden. Tijdens de crisis zijn we vooral actief geweest op sectorniveau. We zaten overwogen in communicatie en onderwogen in consumentengoederen. Op het toppunt van de crisis zijn we gedraaid naar IT en gezondheidszorg. Voorts hebben we consumentengoederen naar neutraal gebracht. Maar luxe consumptiegoederen, financials en olie zijn naar beneden gebracht. Het werd ons duidelijk dat trends die al jaren zichtbaar waren, tijdens de crisis werden versterkt. Door de crisis raakte de aandelenpositie onderwogen.’

Wessels: ‘Wat mij opviel is dat beleggers juist omgekeerd lijken te reageren aan wat wij hebben gedaan. Veel beleggers kregen door de grote koersdalingen juist weer belangstelling voor de olie-aandelen in plaats van de IT- en platformaandelen als Just Eat Takeaway.com en Adyen.’
Dhoest: ‘Particulieren hebben de neiging om verliezers in portefeuille te houden en winst te nemen op aandelen die in de plus staan. Ze zijn bang voor hoge koersen.’
Homan: ‘Uit onze beleggersbarometer van de afgelopen maand blijkt dat 40% van de beleggers de achterblijvers koopt en 25% juist de kanshebbers van de coronacrisis, zoals IT en de gezondheidssector.’

Hoe gaat het economisch verder?

Homan: ‘Het herstel lijkt op een V maar volgens mij wordt de rechterpoot van die V korter dan de linkerpoot en bestaat het vervolg uit een minder schuine lijn omhoog.’
Raven: ‘Als het teken van de vierkantswortel.’
Homan: ‘Ja, want na het snelle herstel komt er een groeivertraging. Die wordt veroorzaakt door de naweeën van de economische schok, zoals werkloosheid en faillissementen. Eind 2021 zitten we echt nog niet op het niveau van 2020. Zo schat het IMF de economische terugval in Europa voor 2020 op 8% en de groei voor 2021 op 6%. Bedrijven zitten volgens ons pas later, in 2023, weer op hun oude winstniveau.’
Wessels: ‘De marge-ontwikkelingen bij bedrijven correleren normaal gesproken redelijk met de Amerikaanse S&P500-index, maar die verbinding is nu verbroken. De marges zijn veel harder gedaald dan de index.’
Dhoest: ‘Maar straks komen we terug van vakantie en dan kijken de analisten alleen maar naar de hogere winsten van 2021.’
Homan: ‘Maar de winsten zijn dan nog niet op niveau. En hoewel de rente laag blijft, zijn de risico’s groter geworden. Vandaar dat bedrijven volgens ons gevoeliger zijn geworden. Om die reden zijn wij nu onderwogen in aandelen.’
Raven: Ook wij verwachten dat het wel even zal duren voordat de economie volledig herstelt. In sommige sectoren gebeurt dat wellicht nooit, zoals in de luchtvaart en misschien ook in de auto-industrie. Ook alles wat met toerisme en reizen te maken heeft blijft onder druk staan, zoals vliegen en cruises. Maar er komen nieuwe activiteiten. Wie had ooit gedacht dat je als influencer je brood kon verdienen? We staan aan het begin van een werkloosheidsgolf en van faillissementen. Misschien waren er wel teveel cafés en boetieks. Banenrijke sectoren staan onder druk en dat heeft effect op de consumentenbestedingen en lonen en dus op de economie. Lagere lonen zijn natuurlijk wel weer gunstig voor de marges van de bedrijven.’
Wessels: Door de economische krimp waar we nu in zitten, liggen de gevaren bij deflatie. Wij verwachten wel een fors economisch herstel in het derde kwartaal van dit jaar, omdat de economieën weer open gaan. Maar daarna zal het de volgende twee kwartalen wat moeilijker worden. In Europa verwachten we dan een dip, behalve in Nederland. Ook voor de VS zien we geen tijdelijke verslechtering. We zien wel oplopende werkloosheid, faillissementen en minder kredietverstrekking, maar geen tweede coronagolf.’
Dhoest: ‘Voor China en Azië kun je wel een V als herstel zien, voor Europa en de VS is die kans kleiner. Maar Azië kan wel helpen bij het herstel elders.’
Homan: ‘Maar Azië zou zonder corona toch ook hoger zijn uitgekomen dan nu zal gebeuren.’

Hoe zal de beurs reageren op de slechte kwartaalcijfers?

Wessels: ‘Wanneer is de laatste keer geweest dat de markt echt corrigeerde bij een slecht cijferseizoen?’
Homan: ‘Als geheel inderdaad niet, maar op individueel niveau worden bedrijven natuurlijk wel zwaar afgestraft. En als er veel bedrijven met slechte cijfers komen! Er is wel tegenwicht van de IT- en online bedrijven, die op de beurs een belangrijke positie innemen. De ondernemingen in deze sectoren komen wel met goede cijfers, zoals de top-5 in de S&P500-index.’
Wessels: ‘Ja, het aandeel van de online detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten is, gemeten in procentpunten de laatste paar maanden harder gegroeid dan in de afgelopen negen jaar. In die hele periode ging het van 6 naar 16%, en dit jaar is het van 16 naar 27% geschoten. Als mensen tegen mij zeggen dat de koersen zijn losgeraakt van de werkelijkheid, dan ben ik het daar dus niet mee eens. Ongeveer 40% van die index is immers gerelateerd aan IT en internet. Maar ik ben het wel met Bob eens dat de beurskoersen erg vooruit zijn gelopen op herstel. Wij zijn dan ook op dit moment onderwogen in aandelen, ook al omdat er nog zoveel onzekerheden zijn. Op de langere termijn blijven de omstandigheden gunstig door de lage rente, de stimulering, de toename van de winsten en het herstel van de economie.’
Homan: ‘De centrale banken halen nu wel heel veel activa uit de markt.’
Wessels: ‘Maar de centrale banken kopen minder op dan het enorme aanbod van obligaties dat op de markt komt door de groeiende staatsschuld. Daarom verwachten wij dat de ECB nog meer zal gaan doen.’
Homan: ‘Toch verwacht ik wel een koersreactie op slechte cijfers, want kleine veranderingen in de omzet van een bedrijf kunnen tot grote veranderingen in de winstmarge leiden.’
Wessels: ‘Behalve bij bedrijven die prijsmacht hebben.’
Raven: ‘Ik denk dat beleggers weinig geïnteresseerd zijn in de tweedekwartaalcijfers. Het gaat hen vooral over de ontwikkelingen rond de coronabesmettingen. Is het virus over zijn hoogtepunt heen of niet? Veel bedrijven laten ook weten dat ze niets willen zeggen over de rest van het jaar. Het is wel interessant om te zien hoe de bedrijfsontwikkelingen zijn geweest in de laatste maand van dat slechte tweede kwartaal. Dat schept verwachtingen voor de verdere toekomst. Daarbij is het van belang dat centrale banken en overheden dit keer op gecoördineerde wijze bezig zijn de effecten van het virus te bestrijden. Het zal in dit cijferseizoen vooral gaan om de tekenen van economisch herstel en de ontwikkelingen rond de coronapandemie.’
Dhoest: ‘In de VS staan de koersen op recordniveau, vooral de Nasdaq-index, terwijl het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. Stel nu dat Wall Street wat daalt door tegenvallende cijfers, dan gaat Europa mee naar beneden. Je hebt in de VS ook nog de verkiezingen met Donald Trump en Joe Biden.’
Wessels: ‘Trump heeft de economische groei niet meer mee en is dus een kat in het nauw. Ondertussen is China in zijn eigen regio steeds agressiever aan het worden. De geopolitieke risico’s zijn op dit moment groot terwijl de markt dit niet heeft ingeprijsd. Als er iets negatiefs op de beurs gebeurt, komt het vaak uit onverwachte hoek. Ik zie zoiets meer uit geopolitieke spanningen komen dan uit de bedrijfscijfers.
Raven: ‘Er zijn politieke risico’s, maar het grootste risico zit toch in tegenvallende economische ontwikkelingen.’

Wat betekent dit dan voor jullie assetallocatie?

Raven: ‘Wij zitten, in tegenstelling tot de anderen, iets overwogen in aandelen. Traditioneel hebben we geen positie in waarde-aandelen, zoals banken en nutsbedrijven. Dan zit je altijd overwogen in andere sectoren, zoals IT en gezondheidszorg. Wij hebben dus weinig in onze verdeling hoeven veranderen. We hebben alle bedrijven stuk voor stuk doorgenomen op hun kwaliteit, zoals een sterke balans en hoge winstmarges. We zijn daarom niet nerveus, want kwaliteitsaandelen zullen altijd door een zware recessie heen komen. Die kwaliteit compenseert de risico’s van een overwogen aandelensegment in de portefeuille. Staatsobligaties vinden we door de rentetarieven niet interessant. Daarom hebben we die onderwogen. Maar bij de bedrijfsobligaties zijn de risico’s minder geworden door de koersdalingen tijdens de coronacrisis. Daarom hebben we weer meer high-yieldobligaties gekocht, en schuld uit opkomende markten in sterke valuta’s.
Homan: Dat hebben wij ook gedaan, de weging in high-yieldobligaties naar neutraal gebracht. Maar de rendementen zijn inmiddels weer gedaald, dus misschien gaan we wel weer verkopen. We blijven overwogen in investment grade-bedrijfsobligaties.’
Dhoest: ‘Wij zijn nu onderwogen in obligaties en daarbij overwogen in investment grade. Bij aandelen zijn we onderwogen, maar minder. Bij ons is  55% aandelen in de portefeuille neutraal. We zaten eerder op 49% en nu op 52%. De cashweging is verlaagd van 7,6 naar 4,6%. Op sectorniveau zijn technologie en corona-averse sectoren in belang toegenomen. Het gaat om voorspelbare inkomsten. Dat geldt ook voor de gezondheidssector. Wij zitten neutraal in vastgoed. Die categorie heeft het met -20% dramatisch gedaan, maar er zijn ook delen van de vastgoedsector die beter presteren. Denk aan alles wat met online van doen heeft, met verzorgingstehuizen en in Duitsland ook gewone huizen. Daar zit dan de kwaliteit in de vastgoedsector, maar die aandelen staan ook nog op -13%. Winkelvastgoed, zoals Wereldhave en Unibail-Rodamco-Westfield, heeft momenteel een duidelijk lagere kwaliteit.’
Wessels: ‘Wij zijn licht onderwogen in aandelen (3% onder neutraal ). Daar zit vastgoed in. Binnen de regio’s houden we een voorkeur voor de VS boven Europa en zijn we neutraal gepositioneerd in opkomende markten. Op sectorniveau zijn we overwogen in gezondheidszorg en technologie en onderwogen in de financiële sector en nutsbedrijven. Onze obligatiepositie is neutraal: onderwogen in staatsobligaties, behalve in Spanje, en overwogen bij investment grade en schuldpapier uit opkomende landen. We verwachten wel herstel in de komende twaalf maanden en ik ga er dan ook vanuit dat wij positiever gaan oordelen over aandelen.’
Homan: ‘Bij de sectorverdeling is het bij ons niet veel anders. We staan ook positief tegenover technologie en gezondheidszorg, samen met de communicatiesector, waar tegenwoordig ook mediabedrijven als Netflix, Alphabet en Facebook in zitten. In de andere sectoren zitten we dus minder. Je zoekt naar kwaliteitsaandelen en daar blijken er onder duurzame bedrijven nog meer van te zijn dan onder andere bedrijven. Dat thema gaat nu steeds meer spelen. Bij duurzaam beleggen mis je wat sectoren, met daarbij hardlopers zoals Apple en Alphabet, maar dat wordt gecompenseerd door de populariteit onder beleggers van andere sectoren en aandelen. Onze duurzame portefeuilles doen het in 2020 aan de aandelenkant 6 tot 7% beter dan de gewone portefeuilles.’

Hebben jullie tot slot een tip voor de lezers?

Wessels: ‘Blijf altijd beleggen, want timing heeft weinig zin. Draai aan de knoppen van af en toe meer of minder, maar blijf beleggen. Het is altijd beter om op de beste dagen belegd te zijn dan de slechtste dagen te vermijden.’
Dhoest: ‘Markttiming is inderdaad heel moeilijk, dus “uit-de-markt-zijn” is een probleem. Ik adviseer om eerder de slechtlopende beleggingen te verkopen dan de goede en die laatste te houden: let your profits run and cut your losses.’
Homan: ‘Ik zou zeggen dat beleggers goed moeten blijven selecteren. Dus let erop dat je naast kansrijke bedrijven met grotere risico’s, zoals achterblijvers, ook belegt in bedrijven die solide zijn en hun winsten kunnen verhogen.’
Raven: ‘Kwaliteitsaandelen doen het inderdaad altijd beter: de ondernemingen met de sterkste balansen en de hoogste marges. Want daarmee win je het op de lange termijn, met stijging op stijging en het herbeleggen van de dividenden. Die groep van echte kwaliteitsaandelen zal ook bij een eventuele tweede coronacrisis goed overeind blijven.’

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!