Updates

Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Nieuwe Steen Investments

Advies
kopen
Aandelen Nederland

PostNL

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Unilever

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
houden
Aandelen Nederland

Royal Dutch Shellº

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Acomo

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
houden
Aandelen Nederland

AMG

Advies
houden
Aandelen Nederland

Just Eat Takeaway

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Philips

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
kopen
Aandelen Nederland

InPost

Advies
houden
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Pfizer

Advies
houden
Aandelen Nederland

Hunter Douglas

Advies
houden
Aandelen Nederland

Galapagos

Advies
kopen
Advies Jeroen Boogaard, 24 sep 2018 11:06

ForFarmers moet het hebben van overnames

0 0 Leestijd ongeveer

De stagnerende vleesconsumptie en krimpende veestapels beperken het autonome groeipotentieel van ForFarmers. Als Europees marktleider kan het bedrijf echter als consolidator in de nog zeer gefragmenteerde veevoederindustrie optreden.

Voercoöperatie ForFarmers is voor groei aangewezen op overnames. De vraag naar veevoer neemt nauwelijks toe doordat de Europese vleesconsumptie op de langere termijn stabiel is. Terwijl de vraag naar kip toeneemt, kiezen consumenten minder voor varkensvlees. Ook zijn er steeds meer mensen die helemaal geen vlees meer eten, mede door de maatschappelijke aandacht voor de nadelen hiervan. Overheden treffen bovendien maatregelen om de milieubelasting van de agrarische sector terug te dringen en leggen de mestproductie steeds meer aan banden. Zo heeft Brussel een fosfaatplafond ingesteld. Daardoor hebben veel melkveehouders in Nederland en in andere Europese landen hun melkveestapel moeten verkleinen. Veehouders die toch hun aantal koeien willen uitbreiden moeten fosfaatrechten kopen, maar die investering is lang niet altijd economisch rendabel.

Warme sanering

Voor veehouders in Duitsland wordt het ook steeds lastiger om hun bedrijf uit te breiden en nieuwe stallen bij te bouwen door een veel strenger nieuw mestbeleid. De gevolgen van de geplande ‘warme sanering varkenshouderij’ in Nederland, met een vermindering van de geuroverlast van varkenshouderijen als doel, zijn nog niet bekend, maar vermoedelijk zal dit op de lange termijn ook tot een minder grote varkensveestapel leiden. En de druk vanuit de overheid op de sector neemt alleen maar toe. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moet de Nederlandse veestapel flink krimpen door emissierechten in te voeren en de btw op vlees te verhogen. Dat adviseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur onlangs. Het zal de investeringsbereidheid van de boeren geen goed doen.

Tegen deze achtergrond zijn de mogelijkheden voor ForFarmers om de afzet op eigen kracht te verhogen gering. Het volume ‘Total Feed’ (mengvoer en alle bijbehorende producten) steeg op autonome basis in de afgelopen drie jaren met gemiddeld ruim 1% per jaar en dat is volgens onsook een realistische verwachting voor de komende jaren. De autonome omzetgroei kan overigens een stuk hoger of lager uitkomen omdat ForFarmers de volatiele grondstofprijzen normaliter doorberekent aan zijn klanten.

Totaaloplossing

In deze uitdagende markt ziet het bedrijf vooral groeikansen met het aanbieden van totaaloplossingen. Dat is een belangrijke pijler onder de Horizon 2020-strategie. Weliswaar daalt het aantal boeren, maar de bedrijven die overblijven worden groter. Hierdoor worden er andere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering. Ook vanwege de toenemende aandacht voor duurzaamheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn neemt de behoefte aan advies en speciale mengvoeders toe, aldus het bedrijf.

Met de Total Feed-aanpak speelt ForFarmers hierop in en ondersteunt het de boeren bij het optimaliseren van hun bedrijf. Zo kan het meer toegevoegde waarde leveren. Focus op aantrekkelijke segmenten zoals jongdiervoeding en biologische voeroplossingen moet ook de winstmarges schragen. Doelstelling voor de middellange termijn is een gemiddelde jaarlijkse onderliggende ebitda-groei van circa 5% bij gelijkblijvende valutakoersen en zonder rekening te houden met grote acquisities. Dat is een aardig groeitempo gelet op de zwakke autonome volumeontwikkeling.

Boeren ForFarmers houden dikke vinger in de pap
De beursgang van ForFarmers ging niet gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen, maar had als doel om de boeren de mogelijkheid te verschaffen hun belang te gelde te maken. De grote beleggers APG (6,7%), Kempen (5,27%) en JP Morgan (3%) stapten in. De coöperatie heeft nog 49,99% van het kapitaal en 60% van de stemmen.


Overnamestrategie
De winststijging kan nog een stuk hoger uitvallen, want ForFarmers hanteert een actieve overnamestrategie. Forfarmers is nu de grootste voerproducent in Europa – voor Agrifirm, De Heus en Nutreco – en streeft naar de nummer 1 of 2 positie in vier belangrijke landen. Deze positie heeft de onderneming al in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet in Duitsland en België. Er zijn overnamekansen genoeg. In veel Europese landen is de mengvoermarkt nog sterk gefragmenteerd en er vindt een consolidatie plaats. ForFarmers wil hierin een leidende rol spelen.

Het vizier is gericht op Duitsland, België en het VK, maar dit jaar werd ook verrassend genoeg een 60%-belang genomen in het Poolse Tasomix met een optie op de overige 40% van de aandelen. Daarmee werd toegang verkregen tot de snelgroeiende pluimveesector in Polen. Tasomix is de vierde speler in Polen en behaalde in 2016 een ebitda van circa €8 mln. Later dit jaar zal een nieuwe fabriek opengaan, waardoor de productiecapaciteit met bijna 80% zal toenemen. De overname levert direct een bijdrage aan de winst per aandeel.

Koerscorrectie

Waarschijnlijk volgen er nog meer overnames in Polen, net als in Duitsland en het VK. Schaalvoordelen zouden de winstgevendheid in deze landen meer in de buurt van de marges in Nederland moeten brengen. Met een vrijwel schuldenvrije balans en een solvabiliteit van 52,8% is er nog voldoende financiële armslag aanwezig. Hoewel overnames altijd integratierisico’s met zich meebrengen, heeft ForFarmers een goed track record en sinds 2013 al acht geacquireerde bedrijven succesvol in de organisatie opgenomen.

Voor de aandeelhouders is er waarde toegevoegd. In de periode 2014-2017 steeg de winst per aandeel met gemiddeld 6,8% per jaar, mede dankzij de inkoop van eigen aandelen. Het dividend ging fors omhoog van €0,17 per aandeel naar €0,30 per aandeel vorig jaar. Daarmee is de helft van de genormaliseerde winst uitgekeerd, de bovenkant van de gehanteerde bandbreedte van 40-50%. Dit jaar ligt een verdere winst- en dividendgroei in het verschiet. De koers heeft het sinds de beursintroductie in 2016 goed gedaan, maar is de laatste maanden gecorrigeerd en noteert nu 17% onder de piek van €12,30 in juni. Gekoppeld aan een dividendrendement van 3% en een k/w van 15 voor 2019 vinden wij het tijd om het houdadvies te laten varen en naar ‘kopen’ te gaan.

Brexit biedt ook kansen
Naast de uitbraak van dierziekten is de aankomende brexit een van de grootste risico’s voor ForFarmers. Het Verenigd Koninkrijk heeft een aandeel in de omzet van 28% en is daarmee de tweede afzetmarkt, na Nederland. Hoewel de impact van de brexit volgens het bedrijf lastig is te voorspellen, zijn kleinere en middelgrote boerenbedrijven in Engeland momenteel voorzichtig met investeringen. Op de langere termijn biedt de brexit juist kansen. Ongeveer 40% van het geconsumeerde varkensvlees is afkomstig uit de Europese Unie. Waarschijnlijk zullen Britse producenten door de brexit zelf meer gaan produceren. Hetzelfde geldt voor rundvlees.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €14,50 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!