Updates

Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden
image description
Opinie Menno van Hoven, 14 okt 2014 15:04

Dividend: Shell of toch liever Chevron?

0 0 Leestijd ongeveer

Updates

Aandelen Internationaal

Procter & Gamble

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

ASR

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
houden

Veel beleggers geven in de praktijk nog altijd de voorkeur aan aandelen met het hoogste dividendrendement. Voor wie investeert met een lange beleggingshorizon is dividendgroei echter veel belangrijker. We vergelijken Shell met Chevron.

Een goed voorbeeld van een aandeel met een hoog en stabiel dividend is natuurlijk Royal Dutch Shell.

De oliemajor beschikt over een prima di­videndhistorie met een uitkering die al tientallen jaren langzaam verder wordt verhoogd.

Qua trackrecord doet Shell (net als alle andere Europese oliema­jors) echter onder voor zijn Amerikaanse sectorgenoten ExxonMobil en Chevron (zie kader in het Dividend E-magazine van september) die al tientallen jaren op rij het dividend verhogen.

Shell stelt het dividend vast in Ameri­kaanse dollars, om dat vervolgens op een later tijdstip om te rekenen naar euro’s. Zodoende is het uiteindelijke dividend erg afhankelijk van valuta-effecten, wat er in de praktijk voor zorgde dat beleg­gers in euro’s over 2013 minder dividend uitbetaald kregen.

Dit jaar zien we pre­cies het tegenovergestelde en profiteren Nederlandse aandeelhouders juist van de sterke dollar ten opzichte van de euro, wat resulteert in een hogere dividenduit­kering.

Behalve dividendhistorie scoren Euro­pese oliemajors als Shell en Total en ui­teraard BP ook aanmerkelijk slechter op het gebied van dividendgroei. Aange­zien de beurskoers normaal gesproken de ontwikkeling van het dividend volgt, is het niet verrassend dat Amerikaanse oliemajors het de laatste jaren veel beter hebben gedaan op de beurs.

DIVIDENDINKOMEN SHELL VS CHEVRON
Dat grotere koersstijgingen op hun beurt weer resul­teren in een lager dividendrendement behoeft natuurlijk geen uitleg. Dat laatste kunnen we goed zien aan de hand van een concreet voorbeeld, waar­bij Royal Dutch Shell wordt afgezet tegen Chevron.

Voor Shell geldt dat het aandeel al vanaf dag één deel uitmaakte van de dividendpor­tefeuille. In de inmiddels ruim drie jaar die zijn verstreken blijft Shell qua totaal­rendement (ruim 50%) ver achter bij het portefeuillegemiddelde van inmiddels bijna 90% (peildatum eind september, enkele weken geleden werd Shell verkocht).

In september 2011 bood Shell een dividendrendement van 5,3%. Nu (eind september 2014) is dat ongeveer 4,6%, terwijl het dividend sindsdien nauwelijks werd verhoogd. De gemiddelde dividendgroei van iets meer dan 2% op jaarbasis steekt dan ook schril af tegen het gemiddelde van ruim 11% waarmee Chevron het dividend de laatste drie jaar verhoogde (ook over een periode van 5 en 10 jaar is de dividendgroei van Chevron superieur t.o.v. Shell).

De hieronder getoonde tabel, die u in een groter formaat kunt bekijken op pagina 12 van het Dividend E-magazine van september, toont de enorme verschillen qua dividendinkomen met het verstrijken van de jaren als we een hoger dividendrendement met nauwe­lijks groei (Shell) afzetten tegen een la­gere yield met een veel grotere jaarlijkse groei (Chevron).

Al na 5 jaar levert een investering in Chevron meer dividendin­komen op dan Shell. Indien het dividend wordt herbelegd, zoals bij de dividend­portefeuille, worden de verschillen nog veel groter.

Het is dan ook geen toeval dat Chevron het de laatste jaren qua total return veel beter heeft gedaan dan Shell (zie ook hiervoor het artikel in het Dividend E-magazine van Beleggers Belangen).

Overigens is Shell enkele weken geleden uit de dividendportefeuille verwijderd dankzij een stoploss op €29,50. Chevron maakt nog wel deel uit van de nu 38 aandelen tellende dividendportefeuille. Binnenkort zal de kaspositie van ruim 7% worden gebruikt voor de aankoop van 3 of 4 nieuwe aandelen.

Tekst: Menno van Hoven, september 2014
Het bovenstaande artikel verscheen eerder in het maandelijkse Dividend E-magazine van Beleggers Belangen.Via Twitter @mennovanhoven blijft u dagelijks op de hoogte van het laatste dividendnieuws en de dividendportefeuille.
Indien u vragen heeft over de dividendportefeuille kunt u die uiteraard stellen via Twitter of per email: menno.van.hoven@reedbusiness.nl

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.