Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Opinie Peter Schutte, 28 mei 2013 11:41

Japan kan eurocrisis doen herleven

0 0 Leestijd ongeveer

De huidige economische ontwikkelingen in Japan vallen moeilijk op een A4-tje te beschrijven. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar ook grote risico's. Ook Europa blijft niet buiten schot: de risico's voor de euro zijn groter dan menigeen denkt.

Japan is momenteel enorm aan het stimuleren, zowel fiscaal als monetair. Dit heeft zijn uitwerking op de financiële markten niet gemist.
Effecten die hierdoor optraden zijn een ongekende stijging van de Japanse aandelenkoersen (+75% sinds november vorig jaar), recent gevolgd door een aardige correctie, en in korte tijd een verdubbeling van de Japanse kapitaalmarktrente.

Hoewel beide zaken gerelativeerd kunnen worden, kunnen deze ontwikkelingen niet zonder gevolgen blijven voor Japan zelf en voor de rest van de financiële wereld. Zo kan de correctie op de aandelenbeurs het vertrouwen in de Japanse economie weer een flinke deuk opleveren.

Renteverdubbeling

Door het expansieve beleid van de Japanse regering is de Japanse tienjaarsrente in een mum van tijd verdubbeld. Dat lijkt enorm en dat is het ook, maar de kapitaalmarktrente staat nog altijd ruim onder de 1%. President Shinzo Abe en de zijnen hebben laten weten zich door de rentestijging niet uit het veld te laten slaan. De stijging zou zelfs een uiting zijn van economisch herstel, maar dit neveneffect moet hen toch hebben verrast.

De Bank of Japan koopt massaal staatspapier op, wat in theorie juist een drukkend effect op de rente moet hebben. Beleggers verdisconteren echter een hogere inflatie in, mede uit hoofde van de sterk verzwakte yen, die goederen en diensten  uit het buitenland duurder maakt.
Wat dat betreft schiet de Bank of Japan zijn doel voorbij. De stijging van de lange rente, hoe laag deze ook nog altijd is, kan grote gevolgen hebben voor de gehele financiële wereld en vooral voor Europa.

Gevolgen Japanse rentestijging

In de eerste plaats heeft de Japanse rentestijging tot een schrikeffect op de Japanse aandelenmarkt geleid. Beleggers vrezen dat de hogere rente het prille economische herstel zal dwarsbomen.
Een tweede gevaar van de stijgende rente is dat de Japanse overheid in problemen komt met het eigen huishoudboekje. De staatsschuld van Japan ligt rond de 230% van het bbp, ongekend hoog. De megaschuld werd altijd genuanceerd door aan te geven dat deze voor circa 90% in binnenlandse handen is. De Japanse staat zal echter toch fors duurder uit zijn bij de omvangrijke herfinancieringsronden, wat de ruimte voor verdere fiscale stimuli aantast. Binnenlandse banken zullen mogelijk de kredietkraan dichtdraaien omdat zij verliezen lijden op hun staatspapier.

Durfkapitaal

Een ander punt is dat Japanse beleggers het door het economisch herstel aandurfden meer in buitenlandse aandelen en obligaties te investeren. Door de verzwakking van de yen viel ook een aanmerkelijke valutawinst te maken. Wellicht vreesden Japanse beleggers ook een snelle stijging van de binnenlandse inflatie  - wat de waarde van het staatspapier uitholt - waardoor ze in het buitenland gingen shoppen. Dit alles kan een verklaring zijn voor de ongekende en nauwelijks gefundeerde daling van de rentes in Zuid-Europa en Frankrijk en België die we de afgelopen maanden hebben gezien. Nu de rentevergoeding in Japan snel stijgt wordt het juist weer aantrekkelijker in eigen land te investeren.

De rentedalingen in Zuid-Europa werden vooral toegeschreven aan de potentiële steunacties van de ECB en de vorderingen die in Europa gemaakt worden met een bankenunie, alsmede met het respijt aan overheden de begroting op orde te brengen, maar Japanse beleggers zullen daar ook zeker voor verantwoordelijk zijn geweest.

Repatriëring van dit 'durfkapitaal' kan de perifere rentes in Europa weer doen stijgen, wat deze landen en daarmee de euro opnieuw in de gevarenzone kan doen belanden. Ook zijn de rentes in Zuid-Europa en in Frankrijk en België eigenlijk te laag ten opzichte van de kracht van deze economieën.

Onduidelijkheid

Beleggers worden momenteel aan alle kanten geconfronteerd met onduidelijkheid over het monetaire beleid. De Amerikaanse Fed wil wel graag eerder stoppen met kwantitatieve verruiming, maar de economie werkt niet mee. De Bank of Japan wil de rente drukken, bereikt het tegenovergestelde en het is onduidelijk hoe nu verder. De ECB moest eigenlijk meer doen, maar werd geholpen door de financiële markten. De ECB zal wel wat aan de kredietverlenging moeten doen.
Zolang de economie in al deze regio's niet stevig aantrekt, zullen beleggers naar de centrale banken kijken. Of zij het antwoord hebben wordt steeds meer in twijfel getrokken.

Japan is momenteel enorm aan het stimuleren, zowel fiscaal als monetair. Dit heeft zijn uitwerking op de financiële markten niet gemist.
Effecten die hierdoor optraden zijn een ongekende stijging van de Japanse aandelenkoersen (+75% sinds november vorig jaar), recent gevolgd door een aardige correctie, en in korte tijd een verdubbeling van de Japanse kapitaalmarktrente.

Hoewel beide zaken gerelativeerd kunnen worden, kunnen deze ontwikkelingen niet zonder gevolgen blijven voor Japan zelf en voor de rest van de financiële wereld. Zo kan de correctie op de aandelenbeurs het vertrouwen in de Japanse economie weer een flinke deuk opleveren.

Renteverdubbeling

Door het expansieve beleid van de Japanse regering is de Japanse tienjaarsrente in een mum van tijd verdubbeld. Dat lijkt enorm en dat is het ook, maar de kapitaalmarktrente staat nog altijd ruim onder de 1%. President Shinzo Abe en de zijnen hebben laten weten zich door de rentestijging niet uit het veld te laten slaan. De stijging zou zelfs een uiting zijn van economisch herstel, maar dit neveneffect moet hen toch hebben verrast.

De Bank of Japan koopt massaal staatspapier op, wat in theorie juist een drukkend effect op de rente moet hebben. Beleggers verdisconteren echter een hogere inflatie in, mede uit hoofde van de sterk verzwakte yen, die goederen en diensten  uit het buitenland duurder maakt.
Wat dat betreft schiet de Bank of Japan zijn doel voorbij. De stijging van de lange rente, hoe laag deze ook nog altijd is, kan grote gevolgen hebben voor de gehele financiële wereld en vooral voor Europa.

Gevolgen Japanse rentestijging

In de eerste plaats heeft de Japanse rentestijging tot een schrikeffect op de Japanse aandelenmarkt geleid. Beleggers vrezen dat de hogere rente het prille economische herstel zal dwarsbomen.
Een tweede gevaar van de stijgende rente is dat de Japanse overheid in problemen komt met het eigen huishoudboekje. De staatsschuld van Japan ligt rond de 230% van het bbp, ongekend hoog. De megaschuld werd altijd genuanceerd door aan te geven dat deze voor circa 90% in binnenlandse handen is. De Japanse staat zal echter toch fors duurder uit zijn bij de omvangrijke herfinancieringsronden, wat de ruimte voor verdere fiscale stimuli aantast. Binnenlandse banken zullen mogelijk de kredietkraan dichtdraaien omdat zij verliezen lijden op hun staatspapier.

Durfkapitaal

Een ander punt is dat Japanse beleggers het door het economisch herstel aandurfden meer in buitenlandse aandelen en obligaties te investeren. Door de verzwakking van de yen viel ook een aanmerkelijke valutawinst te maken. Wellicht vreesden Japanse beleggers ook een snelle stijging van de binnenlandse inflatie  – wat de waarde van het staatspapier uitholt – waardoor ze in het buitenland gingen shoppen. Dit alles kan een verklaring zijn voor de ongekende en nauwelijks gefundeerde daling van de rentes in Zuid-Europa en Frankrijk en België die we de afgelopen maanden hebben gezien. Nu de rentevergoeding in Japan snel stijgt wordt het juist weer aantrekkelijker in eigen land te investeren.

De rentedalingen in Zuid-Europa werden vooral toegeschreven aan de potentiële steunacties van de ECB en de vorderingen die in Europa gemaakt worden met een bankenunie, alsmede met het respijt aan overheden de begroting op orde te brengen, maar Japanse beleggers zullen daar ook zeker voor verantwoordelijk zijn geweest.

Repatriëring van dit 'durfkapitaal' kan de perifere rentes in Europa weer doen stijgen, wat deze landen en daarmee de euro opnieuw in de gevarenzone kan doen belanden. Ook zijn de rentes in Zuid-Europa en in Frankrijk en België eigenlijk te laag ten opzichte van de kracht van deze economieën.

Onduidelijkheid

Beleggers worden momenteel aan alle kanten geconfronteerd met onduidelijkheid over het monetaire beleid. De Amerikaanse Fed wil wel graag eerder stoppen met kwantitatieve verruiming, maar de economie werkt niet mee. De Bank of Japan wil de rente drukken, bereikt het tegenovergestelde en het is onduidelijk hoe nu verder. De ECB moest eigenlijk meer doen, maar werd geholpen door de financiële markten. De ECB zal wel wat aan de kredietverlenging moeten doen.
Zolang de economie in al deze regio's niet stevig aantrekt, zullen beleggers naar de centrale banken kijken. Of zij het antwoord hebben wordt steeds meer in twijfel getrokken.