Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Obligaties Ellen Engelhart, 24 nov 2020 14:45

Grotere kans op aflossing oude bankobligaties

0 0 Leestijd ongeveer

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft duidelijkheid gegeven over de positie van legacy tier 1 obligaties van banken. De kans op snelle terugkoop of aflossing neemt toe.

Sinds de kredietcrisis zijn er voor banken veel nieuwe regels ingevoerd. Zo moeten de kapitaalbuffers van banken bijvoorbeeld niet alleen hoger zijn dan voorheen, ook de criteria waar dit vermogen aan moet voldoen zijn strenger geworden. Om deze reden zijn banken de afgelopen jaren onder meer de zogenoemde coco’s (contingent convertibles) uit gaan geven. Deze diep achtergestelde eeuwigdurende obligaties voldoen aan die vernieuwde eisen, in tegenstelling tot de oude zogenoemde legacy tier 1 obligaties.

Om banken de tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie, gold er voor deze legacy bankobligaties een overgangstermijn. Het was al bekend dat deze overgangsperiode eind 2021 zou aflopen, maar het was nog niet duidelijk of banken het oude tier 1 papier na 2021 bijvoorbeeld nog zouden mogen meetellen als tier 2 kapitaal.

Legacy tier 1 obligaties

De Europese Bankautoriteit (EBA) zegt nu een paar problemen te zien met de legacy tier 1 obligaties. Ze constateert in de eerste plaats dat er vaak een tegenstrijdigheid bestaat met de strengere eisen. Zo zouden banken volgens de nieuwe regels een uitkeringsbeleid moeten kunnen voeren. Maar in de oude obligatievoorwaarden staan juist vaak elementen die de flexibiliteit verminderen. Denk bijvoorbeeld aan een zogenoemde dividendpusher, die een bank verplicht om de couponuitkering te hervatten als de bank ook weer dividend betaalt. Een ander probleem is het feit dat de oude instrumenten de vereiste rangorde in de kapitaalstructuur van een bank in de weg staat. De oude leningen hebben immers vaak wat andere kenmerken, waardoor ze niet goed zijn in te passen in deze vernieuwde kapitaalstructuur (zie figuur).

Vanwege de veelal conflicterende kenmerken van de legacy tier 1 obligaties met de nieuwe obligaties, zo liet de EBA op 21 oktober weten, moeten deze legacy obligaties zoveel mogelijk voor 1 januari 2022 uit de markt gehaald worden. Het terugnemen van de obligaties kan op twee manieren. De bank kan dit doen door de obligatielening op de eerst mogelijke datum af te lossen. Dit is meestal tegen 100%. Een tweede manier is om een (goed) bod uit te brengen om de lening terug te kopen.

Aflossen

De kans dat EU-banken hun legacy tier 1 bankobligaties voor 2022 aflossen of terugkopen is door het EBA-bericht dus flink toegenomen. Toch moeten beleggers blijven opletten. In plaats van terugnemen, kunnen banken namelijk ook de obligatievoorwaarden van de lening zo aanpassen dat deze hetzelfde zijn als die van de nieuwe leningen. Dit ligt echter niet erg voor de hand, want beleggers zullen hier normaal gesproken niet snel mee instemmen. Verder is het goed om te beseffen dat het niet is uitgesloten dat een bank een (deel van de) obligatielening toch door laat lopen, zonder dat deze meetelt in het nieuwe tier 1 kapitaal. De EBA is hier echter geen voorstander van, en het kan dan ook alleen maar als de bank goed kan onderbouwen waarom inkoop of aflossing niet lukt.

Voor een bank is het ook alleen maar voordelig als de legacy obligatie zeer goedkope financiering is én als het laten uitstaan geen problemen oplevert voor de classificatie van de nieuwereobligatie-instrumenten. Tot slot is het goed te weten dat het Verenigd Koninkrijk de EBA niet meer volgt als gevolg van de brexit. Wel gaan we ervan uit dat de Britse banken dezelfde lijn zullen volgen als de banken in de EU.

Aangename verrassing

De aankondiging van de EBA verschaft meer helderheid over de behandeling van veel achtergestelde bankobligaties die nu nog onder het overgangsregime vallen. Het hangt af van de kenmerken en de waardering van de specifieke obligatielening of dit goed of juist minder goed uitpakt. Zeker voor beleggers in legacy tier 1 bankobligaties die (ver) onder 100% noteren, kan het vooruitzicht van een mogelijk snelle inkoop (met een premie) of terugbetaling tegen 100% een aangename verrassing zijn.

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ