Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

ForFarmers

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Apple

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Besi

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Amazon

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

DSM

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

SIF

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Opinie Beleggers Belangen, 7 okt 2013 12:51

Imtech wel of niet kopen?

0 0 Leestijd ongeveer

Gilissen zegt kopen en ABN Amro zegt verkopen.

Gilissen en ABN Amro verschillen van mening in hun beleggingsadvies voor Imtech. De banken zijn het er over eens dat het bedrijf op het goede pad zit om de resultaten te verbeteren.

Dat leidt bij Gilissen tot een koopadvies. Anders dan Gilissen maakt ABN Amro zich echter nog steeds zorgen over de financiële positie van Imtech, en adviseert daarom ‘verkopen’.

Gilissen stelt vast dat er na de affaires bij Imtech verbeteringen in de werkwijze zijn aangebracht, in de marktpositie geen grote veranderingen zijn gekomen en dat de financiering versterkt is. Na 2013 zal de winstgevendheid herstellen. In 2014 en daarna zal ook de vrije kasstroom weer positief zijn dankzij het herstel van de resultaten, de beheersing van het werkkapitaal en het uitblijven van overnames.

Gilissen verwacht daarom dat Imtech in 2014 zal voldoen aan de convenanten van de financiers. Een tijdelijke overschrijding kan eventueel door renteverrekening en/of andere afspraken met de financiers geregeld worden. ABN Amro vreest dat het bedrijfsresultaat (ebitda) zich nog niet snel genoeg zal herstellen om de financiers wel te vriend te houden.

In een positief scenario berekent de bank dat Imtech in het eerste kwartaal van 2014 €342 mln te kort komt om binnen de convenanten te blijven. In het tweede kwartaal loopt dat tekort terug tot €189 mln. Daar moet een oplossing voor komen. De bank kan zich voorstellen dat sommige financiers daar moeite mee hebben. Verkoop van de divisie Marine zou verlichting geven.

De bank schrijft dat de inschattingen voor de situatie bij Imtech met een grote onzekere factor omgeven zijn door een gebrek aan vergelijkbare cijfers en inzicht in enkele verliesgevende projecten. Met het voorziene herstel van de resultaten in het tweede halfjaar 2013 heeft de bank zich naar eigen zeggen soepel opgesteld.

ABN Amro ziet Imtech niet herrijzen als er niet eerst duidelijkheid is over de convenanten. De bank adviseert daarom ‘verkopen’. Het koersdoel is €2. Gilissen heeft er alle vertrouwen in, adviseert ‘kopen’ en heeft een koersdoel van €3. 

Gilissen en ABN Amro verschillen van mening in hun beleggingsadvies voor Imtech. De banken zijn het er over eens dat het bedrijf op het goede pad zit om de resultaten te verbeteren.

Dat leidt bij Gilissen tot een koopadvies. Anders dan Gilissen maakt ABN Amro zich echter nog steeds zorgen over de financiële positie van Imtech, en adviseert daarom ‘verkopen’.

Gilissen stelt vast dat er na de affaires bij Imtech verbeteringen in de werkwijze zijn aangebracht, in de marktpositie geen grote veranderingen zijn gekomen en dat de financiering versterkt is. Na 2013 zal de winstgevendheid herstellen. In 2014 en daarna zal ook de vrije kasstroom weer positief zijn dankzij het herstel van de resultaten, de beheersing van het werkkapitaal en het uitblijven van overnames.

Gilissen verwacht daarom dat Imtech in 2014 zal voldoen aan de convenanten van de financiers. Een tijdelijke overschrijding kan eventueel door renteverrekening en/of andere afspraken met de financiers geregeld worden. ABN Amro vreest dat het bedrijfsresultaat (ebitda) zich nog niet snel genoeg zal herstellen om de financiers wel te vriend te houden.

In een positief scenario berekent de bank dat Imtech in het eerste kwartaal van 2014 €342 mln te kort komt om binnen de convenanten te blijven. In het tweede kwartaal loopt dat tekort terug tot €189 mln. Daar moet een oplossing voor komen. De bank kan zich voorstellen dat sommige financiers daar moeite mee hebben. Verkoop van de divisie Marine zou verlichting geven.

De bank schrijft dat de inschattingen voor de situatie bij Imtech met een grote onzekere factor omgeven zijn door een gebrek aan vergelijkbare cijfers en inzicht in enkele verliesgevende projecten. Met het voorziene herstel van de resultaten in het tweede halfjaar 2013 heeft de bank zich naar eigen zeggen soepel opgesteld.

ABN Amro ziet Imtech niet herrijzen als er niet eerst duidelijkheid is over de convenanten. De bank adviseert daarom ‘verkopen’. Het koersdoel is €2. Gilissen heeft er alle vertrouwen in, adviseert ‘kopen’ en heeft een koersdoel van €3.